Doctoral Students

Lê Thị Thanh

Modified: Wednesday, April 8, 2015

I. Personal information

Họ và tên: Lê Thị Thanh

Giới tính: Nữ

Ngày sinh: 07-06-1981

Nơi sinh: Thanh Hóa

Quê quán: 02, ngõ 17, đường Trường Thi, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa

Dân tộc: Kinh

Chức vụ, đơn vị công tác hiện nay: Giảng viên khoa Sư phạm Nghệ thuật và Giáo dục thể chất, trường Đại học Văn Hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa

Địa chỉ liên lạc: Phòng 104 nhà 16, đô thị Đông Phát, phường Đông Vệ, tp. Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa

Điện thoại dđ: 0915468065

II. Doctoral thesis

- Code: 62 21 01 01
- Dissertation title: Những giá trị độc đáo của nghệ thuật chạm, khắc đồ đồng thời Nguyễn tại Thanh Hóa
- Major: Lý luận và Lịch sử Mỹ thuật
- Supervisor: PGS.TS. Lê Văn Tạo
- Institution:: Viện Văn hóa Nghệ thuật Việt Nam

III. Scientific research activities

1. Tham gia đề tài khoa học cấp tỉnh năm 2014

- Viết chuyên đề 02 thuộc đề tài: Nghiên cứu tiềm năng di sản văn hóa và đề xuất giải pháp xây dựng hệ thống sản phẩm văn hóa du lịch tại không gian văn hóa du lịch Thành nhà Hồ và khu du lịch Lam Kinh do PGS.TS Lê Văn Tạo làm chủ nhiệm đề tài.

2. Các bài báo đã công bố

- “Vài nét đặc trưng về tính nhân văn trong mỹ thuật của người Việt”, tập san Thông tin khoa học, Số 10, tháng 1/2010, của Trường Cao đẳng Văn hóa nghệ thuật Thanh Hóa.

- “Sự đóng góp của mỹ thuật truyền thống vào tạo hình quân rối nước Việt Nam”, Tạp chí Xứ Thanh, Số 196, tháng 11/2011.

- “Giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo ngành Sư phạm Mỹ thuật tại trường Đại học Văn hóa Thể thao và Du lịch Thanh Hóa”, Kỷ yếu Hội thảo khoa học năm học 2011-2012, tại Khoa Sư phạm Nghệ thuật - Trường Đại học Văn hóa Thể thao và Du lịch Thanh Hóa.

- “Vài nét khái quát về kiến trúc chùa Nam Bộ” tập san Thông tin khoa học, Số 02, Tháng 10/2012 tại Trường Đại học Văn hóa Thể thao và Du lịch Thanh Hóa.

- “Bác Hồ với Mĩ thuật” đã đăng Kỷ yếu hội thảo khoa học Hồ Chí Minh với Văn hóa Việt Nam, Tháng 5/2013 tại Trường Đại học Văn hóa Thể thao và Du lịch Thanh Hóa.

- “Vai trò của mặt nền trong hội họa”, tập san Thông tin khoa học, Số 04, 5 Tháng 4/2013 và 10/2013 tại Trường Đại học Văn hóa Thể thao và Du lịch Thanh Hóa.

- “Giải pháp xây dựng xưởng thực hành mỹ thuật ứng dụng kết nối xã hội”, Kỷ yếu hội thảo khoa học của Khoa Mỹ thuật năm học 2013 tại Trường Đại học Văn hóa Thể thao và Du lịch Thanh Hóa.

- “Nhân vật bình dân trong tranh khắc kim loại của Rembrandt”, Tạp chí Văn hóa Nghệ thuật, Số 360, Tháng 06/2014.

- “Edward Hopper – họa sĩ của nghệ thuật ánh sáng và một phong cách độc đáo Mỹ”, Tập san Thông tin Khoa học, Số 06, Tháng 01/2014, tại Trường Đại học Văn hóa Thể thao và Du lịch Thanh Hóa.

- “Ngôn ngữ giàu tính triết lý trong tranh khắc kim loại của họa sĩ Albrecht Durer”, Tập san Thông tin Khoa học, Số 07 – Tháng 07/2014, tại Trường Đại học Văn hóa Thể thao và Du lịch Thanh Hóa.

3. Biên soạn Tập bài giảng

- Biên soạn Tập bài giảng môn Lịch sử mỹ thuật Việt Nam sử dụng cho sinh viên chuyên ngành Hội họa, Đồ họa và Sư phạm Mỹ thuật hệ đại học Trường Đại học Văn hóa Thể thao và Du lịch Thanh Hóa, năm 2009.

- Biên soạn Tập bài giảng môn Lịch sử mỹ thuật Thế giới sử dụng cho sinh viên chuyên ngành Hội họa, Đồ họa và Sư phạm Mỹ thuật hệ đại học Trường Đại học Văn hóa Thể thao và Du lịch Thanh Hóa, năm 2014.

 

Bùi Quang Tiến

Mã số: 62 21 01 01
Hướng nghiên cứu: Typography trong nghệ thuật đồ họa ở Việt Nam

Đỗ Quang Đại

Mã số: 62 31 06 42
Hướng nghiên cứu: Quản lý các di tích và lễ hội thờ Dương Tự Minh ở khu vực Việt Bắc trong giai đoạn hiện nay.

Đỗ Quốc Việt

Mã số: 62 31 06 42
Hướng nghiên cứu: Mỹ thuật tạo hình hiện đại Việt Nam thị trường và bản quyền (nghiên cứu giai đoạn từ năm 1925 tới nay)

Hà Cẩm Vân

Mã số: 62 31 06 42
Hướng nghiên cứu: Đào tạo nhân lực Piano tại Việt Nam

Hoàng Minh Đức

Mã số: 62 21 01 01
Hướng nghiên cứu: Nghệ thuật tranh Lụa Việt Nam thế kỷ XX

Hoàng Văn Chính

Mã số: 62 31 06 40
Hướng nghiên cứu: Ảnh hưởng âm nhạc dân gian xứ Nghệ trong ca khúc cách mạng Việt Nam từ 1945 đến nay.

PUBLICATIONS

Introduction of publications, books and magazines annually

About website

ELECTRONIC PORTAL OF THE VIETNAM NATIONAL INSTITUTE OF CULTURE AND ARTS STUDIES
+ Governing Body: Vietnam National Institute of Culture and Arts Studies.
+ License No.348/GPSĐBS-TTDT by the Authority of Broadcasting and Electronic Information, Ministry of Information and Communication, dated July 09th, 2015
+ Editor-in-chief: Assoc. Prof. Dr. Bùi Hoài Sơn.

Address: 32 Hào Nam Street - Đống Đa District - Hà Nội.

Tel: (84-24) 38569162 - (84-24) 35111095.     Fax: (84-24) 35116415.
Email: info@vicas.org.vn
Website: http://vicas.org.vn

Acknowledge “VICAS” as the source when re-issuing information from this website.