Our Researchers

Found 106 results

Trần Thị Lành

 Chuyên viên Phòng Hành Chính – Quản trị, Phân Viện Văn hóa Nghệ thuật quốc gia Việt Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh.

detail

Lê Xuân Linh

 Kỹ thuật viên, Trung tâm Kỹ thuật, Dữ liệu Di sản văn hóa, Phân Viện Văn hóa Nghệ thuật quốc gia Việt Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh.

detail

Phạm Tuyết Mai

Cán bộ Phòng Hành chính - Tổ chức

detail

Vũ Hoa Ngọc

Thạc sĩ

Nghiên cứu viên - Ban Văn hóa Nghệ thuật nước ngoài

detail

Nguyễn Thị Hồng Nhung

Thạc sỹ

Nghiên cứu viên - Ban Nghiên cứu Di sản Văn hoá.

detail

Tôn Nữ Khánh Trang

Nghiên cứu viên - Phân viện Văn hóa Nghệ thuật Việt Nam tại Huế

detail

Phương Thị Vân

Công tác tại  Phòng Tài vụ

detail

Phạm Ngọc Tiến

Nghiên cứu viên - Phân viện Văn hóa Nghệ thuật Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh.

detail

Phạm Nam Thanh

Cử nhân dân tộc học

Nghiên cứu viên - Ban Di sản Văn hoá

detail

Nguyễn Văn Tường

Cử nhân

Chuyên viên Phòng Hành chính - Tổ chức

detail

Nguyễn Thị Khánh Trâm

Cử nhân

Nghiên cứu viên - Phân viện Văn hóa Nghệ thuật Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh

detail

Nguyễn Thị Thu Trang

Thạc sĩ

Nghiên cứu viên - Ban Nghiên cứu Lý luận và Lịch sử văn hóa

detail

Nguyễn Thị Phượng

Thạc sĩ

Nghiên cứu viên - Phó trưởng ban Nghiên cứu Văn hóa gia đình.

detail

Nguyễn Hữu Quyền

Cử nhân

Cán bộ hành chính tại Phân Viện Văn hóa Nghệ thuật Việt Nam tại Huế

detail

PUBLICATIONS

Introduction of publications, books and magazines annually

About website

ELECTRONIC PORTAL OF THE VIETNAM NATIONAL INSTITUTE OF CULTURE AND ARTS STUDIES
+ Governing Body: Vietnam National Institute of Culture and Arts Studies.
+ License No.348/GPSĐBS-TTDT by the Authority of Broadcasting and Electronic Information, Ministry of Information and Communication, dated July 09th, 2015
+ Editor-in-chief: Assoc. Prof. Dr. Bùi Hoài Sơn.

Address: 32 Hào Nam Street - Đống Đa District - Hà Nội.

Tel: (84-24) 38569162 - (84-24) 35111095.     Fax: (84-24) 35116415.
Email: info@vicas.org.vn
Website: http://vicas.org.vn

Acknowledge “VICAS” as the source when re-issuing information from this website.