Our Researchers

Found 106 results

Lê Tuấn Hưng

Nghiên cứu viên, Viện Văn hóa Nghệ thuật quốc gia Việt Nam, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

detail

Trần Văn Hiếu

Nghiên cứu viên, Ban Nghiên cứu Chính sách và Quản lý Văn hóa

detail

Nguyễn Thị Thanh Nga

Nghiên cứu viên, Ban Nghiên cứu Chính sách và Quản lý văn hóa

detail

Trương Thị Thúy Hà

Nghiên cứu viên, Ban nghiên cứu Di sản Văn hóa

detail

Lê Minh Hoàng

Nghiên cứu viên, Trung tâm dữ liệu Di sản Văn hoá

detail

Nguyễn Thị Minh Diệp

Nghiên cứu viên, Trung tâm Nghiên cứu dư luận về Văn hóa, Thể thao và Du lịch

detail

Bùi Vũ Duy Quang

Thạc sĩ

Nghiên cứu viên, Ban Nghiên cứu Chính sách và Quản lý văn hóa

detail

Phạm Minh Vẽ

Nghiên cứu viên, Trung tâm nghiên cứu dư luận xã hội về VH,TT&DL    

detail

PUBLICATIONS

Introduction of publications, books and magazines annually

About website

ELECTRONIC PORTAL OF THE VIETNAM NATIONAL INSTITUTE OF CULTURE AND ARTS STUDIES
+ Governing Body: Vietnam National Institute of Culture and Arts Studies.
+ License No.348/GPSĐBS-TTDT by the Authority of Broadcasting and Electronic Information, Ministry of Information and Communication, dated July 09th, 2015
+ Editor-in-chief: Assoc. Prof. Dr. Bùi Hoài Sơn.

Address: 32 Hào Nam Street - Đống Đa District - Hà Nội.

Tel: (84-24) 38569162 - (84-24) 35111095.     Fax: (84-24) 35116415.
Email: info@vicas.org.vn
Website: http://vicas.org.vn

Acknowledge “VICAS” as the source when re-issuing information from this website.