Our Researchers

Found 106 results

Lê Thị Hoài Phương

PGS. TS

Trưởng Ban nghiên cứu Nghệ thuật; kiêm Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Đông Bắc Á.

detail

Lê Anh Tuấn

Thạc sĩ

Nghiên cứu viên - Phân viện Văn hoá Nghệ thuật Việt Nam tại Huế.

detail

Huỳnh Ngọc Trảng

Nghiên cứu viên - Phân viện Nghiên cứu Văn hóa Thông tin tại thành phố Hồ Chí Minh

detail

Hoàng Thị Thu Thuỷ

Thạc sĩ

Nghiên cứu viên

detail

Hồ Thị Diệu Thuý

Cử nhân

Nghiên cứu viên Phân viện Văn hóa Nghệ thuật Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh.

detail

Đỗ Xuân Tâm

Kỹ sư

Nghiên cứu viên - Trung tâm Dữ liệu di sản văn hoá

detail

Đỗ Thị Thanh Thủy

Tiến sĩ

Trưởng Ban, Ban Nghiên cứu Chính sách và Quản lý Văn hóa, Viện Văn hóa Nghệ thuật Quốc gia Việt Nam

detail

Đặng Thị Kim Thoa

Cử nhân

Nghiên cứu viên - Phòng Khoa học - Đào tạo - Hợp tác Quốc tế

detail

Trương Thị Thu

Cán bộ hành chính - Phân viện Văn hóa Nghệ thuật Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh.

detail

Phạm Lan Oanh

Phó giáo sư, tiến sĩ

Nghiên cứu viên - Trưởng khoa Đào tạo Sau đại học

detail

Cao Trung Vinh

Nghiên cứu viên - Ban nghiên cứu Văn hóa Sinh thái và Du lịch

detail

Lê Quốc Thọ

Thạc sỹ

Nghiên cứu viên – Phân viện Văn hoá Nghệ thuật Việt Nam tại Huế

detail

Trần Đức Sáng

Nghiên cứu viên - Phân viện Văn hóa Nghệ thuật Việt Nam tại Huế.

detail

Đạo Thanh Quyến

Giám đốc Trung tâm Kỹ thuật, Dữ liệu Di sản văn hóa., Phân Viện Văn hóa Nghệ thuật quốc gia Việt Nam tại TP.HCM.

detail

PUBLICATIONS

Introduction of publications, books and magazines annually

About website

ELECTRONIC PORTAL OF THE VIETNAM NATIONAL INSTITUTE OF CULTURE AND ARTS STUDIES
+ Governing Body: Vietnam National Institute of Culture and Arts Studies.
+ License No.348/GPSĐBS-TTDT by the Authority of Broadcasting and Electronic Information, Ministry of Information and Communication, dated July 09th, 2015
+ Editor-in-chief: Assoc. Prof. Dr. Bùi Hoài Sơn.

Address: 32 Hào Nam Street - Đống Đa District - Hà Nội.

Tel: (84-24) 38569162 - (84-24) 35111095.     Fax: (84-24) 35116415.
Email: info@vicas.org.vn
Website: http://vicas.org.vn

Acknowledge “VICAS” as the source when re-issuing information from this website.