Our Researchers

Found 106 results

Vũ Thu Phương

Chuyên viên, Trung tâm Kỹ thuật, Dữ liệu Di sản văn hóa, Phân Viện Văn hóa Nghệ thuật quốc gia Việt Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh.

detail

Nguyễn Thị Thu Phương

Tiến sĩ

Giám đốc Trung tâm phát triển công nghiệp văn hóa

detail

Nguyễn Bích Vân

Chuyên viên Tạp chí Văn hóa học.

detail

Hồ Hồng Trang

Nghiên cứu viên, Ban Nghiên cứu Lý luận và Lịch sử Văn hóa Nghệ thuật

detail

Ngô Bình Nam Giang

Nghiên cứu viên phòng Khoa học, Hợp tác quốc tế

detail

Nguyễn Thị Thanh Phương

Chuyên viên - Khoa Sau Đại học

detail

Nguyễn Phương Thảo

Nghiên cứu viên, Ban Nghiên cứu Di sản văn hóa, Viện Văn hóa Nghệ thuật quốc gia Việt Nam

detail

Nguyễn Thiên Sơn

Nhân viên - Trung tâm Dữ liệu Di sản Văn hóa

detail

Nguyễn Văn Huynh

Nhân viên - Trung tâm Dữ liệu Di sản Văn hóa

detail

Lý Thị Loan

Chuyên viên - Khoa Sau Đại học

detail

Nguyễn Thị Thu Hương

Chuyên viên - Khoa Sau Đại Học

detail

Bùi Thị Kim Phương

Nghiên cứu viên, Trung tâm Nghiên cứu Dư luận về Văn hóa, Thể thao và Du lịch

detail

Lương Thanh Thủy

Nghiên cứu viên, Viện Văn hóa Nghệ thuật quốc gia Việt Nam, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

detail

PUBLICATIONS

Introduction of publications, books and magazines annually

About website

ELECTRONIC PORTAL OF THE VIETNAM NATIONAL INSTITUTE OF CULTURE AND ARTS STUDIES
+ Governing Body: Vietnam National Institute of Culture and Arts Studies.
+ License No.348/GPSĐBS-TTDT by the Authority of Broadcasting and Electronic Information, Ministry of Information and Communication, dated July 09th, 2015
+ Editor-in-chief: Assoc. Prof. Dr. Bùi Hoài Sơn.

Address: 32 Hào Nam Street - Đống Đa District - Hà Nội.

Tel: (84-24) 38569162 - (84-24) 35111095.     Fax: (84-24) 35116415.
Email: info@vicas.org.vn
Website: http://vicas.org.vn

Acknowledge “VICAS” as the source when re-issuing information from this website.