Doctoral Students

Cao Thị Vân

Modified: Wednesday, March 2, 2016

I. Personal information

Họ và tên: Cao Thị Vân                                             

Giới tính: Nữ                                                                         

Ngày sinh: 03/04/1983

Nơi sinh: Xuân Giao – Bảo Thắng – Hoàng Liên Sơn

Quê quán: Xã Giao Tiến – Huyện Giao Thủy – Tỉnh Nam Định.

Dân tộc: Kinh

Chức vụ và đơn vị công tác: Giảng viên mỹ thuật – Khoa Nghệ thuật, Trường Đại học Hùng Vương – Thị xã Phú Thọ - Tỉnh Phú Thọ.                                       

Địa chỉ liên lạc: Giảng viên mỹ thuật – Khoa Nghệ thuật – Trường Đại học Hùng Vương – Thị xã Phú Thọ - Tỉnh Phú Thọ.                                             

Điện thoại dđ: 0978981239

II. Doctoral thesis

- Code: 62 21 01 01
- Dissertation title: Nghệ thuật điêu khắc đình làng Phú Thọ (Qua nghiên cứu trường hợp đình Lâu Thượng)
- Major: Lý luận và Lịch sử Mỹ thuật
- Supervisor: PGS.TS Nguyễn Văn Cương

III. Scientific research activities

1. Các bài báo đăng trên tạp chí khoa học trong nước

- (7&8, 2014), “Vài dạng thức bố cục cơ bản trong mặt nạ tuồng truyền thống”, Tạp chí Hội Mỹ thuật Việt Nam, Số 259&260.

 - (7, 2014), “Màu sắc trong mặt nạ tuồng truyền thống”, Tạp chí Văn hóa nghệ thuật, số 361.

- (7, 2015), “Nghệ thuật kiến trúc và chạm khắc đình Cổ Tích”, Tạp chí Văn hóa nghệ thuật , số 373.

      2. Xây dựng và phát hành một số tài liệu, ấn phẩm lưu hành nội bộ trong trường Đại học Hùng Vương

- Cộng tác viên: Biên soạn giáo trình Mỹ học – Mỹ thuật, Trường ĐH Hùng Vương -Năm 2009 Đã nghiệm thu. Đang sử dụng trong dạy học mỹ thuật tại trường.

- Cộng tác viên đề tài NCKH cấp trường: Quá trình hình thành phong cách trong học tập, sáng tác mỹ thuật của sinh viên và giảng viên bộ môn Mỹ thuật trường ĐHHV,  năm 2010 xếp loại xuất sắc.

- Cộng tác viên đề tài NCKH cấp trường: Phương pháp khai thác chất liệu sơn dầu trong học tập và sáng tác của sinh viên và giảng viên, năm 2011, xếp loại xuất sắc.

- Cộng tác viên đề tài NCKH cấp trường: Khai thác ngôn ngữ hội họa trong tranh của các giảng viên nhằm nâng cao hiệu quả dạy học môn bố cục cho sinh viên mỹ thuật trường ĐHHV, năm 2012, xếp loại xuất sắc.

- Cộng tác viên đề tài NCKH cấp trường: Khai thác ngôn ngữ hội họa đồ họa để xây dựng hình tượng nghệ thuật trang trí khuân viên trường ĐHHV, năm 2013, xếp loại xuất sắc.

- Cộng tác viên đề tài NCKH cấp trường: Khai thác ngôn ngữ nghệ thuật Điêu khắc để xây dựng quần thể tượng tròn trang trí khuôn viên Trường Đại học Hùng Vương, năm 2014, xếp loại xuất sắc.

- Cộng tác viên đề tài NCKH cấp trường: Khai thác ngôn ngữ đồ hoạ ứng dụng trong quảng cáo Lễ hội Đền Hùng, năm 2014, xếp loại xuất sắc.

- Cộng tác viên đề tài NCKH cấp trường: Khai thác tinh hoa nghệ thuật tạo hình của dân tộc ít người tỉnh Phú Thọ vào giảng dạy mỹ thuật Trường Đại học Hùng Vương, chưa nghiệm thu.

Cao Trung Vinh

Mã số: 62 31 06 40
Hướng nghiên cứu: Mối quan hệ giữa các tổ chức quan phương và phi quan phương trong lễ hội truyền thống ở đồng bằng Bắc Bộ hiện nay, nghiên cứu một số lễ hội tiêu biểu ở tỉnh Hà Nam.

Lương Công Tuyên

Mã số: 62 21 01 01
Hướng nghiên cứu: Ngôn ngữ tạo hình Đông - Tây trong tranh Lê Phổ

Ngô Bá Công

Mã số: 62 21 01 01
Hướng nghiên cứu: Tạo môi trường thuận lợi cho sự sáng tạo mỹ thuật của thiếu nhi

Nguyễn Đức Khoa

Mã số: 62 31 06 40
Hướng nghiên cứu: Văn hóa tộc người Tày trong phát triển du lịch cộng đồng tại huyện Na Hang, tỉnh Tuyên Quang

Nguyễn Hữu Đức

Mã số: 62 21 0101
Hướng nghiên cứu: Yếu tố mỹ thuật truyền thống trong nghệ thuật Sắp đặt và Video Art Việt Nam giai đoạn 1995-2015

Nguyễn Mạnh Cường

Mã số: 62 31 06 42
Hướng nghiên cứu: Quản lý di sản văn hóa Phật giáo ở Việt Nam (Nghiên cứu trường hợp chùa Hương, huyện Mỹ Đức, thành phố Hà Nội)

PUBLICATIONS

Introduction of publications, books and magazines annually

About website

ELECTRONIC PORTAL OF THE VIETNAM NATIONAL INSTITUTE OF CULTURE AND ARTS STUDIES
+ Governing Body: Vietnam National Institute of Culture and Arts Studies.
+ License No.348/GPSĐBS-TTDT by the Authority of Broadcasting and Electronic Information, Ministry of Information and Communication, dated July 09th, 2015
+ Editor-in-chief: Assoc. Prof. Dr. Bùi Hoài Sơn.

Address: 32 Hào Nam Street - Đống Đa District - Hà Nội.

Tel: (84-24) 38569162 - (84-24) 35111095.     Fax: (84-24) 35116415.
Email: info@vicas.org.vn
Website: http://vicas.org.vn

Acknowledge “VICAS” as the source when re-issuing information from this website.