Our Researchers

Found 106 results

Hoàng Thị Ái Hoa

Cử nhân

Nghiên cứu viên - Phân viện Nghiên cứu Văn hoá - Thông tin tại Huế

detail

Nguyễn Thị Thanh Hoa

Thạc sĩ

Nghiên cứu viên - Ban Nghiên cứu Chính sách và Phát triển văn hóa.

detail

Bùi Thị Hoa

Thạc sỹ

Trưởng ban Nghiên cứu Chính sách Văn hóa Nghệ thuật Nam Bộ, Phân Viện Văn hóa Nghệ thuật quốc gia Việt Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh.

detail

Vũ Thị Kim Huệ

Cử nhân

Kế toán viên – Phòng Tài vụ

detail

Lê Đình Hùng

Nghiên cứu viên - Phân viện Văn hoá Nghệ thuật Việt Nam tại Huế

detail

*Trần Đức Hùng

Thạc sỹ. Năm bảo vệ: 1998.

Phó Phân viện trưởng – Phân viện Văn hóa Nghệ thuật Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh.

detail

Ths. Hoàng Hương

Thạc sỹ

Trưởng Phân viện – Phân Viện Văn hóa Nghệ thuật Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh

detail

Nguyễn Thị Lan Hương

Tiến sĩ

Nghiên cứu viên, Ban nghiên cứu Nghệ thuật, Viện Văn hóa Nghệ thuật Việt Nam

detail

Trần Thị Lan Hương

Trưởng phòng Hành chính, Quản trị, Phân Viện Văn hóa Nghệ thuật quốc gia Việt Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh.

detail

Đoàn Mỹ Hương

Tiến sỹ

Nghiên cứu viên - Phòng Khoa học và Hợp tác Quốc tế.

detail

Mai Thị Thùy Hương

Thạc sĩ

Phó trưởng Khoa Sau Đại học

detail

Nguyễn Thị Thu Hường

Tiễn sỹ

Q. Trưởng phòng Khoa học – Hợp tác quốc tế

detail

Bùi Lưu Phi Khanh

Cử nhân

Nghiên cứu viên - Ban nghiên cứu lý luận và lịch sử văn hóa nghệ thuật

detail

Võ Thị Hoàng Lan

Thạc sỹ

Phó tổng biên tập Tạp chí Văn hóa học

detail

PUBLICATIONS

Introduction of publications, books and magazines annually

About website

ELECTRONIC PORTAL OF THE VIETNAM NATIONAL INSTITUTE OF CULTURE AND ARTS STUDIES
+ Governing Body: Vietnam National Institute of Culture and Arts Studies.
+ License No.348/GPSĐBS-TTDT by the Authority of Broadcasting and Electronic Information, Ministry of Information and Communication, dated July 09th, 2015
+ Editor-in-chief: Assoc. Prof. Dr. Bùi Hoài Sơn.

Address: 32 Hào Nam Street - Đống Đa District - Hà Nội.

Tel: (84-24) 38569162 - (84-24) 35111095.     Fax: (84-24) 35116415.
Email: info@vicas.org.vn
Website: http://vicas.org.vn

Acknowledge “VICAS” as the source when re-issuing information from this website.