Doctoral Students

Hoàng Văn Chính

Modified: Wednesday, April 8, 2015

I. Personal information

Họ và tên: Hoàng Văn Chính

Giới tính: Nam

Ngày sinh: 11-3-1973

Nơi sinh: Nghệ An

Quê quán: xã Nghi Diên, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An

Dân tộc: Kinh

Chức vụ, đơn vị công tác hiện nay: Trưởng phòng Hành chính, Tổng hợp, Học viện Âm nhạc Huế

Chỗ ở hiện nay: Số 70, kiệt 93, Bùi Thị Xuân, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế.

Điện thoại dđ: 0912003381

II. Doctoral thesis

- Code: 62 31 06 40
- Dissertation title: Ảnh hưởng âm nhạc dân gian xứ Nghệ trong ca khúc cách mạng Việt Nam từ 1945 đến nay.
- Major: Văn hóa học
- Supervisor: PGS.TS. Nguyễn Đăng Nghị; PGS.TS. Trịnh Hoài Thu
- Institution:: Viện Văn hóa Nghệ thuật Việt Nam

III. Scientific research activities

1. Thực hiện các Đề tài NCKH, Dự án

- Đề tài NCKH cấp Bộ: “Ứng dụng công nghê thông tin trong việc giảng dạy môn Phân tích tác phẩm âm nhạc”, 2007-2009.

- Đề tài NCKH cấp cơ sở: “Sưu tầm và giới thiệu nhạc cụ của người Chứt vùng Quảng Bình, Hà Tĩnh”, 2013.

- Đề tài NCKH cấp cơ sở: “Giao hưởng thơ Bóng dáng Việt Nam”, 2011.

- Dự án “Tăng cường trang thiết bị phục vụ nghiên cứu khoa học”, 2011-2012.

2. Biên soạn giáo trình giảng dạy

- Biên soạn giáo trình cơ sở “Phân tích tác phẩm âm nhạc cho sinh viên đại học chuyên ngành”, Học viện Âm nhạc Huế, 2012.

- Biên soạn giáo trình cơ sở “Lịch sử âm nhạc thế giới”, Học viện Âm nhạc Huế, 2012.

3. Khen thưởng về KHCN

- Giấy khen có nhiều đóng góp hoạt động NCKH giai đoạn 2008-2013.

 

Bùi Quang Tiến

Mã số: 62 21 01 01
Hướng nghiên cứu: Typography trong nghệ thuật đồ họa ở Việt Nam

Đỗ Quang Đại

Mã số: 62 31 06 42
Hướng nghiên cứu: Quản lý các di tích và lễ hội thờ Dương Tự Minh ở khu vực Việt Bắc trong giai đoạn hiện nay.

Đỗ Quốc Việt

Mã số: 62 31 06 42
Hướng nghiên cứu: Mỹ thuật tạo hình hiện đại Việt Nam thị trường và bản quyền (nghiên cứu giai đoạn từ năm 1925 tới nay)

Hà Cẩm Vân

Mã số: 62 31 06 42
Hướng nghiên cứu: Đào tạo nhân lực Piano tại Việt Nam

Hoàng Minh Đức

Mã số: 62 21 01 01
Hướng nghiên cứu: Nghệ thuật tranh Lụa Việt Nam thế kỷ XX

Lê Thị Thanh

Mã số: 62 21 01 01
Hướng nghiên cứu: Những giá trị độc đáo của nghệ thuật chạm, khắc đồ đồng thời Nguyễn tại Thanh Hóa

PUBLICATIONS

Introduction of publications, books and magazines annually

About website

ELECTRONIC PORTAL OF THE VIETNAM NATIONAL INSTITUTE OF CULTURE AND ARTS STUDIES
+ Governing Body: Vietnam National Institute of Culture and Arts Studies.
+ License No.348/GPSĐBS-TTDT by the Authority of Broadcasting and Electronic Information, Ministry of Information and Communication, dated July 09th, 2015
+ Editor-in-chief: Assoc. Prof. Dr. Bùi Hoài Sơn.

Address: 32 Hào Nam Street - Đống Đa District - Hà Nội.

Tel: (84-24) 38569162 - (84-24) 35111095.     Fax: (84-24) 35116415.
Email: info@vicas.org.vn
Website: http://vicas.org.vn

Acknowledge “VICAS” as the source when re-issuing information from this website.