Doctoral Students

Bùi Quang Tiến

Modified: Wednesday, April 8, 2015

I. Personal information

Họ và tên: Bùi Quang Tiến

Giới tính: Nam

Năm sinh: 1970

Nơi sinh: Hà Tĩnh

Quê quán: An Xá, Lệ Thủy, Quảng Bình

Dân tộc: Kinh

Đơn vị công tác hiện nay: Khoa Mỹ thuật Công nghiệp trường Đại học Kiến trúc Thành phố Hồ Chí Minh

Địa chỉ liên lạc: 113/21/5 Võ Duy Ninh, phường 22, quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh

Điện thoại dđ: 0903671742

II. Doctoral thesis

- Code: 62 21 01 01
- Dissertation title: Typography trong nghệ thuật đồ họa ở Việt Nam
- Major: Lý luận và Lịch sử Mỹ thuật
- Supervisor: PGS. Lê Anh Vân
- Institution:: Viện Văn hóa Nghệ thuật Việt Nam

III. Scientific research activities

   1. Bài viết đăng trên tạp chí chuyên ngành

- ( 2013), “Tín hiệu hình ảnh trong thiết kế chữ”, Tạp chí Mỹ thuật (Hội Mỹ thuật Việt Nam), Số 242.

- (2013), “Có hay không môt hệ thống chữ viết hoàn chỉnh thời kỳ văn hóa Đông Sơn”, Tạp chí Mỹ thuật (Hội Mỹ thuật Việt Nam), Số 243.

2. Thực hiện đề tài khoa học công nghệ

- Bài giảng điện tử cấp cơ sở: Tạo dáng đồ chơi gỗ, năm 2008.

- Bài giảng điện tử cấp cơ sở: Tạo dáng đồ chơi công nghiệp, năm 2008.

- Tham gia đề tài cấp Bộ: Nghiên cứu cải tiến chương trình đào tạo chuyên ngành Thiết kế Công nghiệp, năm 2013.

 

Đỗ Quang Đại

Mã số: 62 31 06 42
Hướng nghiên cứu: Quản lý các di tích và lễ hội thờ Dương Tự Minh ở khu vực Việt Bắc trong giai đoạn hiện nay.

Đỗ Quốc Việt

Mã số: 62 31 06 42
Hướng nghiên cứu: Mỹ thuật tạo hình hiện đại Việt Nam thị trường và bản quyền (nghiên cứu giai đoạn từ năm 1925 tới nay)

Hà Cẩm Vân

Mã số: 62 31 06 42
Hướng nghiên cứu: Đào tạo nhân lực Piano tại Việt Nam

Hoàng Minh Đức

Mã số: 62 21 01 01
Hướng nghiên cứu: Nghệ thuật tranh Lụa Việt Nam thế kỷ XX

Hoàng Văn Chính

Mã số: 62 31 06 40
Hướng nghiên cứu: Ảnh hưởng âm nhạc dân gian xứ Nghệ trong ca khúc cách mạng Việt Nam từ 1945 đến nay.

Lê Thị Thanh

Mã số: 62 21 01 01
Hướng nghiên cứu: Những giá trị độc đáo của nghệ thuật chạm, khắc đồ đồng thời Nguyễn tại Thanh Hóa

PUBLICATIONS

Introduction of publications, books and magazines annually

About website

ELECTRONIC PORTAL OF THE VIETNAM NATIONAL INSTITUTE OF CULTURE AND ARTS STUDIES
+ Governing Body: Vietnam National Institute of Culture and Arts Studies.
+ License No.348/GPSĐBS-TTDT by the Authority of Broadcasting and Electronic Information, Ministry of Information and Communication, dated July 09th, 2015
+ Editor-in-chief: Assoc. Prof. Dr. Bùi Hoài Sơn.

Address: 32 Hào Nam Street - Đống Đa District - Hà Nội.

Tel: (84-24) 38569162 - (84-24) 35111095.     Fax: (84-24) 35116415.
Email: info@vicas.org.vn
Website: http://vicas.org.vn

Acknowledge “VICAS” as the source when re-issuing information from this website.