Doctoral Students

Nguyễn Hồng Nguyệt

Modified: Wednesday, April 8, 2015

I. Personal information

Họ và tên: Nguyễn Hồng Nguyệt

Giới tính: Nữ

Ngày sinh: 29-01-1979

Nơi sinh: Hà Nội

Quê quán: Vân Canh - Hoài Đức, Hà Nội

Dân tộc: Kinh

Chức vụ, đơn vị công tác hiện nay: Chuyên viên Vụ Kế hoạch, Tài chính – Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Chỗ ở riêng hoặc địa chỉ liên lạc: Số 32 ngõ 25 Phan Đình Phùng, Ba Đình, Hà Nội

Điện thoại: 0935291979

II. Doctoral thesis

- Code: 62 31 06 42
- Dissertation title: Đổi mới chính sách thu hút nguồn đầu tư nước ngoài trong lĩnh vực văn hóa tại Việt Nam – Thực trạng và giải pháp
- Major: Quản lý văn hóa
- Supervisor: PGS.TS. Bùi Hoài Sơn; TS. Nguyễn Văn Tình
- Institution:: Viện Văn hóa Nghệ thuật Việt Nam

III. Scientific research activities

1. Tham gia Hội thảo

- Tham luận, “Thực trạng sản phẩm và dịch vụ văn hóa của Việt Nam” tại Hội thảo quốc tế tháng 12/2007 của khối Pháp ngữ về Thách thức của sản phẩm và dịch vụ văn hóa trong đàm phán thương mại quốc tế đối với các nước Châu Á.

2. Xây dựng và triển khai thực hiện các Đề tài, Đề án, Dự án:

- Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ: “Thể chế, thiết chế và cơ chế phát triển văn hóa – Thực trạng và giải pháp”, 2011-2013.

- Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ: “Đánh giá hệ thống chính sách đầu tư, tài chính ngành văn hóa, thể thao, du lịch và gia đình. Thực trạng và giải pháp”, 2011-2013.

- Đề án nghiên cứu cấp Bộ: “Tăng cường thực hiện nếp sống văn minh, văn hóa tín ngưỡng, tôn giáo tại các cơ sở tín ngưỡng, tôn giáo”, 2011-2012.

- Đề án nghiên cứu cấp Bộ: “Tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu thuộc diện quản lý chuyên ngành của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch”, 2014.

3. Xây dựng các chính sách, văn bản quy phạm pháp luật:

- Thông tư số 48/2006/TT-BVHTT ngày 05/5/2006 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa – Thông tin ngày 05/5/2006 hướng dẫn một số nội dung quy định tại Nghị định 12/2006/NĐ-CP ngày 23/01/2006 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hóa quốc tế và các hoạt động đại lý, mua, bán, gia công và quá cảnh hàng hóa với nước ngoài.

- Thông tư số 28/2014/TT-BVHTTDL ngày 31/12/2014 quy định về quản lý hoạt động hàng hóa quốc tế thuộc diện quản lý chuyên ngành văn hóa của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

- Thông tư liên tịch số 04/2014/TT-BVHTTDL-BNV ngày 30/5/2014 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Bộ Nội vụ hướng dẫn việc thực hiện nếp sống văn minh tại các cơ sở tín ngưỡng, tôn giáo.

- Quy chế kèm theo Quyết định số 4551/QĐ-BVHTTDL ngày 26/12/2014 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch hướng dẫn việc thu hút, vận động và quản lý nguồn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và nguồn vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ.

- Chương trình hành động của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thực hiện Chương trình hành động của Chính phủ theo Nghị quyết 16/2007/NQ-CP về một số chủ trương, chính sách lớn để nền kinh tế phát triển nhanh và bền vững khi Việt Nam là thành viên của Tổ chức Thương mại thế giới (WTO). Thời gian thực hiện: năm 2008.

- Xây dựng các nội dung đàm phán, nội dung văn kiện, nghị định thư gia nhập Tổ chức Thương mại thế giới trong lĩnh vực văn hóa – thông tin của Việt Nam. Tham gia đoàn đàm phán Chính phủ về việc Việt Nam gia nhập WTO. Thời gian từ năm 2002 – 2007.

4. Xây dựng và phát hành một số tài liệu, ấn phẩm chuyên ngành của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch:

- Những nội dung cam kết về văn hóa – thông tin trong Tổ chức Thương mại thế giới (WTO) – Xuất bản năm 2007.

- Các văn bản quy phạm pháp luật ngành văn hóa – thông tin có liên quan tới việc thực thi Hiệp định Hàng rào kỹ thuật trong Thương mại (TBT) - Xuất bản năm 2007.

 

 

Bùi Quang Tiến

Mã số: 62 21 01 01
Hướng nghiên cứu: Typography trong nghệ thuật đồ họa ở Việt Nam

Đỗ Quang Đại

Mã số: 62 31 06 42
Hướng nghiên cứu: Quản lý các di tích và lễ hội thờ Dương Tự Minh ở khu vực Việt Bắc trong giai đoạn hiện nay.

Đỗ Quốc Việt

Mã số: 62 31 06 42
Hướng nghiên cứu: Mỹ thuật tạo hình hiện đại Việt Nam thị trường và bản quyền (nghiên cứu giai đoạn từ năm 1925 tới nay)

Hà Cẩm Vân

Mã số: 62 31 06 42
Hướng nghiên cứu: Đào tạo nhân lực Piano tại Việt Nam

Hoàng Minh Đức

Mã số: 62 21 01 01
Hướng nghiên cứu: Nghệ thuật tranh Lụa Việt Nam thế kỷ XX

Hoàng Văn Chính

Mã số: 62 31 06 40
Hướng nghiên cứu: Ảnh hưởng âm nhạc dân gian xứ Nghệ trong ca khúc cách mạng Việt Nam từ 1945 đến nay.

PUBLICATIONS

Introduction of publications, books and magazines annually

About website

ELECTRONIC PORTAL OF THE VIETNAM NATIONAL INSTITUTE OF CULTURE AND ARTS STUDIES
+ Governing Body: Vietnam National Institute of Culture and Arts Studies.
+ License No.348/GPSĐBS-TTDT by the Authority of Broadcasting and Electronic Information, Ministry of Information and Communication, dated July 09th, 2015
+ Editor-in-chief: Assoc. Prof. Dr. Bùi Hoài Sơn.

Address: 32 Hào Nam Street - Đống Đa District - Hà Nội.

Tel: (84-24) 38569162 - (84-24) 35111095.     Fax: (84-24) 35116415.
Email: info@vicas.org.vn
Website: http://vicas.org.vn

Acknowledge “VICAS” as the source when re-issuing information from this website.