Doctoral Students

Lê Việt Liên

Modified: Wednesday, April 8, 2015

I. Personal information

Họ và tên: Lê Việt Liên

Giới tính: Nữ

Ngày sinh: 26-3-1980

Quê quán: Quảng Trị

Nơi sinh: Nam Định

Dân tộc: Kinh

Đơn vị công tác: Viện Nghiên cứu Văn hóa- 27 Trần Xuân Soạn- Hà Nội

Địa chỉ liên lạc: Viện Nghiên cứu Văn hóa- 27 Trần Xuân Soạn- Hà Nội.

Điện thoại dđ: 098 999 2414

II. Doctoral thesis

- Code: 62 31 06 40
- Dissertation title: Không gian kiến tạo vùng ven Hà Nội trong quá trình đô thị hóa
- Major: Văn hóa học
- Supervisor: PGS.TS Nguyễn Thị Bích Hà
- Institution:: Viện Văn hóa Nghệ thuật Việt Nam

III. Scientific research activities

1. Tham gia hội thảo

-Tham gia và viết bài cho Hội thảo thông báo Văn hóa thường niên do Viện nghiên cứu Văn hóa tổ chức.

-Tham gia Hội thảo “Văn học Việt Nam trong bối cảnh giao lưu văn hóa khu vực và quốc tế” do Viện Văn học và Harvard Yenching đồng tổ chức, 2006.

-Tham gia Hội thảo “Tiếp cận văn hóa Việt Nam đương đại-phương pháp và những nghiên cứu mới” do Viện Nghiên cứu Văn hóa tổ chức, 2006.

-Tham gia Hội thảo: “Tôn giáo, tín ngưỡng, ma thuật” do Bảo tàng dân tộc học tổ chức 2007.

-Tham gia Hội thảo dành cho sinh viên đang nghiên cứu tại Viện Nghiên cứu Châu Á, trường Đại học quốc gia Singapore 2008.

-Tham gia và viết bài cho Hội thảo “Quốc mẫu Tây Thiên” do Sở Văn hóa thông tin Vĩnh Phúc tổ chức, 2010.

-Tham gia và viết bài cho Hội thảo “Nghiên cứu, đào tạo và giảng dạy tiếng Việt và Việt Nam học, những vấn đề lí luận và thực tiễn” do Đại học Quốc gia tổ chức, 2013.

2. Các khóa học, đào tạo

-Tốt nghiệp cử nhân Văn học năm 2002 tại Khoa Văn học, Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội

-Tốt nghiệp thạc sĩ Văn hóa học năm 2008 tại trường Đại học Văn hóa, Hà Nội

- Theo học lớp tiếng Anh nâng cao do quỹ Ford tài trợ tại Đại học Nông lâm, thành phố Hồ Chí Minh, 2005

-Theo học lớp Phương pháp nghiên cứu liên ngành do Viện Khoa học xã hội Việt Nam tổ chức 2007

-Theo học Khóa học mùa hè tại Tam Đảo do Viện Khoa học xã hội Việt Nam và đại sứ quán Pháp tài trợ các năm 2007, 2010, 2011.

-Nhận học bổng đọc sách trong thời gian 3 tháng tại Viện Nghiên cứu Châu Á (ARI) thuộc Đại học Quốc gia Singapore 2008

3. Các bài viết, sách đã xuất bản

- (2014), “Tái tạo không gian thiêng, nghiên cứu trường hợp đền thờ Linh Lang đại vương, khu đô thị Đặng Xá, Gia Lâm, Hà Nội”, Tạp chí Văn hóa dân gian, Số 1.

- (2014), “Du lịch ẩm thực với người nước ngoài tại Việt Nam”, in trong sách Nghiên cứu, đào tạo và giảng dạy tiếng Việt và Việt Nam học, những vấn đề lí luận và thực tiễn, Nxb Đại học Quốc gia.

- (2011), “Du lịch Tây Thiên, bức tranh kinh tế năng động và sự phục hồi tôn giáo trong bối cảnh Việt Nam đương đại” in trong sách Quốc mẫu Tây Thiên trong Đạo mẫu Việt Nam do Sở Văn hóa thể thao du lịch Vĩnh Phúc xuất bản.

- (2010), “Truyện kể dân gian Hà Nội”, (đồng tác giả), NXB Hà Nội.

 

 

Bùi Quang Tiến

Mã số: 62 21 01 01
Hướng nghiên cứu: Typography trong nghệ thuật đồ họa ở Việt Nam

Đỗ Quang Đại

Mã số: 62 31 06 42
Hướng nghiên cứu: Quản lý các di tích và lễ hội thờ Dương Tự Minh ở khu vực Việt Bắc trong giai đoạn hiện nay.

Đỗ Quốc Việt

Mã số: 62 31 06 42
Hướng nghiên cứu: Mỹ thuật tạo hình hiện đại Việt Nam thị trường và bản quyền (nghiên cứu giai đoạn từ năm 1925 tới nay)

Hà Cẩm Vân

Mã số: 62 31 06 42
Hướng nghiên cứu: Đào tạo nhân lực Piano tại Việt Nam

Hoàng Minh Đức

Mã số: 62 21 01 01
Hướng nghiên cứu: Nghệ thuật tranh Lụa Việt Nam thế kỷ XX

Hoàng Văn Chính

Mã số: 62 31 06 40
Hướng nghiên cứu: Ảnh hưởng âm nhạc dân gian xứ Nghệ trong ca khúc cách mạng Việt Nam từ 1945 đến nay.

PUBLICATIONS

Introduction of publications, books and magazines annually

About website

ELECTRONIC PORTAL OF THE VIETNAM NATIONAL INSTITUTE OF CULTURE AND ARTS STUDIES
+ Governing Body: Vietnam National Institute of Culture and Arts Studies.
+ License No.348/GPSĐBS-TTDT by the Authority of Broadcasting and Electronic Information, Ministry of Information and Communication, dated July 09th, 2015
+ Editor-in-chief: Assoc. Prof. Dr. Bùi Hoài Sơn.

Address: 32 Hào Nam Street - Đống Đa District - Hà Nội.

Tel: (84-24) 38569162 - (84-24) 35111095.     Fax: (84-24) 35116415.
Email: info@vicas.org.vn
Website: http://vicas.org.vn

Acknowledge “VICAS” as the source when re-issuing information from this website.