Researchers and Staff

Nguyễn Hữu Quyền

Modified: Saturday, January 29, 2011

1. Sơ lược tiểu sử

Năm sinh: 1976

Quê quán: Hải Tân, Hải Lăng, Quảng Trị

Dân tộc: Kinh

Cán bộ hành chính tại Phân Viện Văn hóa Nghệ thuật Việt Nam tại Huế.

Cử nhân Kinh tế.

2. Quá trình công tác

Công tác tại Viện từ năm 2003

 

 

Lê Anh Tuấn

Thạc sĩ

Nghiên cứu viên - Phân viện Văn hoá Nghệ thuật Việt Nam tại Huế.

detail

Lê Quốc Thọ

Thạc sỹ

Nghiên cứu viên – Phân viện Văn hoá Nghệ thuật Việt Nam tại Huế

detail

Trần Đức Sáng

Nghiên cứu viên - Phân viện Văn hóa Nghệ thuật Việt Nam tại Huế.

detail

PUBLICATIONS

Introduction of publications, books and magazines annually

About website

ELECTRONIC PORTAL OF THE VIETNAM NATIONAL INSTITUTE OF CULTURE AND ARTS STUDIES
+ Governing Body: Vietnam National Institute of Culture and Arts Studies.
+ License No.348/GPSĐBS-TTDT by the Authority of Broadcasting and Electronic Information, Ministry of Information and Communication, dated July 09th, 2015
+ Editor-in-chief: Assoc. Prof. Dr. Bùi Hoài Sơn.

Address: 32 Hào Nam Street - Đống Đa District - Hà Nội.

Tel: (84-24) 38569162 - (84-24) 35111095.     Fax: (84-24) 35116415.
Email: info@vicas.org.vn
Website: http://vicas.org.vn

Acknowledge “VICAS” as the source when re-issuing information from this website.