Researchers and Staff

Lê Đình Hùng

Modified: Wednesday, February 22, 2012

1. Sơ lược tiểu sử

Năm sinh: 1971.

Nguyên quán: Hương Trà, Thừa Thiên Huế.

Dân tộc: Kinh.

Nghiên cứu viên - Phân viện Văn hoá Nghệ thuật Việt Nam tại Huế.

2. Quá trình công tác

- 2002 – 2005: Công tác tại Bảo tàng tỉnh Quảng Trị.

- 2005 đến nay: Công tác tại Phân viện Văn hoá Nghệ thuật Việt Nam tại Huế.

3. Hoạt động nghiên cứu

3.1. Các công trình đã công bố

a. Sách

- Văn hoá Việt Nam tổng mục lục các công trình nghiên cứu [tập I]: Những vấn đề chung, Huế: Nxb. Thuận Hoá, 2006.

- Hải Cát Đất & Người, Nguyễn Hữu Thông [chủ biên], Huế: Nxb Thuận Hoá, 2006.

- Mạch sống của hương ước trong làng Việt Trung bộ (dẫn liệu từ làng xã ở các tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế), Nguyễn Hữu Thông (chủ biên), Huế: Nxb. Thuận Hoá, 2007.

- Về tấm bia bùa ở đình làng Thủ Lễ (thị trấn Sịa, Quảng Điền, Thừa Thiên – Huế), trong Thông báo Hán Nôm Học 2006, Viện Khoa Học Xã Hội Việt Nam – Viện Nghiên cứu Hán Nôm, Hà Nội, 2007, tr .314-323.

- Nhạc lễ Phật giáo xứ Huế, Nguyễn Hữu Thông (chủ biên), thành phố Hồ Chí Minh, Nxb. Văn nghệ, 2008.

- Từ nữ thần Poh Nagar đến tục thờ Thiên Y A Na ở miền Trung Việt Nam (viết chung), trong "Nhận thức về miền Trung Việt Nam hành trình 10 năm tiếp cận", Viện Văn hóa Nghệ thuật Việt Nam - Phân viện Văn hóa Nghệ thuật Việt Nam tại Huế, Nxb. Thuận Hóa, 2009, tr 99-122.

- Từ kẻ Đôộc đến Phước Tích chân dung ngôi làng gốm cổ bên dòng Ô Lâu, Nguyễn Hữu Thông & Nhóm tác giả, Huế: Nxb. Thuận Hóa, 2011.

- Tiếp cận hai chữ ‘Việt Cố’ trên bia mộ thời chúa Nguyễn (Dẫn liệu từ vùng Trị Thiên) trong Thông báo Hán Nôm Học 2007, Viện Khoa học Xã hội Việt Nam – Viện Nghiên cứu Hán Nôm, Hà Nội, 2008, tr. 383-412.

- Một vài vấn đề từ miếu Quảng Tế làng Phước Tích, trong Thông Báo Hán Nôm Học 2007, Viện Khoa Học Xã Hội Việt Nam – Viện Nghiên cứu Hán Nôm, Hà Nội: Nxb. Thế giới, 2009, tr. 424-439.

- Bài minh và sắc phong trên tấm biển gỗ ở làng Phước Tích, Viện Khoa học Xã hội Việt Nam – Viện Nghiên cứu Hán Nôm, Hà Nội: Nxb. Thế giới, 2010, tr. 448-451.

- Từ hồi kí của một người di dân, nhận diện vùng đất Thuận Hoá đầu thế kỷ XV (viết chung) trong Nghiên cứu Huế (tập bảy), Huế: Nxb. Thuận Hoá, 2010, tr. 48-60.

b.  Bài báo trên các tạp chí khoa học chuyên ngành

- Dấu ấn nữ thần trên bước đường Nam tiến của Tiên chúa Nguyễn Hoàng, trong Kỷ yếu hội thảo khoa học: 700 năm Thuận Hoá – Phú Xuân Thừa Thiên Huế, Hội Khoa học Lịch sử Thừa Thiên Huế, Huế: tháng 6/2006, tr 368-375.

- Thuyền rồng du lịch sông Hương: Thực trạng và giải pháp (viết chung) trong Khoa học & Công nghệ, Sở Khoa học và Công nghệ Thừa Thiên Huế, số 7-8. 2006, tr 10-12.

- Chính sách của triều Nguyễn đối với nghề thủ công: bài học kinh nghiệm cho Huế hôm nay, Kỷ yếu hội thảo: 320 năm Phú Xuân Huế nghề truyền thống bản sắc và phát triển, Huế: tháng 6-2007, tr 12-18.

-  "Áo vua" tại miền núi Quảng Trị, tạp chí Xưa & Nay, số Xuân 2009 (323+324), tr 40-42.

- Di sản Hán Nôm làng xã vùng Huế hướng ứng dụng công nghệ GIS (viết chung), Viện Văn hoá Nghệ thuật Việt Nam, Thông báo khoa học, số 26 – 1/2009, tr. 76-82.

- Lễ Nhạc Phật giáo Huế: một loại hình âm nhạc truyền thống độc đáo và hướng tiếp cận cho du khách, tạp chí Nghiên cứu và phát triển, Sở Khoa học và Công Nghệ Thừa Thiên Huế, số 3 (80). 2010, tr 36-40.

- Núi A Mang (An Thạch – Tuy An – Phú Yên): một cụm điểm du lịch chưa được khai thác (viết chung), Hội thảo quốc tế: Di sản văn hóa Nam Trung Bộ với sự phát triển du lịch trong hội nhập quốc tế, Bộ Văn hoá Thể Thao & Du lịch - Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên, Tuy Hoà, 4-2011.

Tôn Nữ Khánh Trang

Nghiên cứu viên - Phân viện Văn hóa Nghệ thuật Việt Nam tại Huế

detail

Nguyễn Hữu Quyền

Cử nhân

Cán bộ hành chính tại Phân Viện Văn hóa Nghệ thuật Việt Nam tại Huế

detail

Lê Anh Tuấn

Thạc sĩ

Nghiên cứu viên - Phân viện Văn hoá Nghệ thuật Việt Nam tại Huế.

detail

Lê Quốc Thọ

Thạc sỹ

Nghiên cứu viên – Phân viện Văn hoá Nghệ thuật Việt Nam tại Huế

detail

Trần Đức Sáng

Nghiên cứu viên - Phân viện Văn hóa Nghệ thuật Việt Nam tại Huế.

detail

PUBLICATIONS

Introduction of publications, books and magazines annually

About website

ELECTRONIC PORTAL OF THE VIETNAM NATIONAL INSTITUTE OF CULTURE AND ARTS STUDIES
+ Governing Body: Vietnam National Institute of Culture and Arts Studies.
+ License No.348/GPSĐBS-TTDT by the Authority of Broadcasting and Electronic Information, Ministry of Information and Communication, dated July 09th, 2015
+ Editor-in-chief: Assoc. Prof. Dr. Bùi Hoài Sơn.

Address: 32 Hào Nam Street - Đống Đa District - Hà Nội.

Tel: (84-24) 38569162 - (84-24) 35111095.     Fax: (84-24) 35116415.
Email: info@vicas.org.vn
Website: http://vicas.org.vn

Acknowledge “VICAS” as the source when re-issuing information from this website.