Our Researchers

Found 106 results

Trần Thành Trung

Nghiên cứu viên, Ban Nghiên cứu Chính sách Văn hóa Nghệ thuật Nam Bộ, Phân Viện Văn hóa Nghệ thuật quốc gia Việt Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh.

detail

Trần Thị Minh Thu

Tiến sĩ

Nghiên cứu viên

detail

Bùi Quang Thắng

PGS. TS

Trưởng ban nghiên cứu văn hóa sinh thái và du lịch - Viện Văn hóa Nghệ thuật quốc gia Việt Nam 

detail

Bùi Quang Thanh

PGS. TS

Nghiên cứu viên chính - Trưởng Ban nghiên cứu Văn hóa - Nghệ thuật nước ngoài.

detail

Đoàn Mỹ Hương

Tiến sĩ

Nghiên cứu viên - Phòng Khoa học và Hợp tác Quốc tế

detail

Vũ Tú Quyên

Tiến sĩ

Nghiên cứu viên - Phó Tổng biên tập Tạp chí Văn hóa học

detail

Vũ Diệu Trung

Nghiên cứu viên - Trung tâm Dữ liệu di sản văn hoá

detail

Vũ Anh Tú

Tiến sĩ

Phó trưởng ban Nghiên cứu lý luận và Lịch sử văn hóa Nghệ thuật, Viện VHNTQGVN

detail

Trần Thị Thủy

Tiến sĩ

Phó Trưởng phòng Khoa học - Hợp tác quốc tế

detail

Nguyễn Văn Dự

Kỹ thuật viên – nghiên cứu viên, Trung tâm Kỹ thuật, Dữ liệu Di sản văn hóa, Phân Viện Văn hóa Nghệ thuật quốc gia Việt Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh.

detail

Lê Công Lý

Nghiên cứu viên, Ban Nghiên cứu Chính sách Văn hóa Nghệ thuật Nam Bộ, Phân Viện Văn hóa Nghệ thuật quốc gia Việt Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh.

detail

Đoàn Thị Cảnh

Nghiên cứu viên, Ban Nghiên cứu Chính sách Văn hóa Nghệ thuật Nam Tây Nguyên, Phân Viện Văn hóa Nghệ thuật quốc gia Việt Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh.

detail

Vũ Minh Quang

Chuyên viên Phòng Hành Chính – Quản trị, Phân Viện Văn hóa Nghệ thuật quốc gia Việt Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh.

detail

PUBLICATIONS

Introduction of publications, books and magazines annually

About website

ELECTRONIC PORTAL OF THE VIETNAM NATIONAL INSTITUTE OF CULTURE AND ARTS STUDIES
+ Governing Body: Vietnam National Institute of Culture and Arts Studies.
+ License No.348/GPSĐBS-TTDT by the Authority of Broadcasting and Electronic Information, Ministry of Information and Communication, dated July 09th, 2015
+ Editor-in-chief: Assoc. Prof. Dr. Bùi Hoài Sơn.

Address: 32 Hào Nam Street - Đống Đa District - Hà Nội.

Tel: (84-24) 38569162 - (84-24) 35111095.     Fax: (84-24) 35116415.
Email: info@vicas.org.vn
Website: http://vicas.org.vn

Acknowledge “VICAS” as the source when re-issuing information from this website.