Doctoral Students

Nguyễn Sinh Phúc

Modified: Wednesday, April 8, 2015

I. Personal information

  • Họ và tên: Nguyễn Sinh Phúc
  • Giới tính: Nam
  • Ngày sinh: 01-9-1970
  • Nơi sinh: Yên Bái
  • Quê quán: Thác Bà -Yên Bình - Yên Bái
  • Dân tộc: Kinh
  • Chức vụ, đơn vị công tác hiện nay: Phó Hiệu trưởng- Trường Cao đẳng văn hóa Nghệ thuật tỉnh Yên Bái.
  • Chỗ ở riêng hoặc địa chỉ liên lạc: Trường Cao đẳng văn hóa Nghệ thuật tỉnh Yên Bái.
  • Điện thoại dđ: 0982987074

II. Doctoral thesis

- Code: 62 21 01 01
- Dissertation title: Nghệ thuật tạo hình trong tranh thờ người Dao ở Yên Bái.
- Major: Lý luận Lịch sử Mỹ thuật
- Supervisor: PGS.TS. Ngô Văn Doanh
- Institution:: Viện Văn hóa Nghệ thuật Việt Nam

III. Scientific research activities

1. Tham gia biên soạn đề tài cấp tỉnh

- Thành viên Ban biên soạn đề tài cấp tỉnh: Xây dựng chương trình bộ môn Địa phương học, giảng dạy chính khóa trong các trường chuyên nghiệp, 2012.

2. Tham gia các Dự án

- Phó chủ tịch và thành viên Hội đồng Biên soạn chương trình khung, chương trình chi tiết của dự án: Biên soạn lại 13 chương trình đào tạo, giáo trình môn học, xây dựng chương trình đào tạo để mở 04 mã ngành mới trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật và Du lịch Yên Bái, năm 2014, 2015.

3. Tham gia viết bài cho tạp chí khoa học của nhà trường

- Bài viết:Về việc viết giáo trình tài liệu giảng dạy trong Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật và Du lịch Yên Bái”, Số 1, tháng 10 năm 2010.

- Bài viết: “Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật và Du lịch Yên Bái công bố chuẩn đầu ra các ngành đào tạo”, số 02, tháng 9 năm 2011.

- Bài viết: “Suy nghĩ về tạo dựng thương hiệu nhà trường" số 03, tháng 5, năm 2013.

- Bài viết: “Định hướng hoạt động chuyên môn trong xây dựng phát triển nhà trường”, số 04, tháng 11 năm 2014.

4. Tham gia viết bài về lĩnh vực nghiên cứu trên các tạp chí chuyên ngành

- “Tranh thờ của người Tày ở Lục Yên, Yên Bái”, Tạp chí Văn hóa nghệ thuật, Số 5/201.

- (2014), “Giá trị Văn hóa Nghệ thuật trong Tranh thờ của người Dao Yên Bái", Tạp chí Văn hóa nghệ thuật, Số 7.

Bùi Quang Tiến

Mã số: 62 21 01 01
Hướng nghiên cứu: Typography trong nghệ thuật đồ họa ở Việt Nam

Đỗ Quang Đại

Mã số: 62 31 06 42
Hướng nghiên cứu: Quản lý các di tích và lễ hội thờ Dương Tự Minh ở khu vực Việt Bắc trong giai đoạn hiện nay.

Đỗ Quốc Việt

Mã số: 62 31 06 42
Hướng nghiên cứu: Mỹ thuật tạo hình hiện đại Việt Nam thị trường và bản quyền (nghiên cứu giai đoạn từ năm 1925 tới nay)

Hà Cẩm Vân

Mã số: 62 31 06 42
Hướng nghiên cứu: Đào tạo nhân lực Piano tại Việt Nam

Hoàng Minh Đức

Mã số: 62 21 01 01
Hướng nghiên cứu: Nghệ thuật tranh Lụa Việt Nam thế kỷ XX

Hoàng Văn Chính

Mã số: 62 31 06 40
Hướng nghiên cứu: Ảnh hưởng âm nhạc dân gian xứ Nghệ trong ca khúc cách mạng Việt Nam từ 1945 đến nay.

PUBLICATIONS

Introduction of publications, books and magazines annually

About website

ELECTRONIC PORTAL OF THE VIETNAM NATIONAL INSTITUTE OF CULTURE AND ARTS STUDIES
+ Governing Body: Vietnam National Institute of Culture and Arts Studies.
+ License No.348/GPSĐBS-TTDT by the Authority of Broadcasting and Electronic Information, Ministry of Information and Communication, dated July 09th, 2015
+ Editor-in-chief: Assoc. Prof. Dr. Bùi Hoài Sơn.

Address: 32 Hào Nam Street - Đống Đa District - Hà Nội.

Tel: (84-24) 38569162 - (84-24) 35111095.     Fax: (84-24) 35116415.
Email: info@vicas.org.vn
Website: http://vicas.org.vn

Acknowledge “VICAS” as the source when re-issuing information from this website.