Doctoral Students

Lê Trọng Nga

Modified: Wednesday, April 8, 2015

I. Personal information

Họ và tên: Lê Trọng Nga

Giới tính: Nam

Ngày sinh: 28-12-1975

Nơi sinh: Thanh Hóa

Quê quán: Thọ Xuân, Thanh Hóa

Dân tộc: Kinh

Chức vụ, đơn vị công tác hiện nay: Phó chủ nhiệm, Khoa Tạo dáng công nghiệp, Viện Đại học Mở Hà Nội.

Địa chỉ liên lạc: Khoa Tạo dáng công nghiệp, Viện Đại học Mở Hà Nội, Nhà B101, Nguyễn Hiền, Hai Bà Trưng, Hà Nội. ĐT: 043.8680637

Điện thoại dđ: 0913.040181

II. Doctoral thesis

- Code: 62 21 01 01
- Dissertation title: Sự tiếp thu và ứng dụng giá trị nghệ thuật tạo hình truyền thống vào thiết kế đồ họa Việt Nam hiện đại (Nghiên cứu mỹ thuật Việt Nam giai đoạn thế kỷ XVII đến thế kỷ XVIII).
- Major: Lý luận và Lịch sử Mỹ thuật
- Supervisor: PGS.TS. Triệu Thế Hùng
- Institution:: Viện Văn hóa Nghệ thuật Việt Nam

III. Scientific research activities

1. Tham gia Hội thảo

- “Hội thảo khoa học quốc gia về Giáo dục Mở và Từ xa” năm 2009, do Bộ giáo dục và Đào tạo tổ chức.

- “Hội nghị quốc tế về NCKH trong các trường Đại học Mở” năm 2007 do Viện Đại học Mở Hà Nội phối hợp với tổ chức Seamolec.

- “Hội nghị thường niên lần thứ 24 hiệp hội các trường Đại học Mở châu Á” do Viện Đại học Mở Hà Nội đăng cai tổ chức.

- Tham gia và có bài trong kỷ yếu các Hội thảo khoa học về đổi mới giáo dục đại học, đổi mới phương pháp giảng dạy tại Viện Đại học Mở Hà Nội.

2. Các chương trình, đề tài nghiên cứu khoa học đã nghiệm thu

- Chủ nhiệm đề tài NCKH cấp trường: “Xây dựng Hệ thống nhận diện thương hiệu - Viện Đại học Mở Hà Nội” nghiệm thu năm 2012 đạt loại Tốt.

- Chủ nhiệm đề tài NCKH cấp trường: “Nghiên cứu xây dựng hệ thống quà tặng cho Viện Đại học Mở Hà Nội”, nghiệm thu năm 2014 đạt loại Tốt.

- Tham gia thực hiện Đề tài NCKH cấp trường: “Điều tra sinh viên tốt nghiệp Viện Đại học Mở Hà Nội”, các năm từ 2004 đến 2011.

3. Các bài viết trong các tạp chí khoa học chuyên ngành

- (8/2012), “Tranh cổ động Việt Nam, những thành tựu đã qua và suy nghĩ về hôm nay”, Tạp chí mỹ thuật, Số 236

- (8/2013), “Tranh dân gian Đông Hồ - một dòng tranh phản ánh sinh động cuộc sống”, Tạp chí văn hóa dân gian , Số 03.

- (8/2013), “Tranh Hàng Trống – Nét văn hóa độc đáo của người Hà Thành”, Tạp chí văn hóa nghệ thuật, Số 8.

- (8/2013), “Tranh dân gian Đông Hồ và giá trị nghệ thuật độc đáo”, Tạp chí mỹ thuật, Số 248.

4. Xây dựng và phát hành một số giáo trình, tài liệu, ấn phẩm lưu hành nội bộ tại Viện Đại học Mở Hà Nội

- Đang thực hiện giáo trình “Vẽ Hình họa” cho Khoa Tạo dáng công nghiệp, Viện Đại học Mở Hà Nội với tư cách Chủ biên.

- Đang thực hiện giáo trình “Nghệ thuật chụp ảnh” cho Khoa Tạo dáng công nghiệp, Viện Đại học Mở Hà Nội với tư cách Chủ biên.

 

 

Bùi Quang Tiến

Mã số: 62 21 01 01
Hướng nghiên cứu: Typography trong nghệ thuật đồ họa ở Việt Nam

Đỗ Quang Đại

Mã số: 62 31 06 42
Hướng nghiên cứu: Quản lý các di tích và lễ hội thờ Dương Tự Minh ở khu vực Việt Bắc trong giai đoạn hiện nay.

Đỗ Quốc Việt

Mã số: 62 31 06 42
Hướng nghiên cứu: Mỹ thuật tạo hình hiện đại Việt Nam thị trường và bản quyền (nghiên cứu giai đoạn từ năm 1925 tới nay)

Hà Cẩm Vân

Mã số: 62 31 06 42
Hướng nghiên cứu: Đào tạo nhân lực Piano tại Việt Nam

Hoàng Minh Đức

Mã số: 62 21 01 01
Hướng nghiên cứu: Nghệ thuật tranh Lụa Việt Nam thế kỷ XX

Hoàng Văn Chính

Mã số: 62 31 06 40
Hướng nghiên cứu: Ảnh hưởng âm nhạc dân gian xứ Nghệ trong ca khúc cách mạng Việt Nam từ 1945 đến nay.

PUBLICATIONS

Introduction of publications, books and magazines annually

About website

ELECTRONIC PORTAL OF THE VIETNAM NATIONAL INSTITUTE OF CULTURE AND ARTS STUDIES
+ Governing Body: Vietnam National Institute of Culture and Arts Studies.
+ License No.348/GPSĐBS-TTDT by the Authority of Broadcasting and Electronic Information, Ministry of Information and Communication, dated July 09th, 2015
+ Editor-in-chief: Assoc. Prof. Dr. Bùi Hoài Sơn.

Address: 32 Hào Nam Street - Đống Đa District - Hà Nội.

Tel: (84-24) 38569162 - (84-24) 35111095.     Fax: (84-24) 35116415.
Email: info@vicas.org.vn
Website: http://vicas.org.vn

Acknowledge “VICAS” as the source when re-issuing information from this website.