Researchers and Staff

Tôn Nữ Khánh Trang

Modified: Saturday, January 29, 2011

1. Sơ lược tiểu sử

Năm sinh: 1974

Quê quán: Tống Sơn, Hà Trung, Thanh Hóa

Dân tộc: Kinh

Nghiên cứu viên - Phân viện Văn hóa Nghệ thuật Việt Nam tại Huế

Học vị: Cử nhân Năm: 1996

2. Quá trình công tác

Công tác tại Viện từ năm 1999

3. Hoạt động nghiên cứu khoa học

Các công trình đã công bố:

a. Sách

- Tín ngưỡng thờ mẫu ở miền Trung Việt Nam (viết chung), Huế: Nxb. Thuận Hoá, 2001.

- Champa - Tổng mục lục các công trình nghiên cứu (viết chung), Nguyễn Hữu Thông chủ biên, Huế: Nxb. Thuận Hoá, 2002a.

- Di sản nhà vườn xứ Huế và vấn đề bảo tồn (viết chung), Huế: Phân viện Nghiên cứu Văn hóa Nghệ thuật tại Huế xuất bản, 2002b.

- Tiếp cận văn hoá nghệ thuật miền Trung (viết chung), 2 tập, Huế: Nxb. Thuận Hoá, 2004.

- Văn hoá làng miền núi Trung bộ, giá trị truyền thống và những bước chuyển lịch sử (Dẫn liệu từ miền núi Quảng Nam) (viết chung), Huế: Nxb. Thuận Hoá, 2005.

- Nhận thức về miền Trung Việt Nam - Hành trình 10 năm tiếp cận (viết chung), Huế: Nxb. Thuận Hóa, 2009.

Từ kẻ Đôộc đến Phước Tích - Chân dung ngôi làng cổ bên dòng Ô Lâu (viết chung), Huế: Nxb. Thuận Hóa, 2010.

- Ăn chay Huế (Đào Hùng - Tôn Nữ Khánh Trang), trong Độc đáo ẩm thực xứ Huế, H.: Nxb. Thông Tấn, 2011.

b. Bài báo trên các tạp chí khoa học chuyên ngành

- “Chuyện ăn uống của người Katu - Dẫn liệu từ làng Côông Dồn, Xã Duôih, huyện Nam Giang, tỉnh Quảng Nam”, trong Tạp chí Dân tộc học, số 1, 2003.

- “Indigenous knowledge as a cultural adaptability to sandy ecological area: Study of Kế Môn village, Điền Môn commune, Phong Điền district, Thừa Thiên Huế province, Việt Nam”, trong Vietnam social Sciences, số 6 (104), 2004.

-  “Tiềm năng du lịch Phú Yên - nhìn từ sản phẩm bánh tráng”, trong Kỷ yếu Hội thảo Khoa học Quốc tế Di sản văn hóa Nam Trung bộ với sự phát triển du lịch trong hội nhập quốc tế, Bộ Văn hóa Thể thao & Du lịch - Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên tổ chức, 4. 2011.

Nguyễn Hữu Quyền

Cử nhân

Cán bộ hành chính tại Phân Viện Văn hóa Nghệ thuật Việt Nam tại Huế

detail

Lê Anh Tuấn

Thạc sĩ

Nghiên cứu viên - Phân viện Văn hoá Nghệ thuật Việt Nam tại Huế.

detail

Lê Quốc Thọ

Thạc sỹ

Nghiên cứu viên – Phân viện Văn hoá Nghệ thuật Việt Nam tại Huế

detail

Trần Đức Sáng

Nghiên cứu viên - Phân viện Văn hóa Nghệ thuật Việt Nam tại Huế.

detail

PUBLICATIONS

Introduction of publications, books and magazines annually

About website

ELECTRONIC PORTAL OF THE VIETNAM NATIONAL INSTITUTE OF CULTURE AND ARTS STUDIES
+ Governing Body: Vietnam National Institute of Culture and Arts Studies.
+ License No.348/GPSĐBS-TTDT by the Authority of Broadcasting and Electronic Information, Ministry of Information and Communication, dated July 09th, 2015
+ Editor-in-chief: Assoc. Prof. Dr. Bùi Hoài Sơn.

Address: 32 Hào Nam Street - Đống Đa District - Hà Nội.

Tel: (84-24) 38569162 - (84-24) 35111095.     Fax: (84-24) 35116415.
Email: info@vicas.org.vn
Website: http://vicas.org.vn

Acknowledge “VICAS” as the source when re-issuing information from this website.