Researchers and Staff

Trần Đức Sáng

Modified: Wednesday, February 22, 2012

1. Sơ lược tiểu sử

Năm sinh: 1976.

Quê quán: Cương Gián, Nghi Xuân, Hà Tĩnh.

Dân tộc: Kinh.

Nghiên cứu viên - Phân viện Văn hóa Nghệ thuật Việt Nam tại Huế.

2. Quá trình công tác

Công tác tại Phân viện Văn hoá Nghệ thuật Việt Nam tại Huế từ năm 2003.

3. Hoạt động nghiên cứu khoa học

3.1. Đề tài khoa học

- Cơ cấu làng tổ chức làng Việt ở Bắc miền Trung qua khảo sát một số trường hợp ở Thừa Thiên Huế, Trần Đình Hằng chủ trì, Huế: Đề tài NCKH cấp Viện, Viện Văn hoá - Thông tin, Phân viện Nghiên cứu Văn hoá - Thông tin tại Huế, 2004, (tham gia).

- Văn hoá làng các dân tộc thiểu số tỉnh Quảng Nam, Nguyễn Hữu Thông chủ trì, đề tài NCKH&CN cấp tỉnh - Sở Khoa học và Công Nghệ tỉnh Quảng Nam (2004-2005), (tham gia).

- Cơ sở lý luận và thực tiễn nhằm cải thiện đời sống, bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc Chứt ở Quảng Bình. Lê Anh Tuấn chủ trì: Đề tài Nghiên cứu khoa học cấp tỉnh - Sở Văn hoá, Thể thao & Du lịch tỉnh Quảng Bình, 2009.

3.2. Các công trình đã công bố

a. Sách

- Tiếp cận văn hoá nghệ thuật miền Trung (viết chung), 02 tập, Huế: Phân viện Nghiên cứu Văn hoá - Thông tin xuất bản, 2004.

Katu - Kẻ sống đầu ngọn nước (viết chung), Nguyễn Hữu Thông (chủ biên), Huế: Nxb. Thuận Hoá, 2004.

- Văn hoá làng miền núi Trung Bộ - giá trị truyền thống và những bước chuyển lịch sử (Dẫn liệu từ miền núi Quảng Nam) (viết chung), Nguyễn Hữu Thông (chủ biên), Huế: Nxb. Thuận Hoá, 2005.

- Văn hoá Việt Nam tổng mục lục - Các công trình nghiên cứu, (tập I), (viết chung), Nguyễn Chí Bền, Nguyễn Hữu Thông ồng chủ biên), Huế: Nxb. Thuận Hoá, (2006).

- Hoa Trên Đá Núi (Chân dung các tộc người thiểu số miền Tây Quảng Bình) (viết chung), Hà Nội: Nxb. Thống kê, (2007).

- Văn hoá Việt Nam tổng mục lục - Các công trình nghiên cứu, (tập II), (viết chung), Nguyễn Chí Bền, Nguyễn Hữu Thông ồng chủ biên), Huế: Nxb. Thuận Hoá, (2009).

b. Bài báo trên các tạp chí khoa học chuyên ngành

- Nhà Gươl và những nghi lễ chọn đất làm nhà của người Cơtu (viết chung), tạp chí Xưa & Nay, số139 (187), (2003).

- The Trading Road Between the Katu and the King (Case Study Thuong Long Commune, Nam Dong District Thua Thien Hue), Viet Nam Social Sciences, No 6 (104), (2004).

- Tính cộng đồng trong trong hoạt động săn bắn và phương thức phân phối sản phẩm của người Katu - nghiên cứu qua một cuộc đi săn tại thôn A Réc, xã A Vương huyện Tây Giang, tỉnh Quảng Nam, Tham luận hội thảo khoa học "Văn hoá nghệ thuật miền Trung - Thành tựu và vấn đề", Huế: Viện Văn hoá Thông tin - Phân Viên nghiên cứu văn hoá thông tin tại Huế, tháng 12 -2004.

- Nghi lễ Têng Ping trong đời sống người Katu, tạp chí Văn hoá Nghệ thuật, số 7, (2005).

- Tục cà răng: Từ quan niệm đến lễ thức (dẫn liệu từ tộc người Katu), Thông tin khoa học, Phân viện nghiên cứu Văn hoá Thông tin tại Huế, số tháng 9, (2005).

- Làng Phước Tích trong bối cảnh du lịch Huế hiên nay (viết chung), trong hội thảo khoa học: "Sản Phẩm Văn hoá và Phát triển du lịch bền vững", Viện Văn hoá Thông tin tổ chức, Huế tháng 7 - 2006.

- Phương tiện che đội của các tộc người thiểu số ở miền Tây Thừa Thiên Huế (viết chung), tạp chí Nguồn Sáng Dân gian, số 4, (2006).

- Người nói lý trong xã hội Cơtu truyền thống (viết chung), tạp chí Dân tộc & Thời đại, số 96, (2007).

- Hình tượng động vật trong thế giới quan của người Katu, Viện Khoa học xã hội Việt Nam - Viện nghiên cứu Văn hoá, Thông báo Văn hoá Dân gian 2006, Hà Nội: Nxb. Khoa học - Xã hội, (2007),

- Nhà mồ Katu - Truyền thống và hiện đại (qua khảo sát thôn Cha Ke - Thượng Long Nam Đông - Thừa Thiên Huế, Viện Khoa học xã hội Việt Nam - Viện Dân tộc học - Thông báo Dân tộc học năm 2006 (Kỷ yếu hội nghị), Hà Nội: Nxb. Khoa học Xã hội,  (2007).

- Từ hệ sản phẩm thủ công truyền thống, nhìn về tiềm năng du lịch văn hoá các tộc người thiểu số, 320 năm Phú Xuân Huế - Nghề truyền thống và bản sắc & và phát triển, (kỷ yếu hội thảo), Ủy ban nhân dân thành phố Huế, tháng 6-2007.

- Hệ thống, chủng loại sản vật núi rừng trong việc trao đổi giữa các tộc người ở Quảng Nam, Viện Khoa học xã hội Việt Nam - Viện nghiên cứu Văn hoá, Thông báo Văn hoá Dân gian 2007, Hà Nội: Nxb. Khoa học - Xã hội, (2008).

- Rượu trong đời sống người Katu, Hội nghị Thông Báo Dân tộc học năm 2007, Hà Nội: Viện Dân tộc học tổ chức tháng 1/2008.

- Hiện trạng của bộ máy vận hành làng - thôn vùng cao: Cuộc đối thoại và tầm ảnh hưởng giữa hai nhân vật quản lý, hội thảo khoa học: "Nhận thức về miền Trung Việt Nam: Hành trình 10 năm tiếp cận", Viện Văn hoá Nghệ thuật Việt Nam và phân viện Văn hoá Nghệ thuật Việt Nam tại Huế. Huế ngày 27 - 7 - 2009.

- Một vài thay đổi trong đời sống của người Katu ở xã Thượng Long (huyện Nam Đông, tỉnh Thừa Thiên Huế), Thay đổi của văn hoá truyền thống ở Thừa Thiên - Huế: Tiếp cận nhân loại học và sử học từ trong và ngoài nước, (Nguyễn Hữu Thông & Suenari MichiO đồng chủ biên), Trung tâm Nghiên cứu châu Á - Viện Nghiên cứu Văn hoá châu Á - Đại học Toyo - Nhật Bản - Tokyo xuất bản, (2009).

- Cồng chiêng trong đời sống người Katu (khảo sát ở xã Thượng Long, huyện Nam Đông, tỉnh Thừa Thiên Huế) (viết chung), hội thảo khoa học quốc tế: "Sự thay đổi đời sống kinh tế, xã hội và bảo tồn văn hoá cồng chiêng ở Việt Nam và khu vực Đông Nam Á" (Pleiku ngày 9-11-2009).

- Quản lý phát triển xã hội cộng đồng tái định cư trong một số dự án phát triển có tái định cư: Thực trạng và những vấn đề đặt ra trong quản lý phát triển bền vững xã hội hiện nay, hội thảo “Quản lý phát triển xã hội trong các dự án tái định cư ở vùng kinh tế trọng điểm miền Trung hiện nay”, Huế: Học viện chính trị - hành chính Khu vực III - Trường Đại học Khoa học Huế, ngày 30-6- 2010.

- Nghề làm muối ở Hải Bình (Tĩnh Gia, Thanh Hoá), Viện Khoa học xã hội Việt Nam - Viện nghiên cứu Văn hoá, Thông báo Văn hoá Dân gian 2009, Hà Nội: Nxb. Khoa học - Xã hội, (2010).

- Hoạt động thủ công qua một số ni viện ở Huế, hội thảo “Di sản văn hóa Phật giáo và vấn đề phát triển du lịch ở Huế”, Huế: Phân viện Văn hóa Nghệ thuật Việt Nam tại Huế, ngày 7-5-2010.

- Biến đổi văn hoá tộc người trong bối cảnh phát triển đô thị ở Đà Nẵng (qua nghiên cứu cộng đồng người Katu ở huyện Hoà Vang, thành phố Đà Nẵng) (viết chung), tạp chí Phát triển Kinh tế - Xã hội Đà Nẵng, số 3 + 4, (2010).

- Văn hoá các tộc người thiểu số ở Đồng Xuân, Phú Yên: Tiềm năng và định hướng phát triển du lịch (viết chung), hội thảo quốc tế: Di sản văn hoá nam Trung bộ với sự phát triển du lịch trong hội nhập quốc tế, Tuy Hoà ngày 2 - 4 năm 2011.

- Nghệ thuật trang điểm Katu (dẫn liệu từ tục xăm mình), tạp chí Phát triển Kinh tế - Xã hội Đà Nẵng, số 19 + 20, (2011).

PUBLICATIONS

Introduction of publications, books and magazines annually

About website

ELECTRONIC PORTAL OF THE VIETNAM NATIONAL INSTITUTE OF CULTURE AND ARTS STUDIES
+ Governing Body: Vietnam National Institute of Culture and Arts Studies.
+ License No.348/GPSĐBS-TTDT by the Authority of Broadcasting and Electronic Information, Ministry of Information and Communication, dated July 09th, 2015
+ Editor-in-chief: Assoc. Prof. Dr. Bùi Hoài Sơn.

Address: 32 Hào Nam Street - Đống Đa District - Hà Nội.

Tel: (84-24) 38569162 - (84-24) 35111095.     Fax: (84-24) 35116415.
Email: info@vicas.org.vn
Website: http://vicas.org.vn

Acknowledge “VICAS” as the source when re-issuing information from this website.