Researchers and Staff

Ths. Hoàng Hương

Modified: Saturday, January 29, 2011

1. Sơ lược tiểu sử

Năm sinh: 1957

Quê quán: Đường Lâm, Sơn Tây.

Dân tộc: Kinh

Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam

Nghiên cứu viên

Chức vụ: Trưởng Phân viện – Phân Viện Văn hóa Nghệ thuật Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh.

Học vị: Thạc sỹ       Năm bảo vệ: 2002

2. Quá trình công tác

- 1984-1989: Viện Nghiên cứu Âm nhạc thuộc Viện Âm nhạc và Múa tại thành phố Hồ Chí Minh.

- 1989 đến nay: Phân viện Văn hóa Nghệ thuật Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh.

3. Hoạt động đào tạo

- Viết giáo trình giảng dạy đàn tranh từ lớp 1 – 9 trường Âm nhạc Sài Gòn thành phố Hồ Chí Minh.

- Tham gia hướng dẫn khóa luận tốt nghiệp cử nhân Quản lý Văn hóa trường Đại học Văn Hóa thành phố Hồ Chí Minh.

4. Hoạt động nghiên cứu khoa học

4.1. Đề tài khoa học

- Đề tài cấp Bộ: Thực trạng đời sống văn hóa làng Nam Bộ - Chủ nhiệm.

- Đề tài  Sổ tay hành hương đất Phương Nam - Chủ nhiệm.

- Đề tài Những thay đổi văn hóa ở thành phố Hồ Chí Minh từ 1986 đến nay - Đồng chủ nhiệm.

4.2. Hội thảo đã tham gia

- Nhà rông văn hóa - Đôi điều suy nghĩ, trong Hội thảo quốc gia “Nhà rông - Nhà rông văn hóa”, tổ chức tại Kon Tum, 4/2003.

- Những sáng tạo nghệ thuật theo đường lối phát triển khí nhạc truyền thống - ý nghĩa và thành tựu, trong Hội thảo khoa học “Phát triển âm nhạc truyền thống - ý nghĩa văn hóa và thành tựu nghệ thuật”, Viện Âm nhạc 12/2003.

- Đôi điều suy nghĩ về bảo tồn và phát huy di sản văn hóa phi vật thể tại Kon Tum, trong Hội thảo “Kỷ niệm 5 năm thành lập Phân viện Văn hóa - Thông tin tại thành phố Huế” năm 2004.

- Giữ gìn phát huy nghệ thuật nhạc, hát, múa dân tộc Châu Ro, Châu Mạ, trong Hội thảo khoa học “Nghệ thuật nhạc, hát, múa dân tộc Châu Ro, Châu Mạ ở Đồng Nai - Bản sắc văn hóa cần được bảo tồn và phát huy”, Đồng Nai, 2004.

- Dân ca quan họ Bắc Ninh trong môi trường đô thị (trường hợp ở thành phố Hồ Chí Minh), trong Hội thảo quốc tế “Bảo tồn và phát huy dân ca trong xã hội đương đại (qua trường hợp quan họ ở Bắc Ninh)”, Viện Văn hóa - Thông tin, tháng 3/2006.

- Phát triển du lịch bền vững ở Bà Rịa- Vũng Tàu - Một vài suy nghĩ, trong tọa đàn khoa học Tài nguyên du lịch trong phát triển bền vững ở Vũng Tàu /2008.

- Bảo tồn, phát huy di sản văn hóa Cồng chiêng - Nguồn tài nguyên nhân văn vô giá trong phát triển du lịch bền vững ở Tây Nguyên, (Hội thảo Quốc tế 2009).

- Bảo tồn và phát huy đờn ca Tài tử Nam Bộ trong xã hội đương đại, trong hội thảo Quốc tế Bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể nghệ thuật Đờn ca Tài tử tại thành phố Hồ Chí Minh,  2010.

4.3. Công trình đã công bố

a. Sách

- Sách : Sổ tay hành hương đất Phương Nam -  Chủ nhiệm.

- Nhà rông văn hóa - Đôi điều suy nghĩ, nhiều tác giả (Kỷ yếu hội thảo khoa học; Viện Văn hóa - Thông tin, tạp chí Văn hóa Nghệ thuật, 2004).

- “Phải chăng cồng chiêng Tây Nguyên là hậu duệ lịch sử của đàn đá”trong sách Các nhạc cụ gõ bằng đồng - Những giá trị văn hóa, nhiều tác giả, Nxb. Văn hóa dân tộc 2006 (Kỷ yếu hội thảo khoa học quốc tế: Giá trị văn hóa của các nhạc cụ gõ bằng đồng của Việt Nam và các nước trong khu vực Đông Nam Á).

- Dân ca quan họ Bắc Ninh trong môi trường đô thị (trường hợp ở thành phố Hồ Chí Minh) trong sách Không gian văn hóa Quan họ Bắc Ninh - Bảo tồn và phát huy, nhiều tác giả (Kỷ yếu Hội thảo quốc tế “Bảo tồn và phát huy dân ca trong xã hội đương đại (qua trường hợp quan họ ở Bắc Ninh)”, Viện Văn hóa - Thông tin, tháng 3/2006).

- Một vài suy nghĩ về phát triển du lịch bền vững ở Bà Rịa – Vũng Tàu trong sách Tài nguyên du lịch trong phát triển bền vững ở Vũng Tàu (Kỷ yếu tạo đàm khoa học 2008).

b. Bài báo trên các tạp chí khoa học chuyên ngành:

- Nhà rông văn hóa - Đôi điều suy nghĩ trong tạp chí Văn hóa Nghệ thuật, số2/2004.

Hình thức Carabộ thuộc Đờn ca tài tử Nam Bộ hay sân khấu Cải lương trong tạp chí Văn hóa Nghệ thuật, số 4/2004.

Trần Thị Lan Hương

Trưởng phòng Hành chính, Quản trị, Phân Viện Văn hóa Nghệ thuật quốc gia Việt Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh.

detail

Trần Thị Lành

 Chuyên viên Phòng Hành Chính – Quản trị, Phân Viện Văn hóa Nghệ thuật quốc gia Việt Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh.

detail

Lê Xuân Linh

 Kỹ thuật viên, Trung tâm Kỹ thuật, Dữ liệu Di sản văn hóa, Phân Viện Văn hóa Nghệ thuật quốc gia Việt Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh.

detail

Phạm Ngọc Tiến

Nghiên cứu viên - Phân viện Văn hóa Nghệ thuật Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh.

detail

Nguyễn Thị Khánh Trâm

Cử nhân

Nghiên cứu viên - Phân viện Văn hóa Nghệ thuật Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh

detail

Huỳnh Ngọc Trảng

Nghiên cứu viên - Phân viện Nghiên cứu Văn hóa Thông tin tại thành phố Hồ Chí Minh

detail

PUBLICATIONS

Introduction of publications, books and magazines annually

About website

ELECTRONIC PORTAL OF THE VIETNAM NATIONAL INSTITUTE OF CULTURE AND ARTS STUDIES
+ Governing Body: Vietnam National Institute of Culture and Arts Studies.
+ License No.348/GPSĐBS-TTDT by the Authority of Broadcasting and Electronic Information, Ministry of Information and Communication, dated July 09th, 2015
+ Editor-in-chief: Assoc. Prof. Dr. Bùi Hoài Sơn.

Address: 32 Hào Nam Street - Đống Đa District - Hà Nội.

Tel: (84-24) 38569162 - (84-24) 35111095.     Fax: (84-24) 35116415.
Email: info@vicas.org.vn
Website: http://vicas.org.vn

Acknowledge “VICAS” as the source when re-issuing information from this website.