Researchers and Staff

Hồ Thị Diệu Thuý

Modified: Saturday, January 29, 2011

1. Sơ lược tiểu sử

Năm sinh: 1975

Quê quán: Quỳnh Long, Quỳnh Lưu, Nghệ An.

Dân tộc: Kinh

Nghiên cứu viên Phân viện Văn hóa Nghệ thuật Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh.

Học vị: Cử nhân Năm: 1997

2. Quá trình công tác

Công tác tại Phân viện Văn hóa Nghệ thuật Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh từ năm 1997.

3. Các hoạt động khoa học

3.1. Đề tài khoa học

- Hành hương đất phương Nam, công trình khoa học cấp Viện (2000 - 2001), chủ nhiệm đề tài: Hoàng Hương (thành viên nhóm đề tài).

- Những biến đổi trong đời sống văn hóa ở thành phố Hồ Chí Minh từ 1986 đến nay (2006),công trình khoa học cấp Viện, chủ nhiệm đề tài: Hoàng Hương (thành viên nhóm đề tài).

3.2. Các công trình đã công bố

- Sổ tay hành hương đất phương Nam, Nxb. Trẻ, thành phố Hồ Chí Minh, 2002 (viết chung, Huỳnh Ngọc Trảng chủ biên).

Trương Thị Thu

Cán bộ hành chính - Phân viện Văn hóa Nghệ thuật Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh.

detail

Đạo Thanh Quyến

Giám đốc Trung tâm Kỹ thuật, Dữ liệu Di sản văn hóa., Phân Viện Văn hóa Nghệ thuật quốc gia Việt Nam tại TP.HCM.

detail

Trần Thành Trung

Nghiên cứu viên, Ban Nghiên cứu Chính sách Văn hóa Nghệ thuật Nam Bộ, Phân Viện Văn hóa Nghệ thuật quốc gia Việt Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh.

detail

Nguyễn Văn Dự

Kỹ thuật viên – nghiên cứu viên, Trung tâm Kỹ thuật, Dữ liệu Di sản văn hóa, Phân Viện Văn hóa Nghệ thuật quốc gia Việt Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh.

detail

Lê Công Lý

Nghiên cứu viên, Ban Nghiên cứu Chính sách Văn hóa Nghệ thuật Nam Bộ, Phân Viện Văn hóa Nghệ thuật quốc gia Việt Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh.

detail

Đoàn Thị Cảnh

Nghiên cứu viên, Ban Nghiên cứu Chính sách Văn hóa Nghệ thuật Nam Tây Nguyên, Phân Viện Văn hóa Nghệ thuật quốc gia Việt Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh.

detail

PUBLICATIONS

Introduction of publications, books and magazines annually

About website

ELECTRONIC PORTAL OF THE VIETNAM NATIONAL INSTITUTE OF CULTURE AND ARTS STUDIES
+ Governing Body: Vietnam National Institute of Culture and Arts Studies.
+ License No.348/GPSĐBS-TTDT by the Authority of Broadcasting and Electronic Information, Ministry of Information and Communication, dated July 09th, 2015
+ Editor-in-chief: Assoc. Prof. Dr. Bùi Hoài Sơn.

Address: 32 Hào Nam Street - Đống Đa District - Hà Nội.

Tel: (84-24) 38569162 - (84-24) 35111095.     Fax: (84-24) 35116415.
Email: info@vicas.org.vn
Website: http://vicas.org.vn

Acknowledge “VICAS” as the source when re-issuing information from this website.