Researchers and Staff

Huỳnh Ngọc Trảng

Modified: Saturday, January 29, 2011

1. Sơ lược tiểu sử

Năm sinh: 1952

Quê quán: Tịnh Khê, Sơn Tịnh, Quảng Ngãi

Dân tộc: Kinh

Nghiên cứu viên - Phân viện Nghiên cứu Văn hóa Thông tin tại thành phố Hồ Chí Minh.

2. Quá trình công tác

- 1952-1964: Còn nhỏ, học trường Tiểu học Sơn Mỹ.

- 1964-1969: Học trường Trung học Trần Quốc Tuấn thị xã Quảng Ngãi.

- 1969-1975: Học ở trường Đại học Vạn Hạnh.

- 1975-1976: Công tác tại Quận đoàn Bình Hòa, thành phố Hồ Chí Minh.

- 1976-1985: Công tác ở Viện Khoa học xã hội tại thành phố Hồ Chí Minh.

- 1985 đến nay: Công tác tại Phân viện Nghiên cứu Văn hóa Thông tin tại thành phố  Hồ Chí Minh.

3. Hoạt động đào tạo

- Giảng dạy các trường trung học văn hóa, trường nghiệp vụ Sông Bé, thành phố Hồ Chí Minh, Tây Ninh, Tiền Giang, Đồng Tháp và trường Cao đẳng Văn hóa (Thủ Đức).

4. Hoạt động nghiên cứu khoa học

3.1. Đề tài khoa học

- Hành hương đất phương Nam, công trình khoa học cấp Viện (2000 - 2001), chủ nhiệm đề tài: Hoàng Hương (chủ trì nhóm đề tài).

- Đặc khảo văn hóa người Hoa ở Nam Bộ, công trình khoa học cấp Viện (2001 - 2005), chủ nhiệm đề tài: Lê Hải Đăng (thành viên nhóm đề tài).

3.2. Các công trình đã công bố

- Về Nam Bộ, Huỳnh Ngọc Trảng sưu tầm và biên soan, Nxb. thành phố Hồ Chí Minh, 1988.

- Truyện dân gian Khơ Me đồng bằng sông Cửu Long, Hội Văn học nghệ thuật Cửu Long xuất bản, 1987, 2 tập.

- Hát sắc bùa Phú Lễ, Nxb. thành phố Hồ Chí Minh, 1992.

- Sổ tay thưởng thức hát bội, Nxb. Trẻ, 1995.

- Sổ tay hành hương đất phương Nam (chủ biên), Nxb. Trẻ, thành phố Hồ Chí Minh, 2002.

- Địa chí thành phố Hồ Chí Minh, tập II, tập III, viết chung, do Trần Văn Giàu, Trần Bạch Đằng, Nguyễn Công Bình chủ biên.

- Người Khơ Me tỉnh Cửu Long, Huỳnh Ngọc Trảng chủ biên, Sở Văn hóa Thông tin Cửu Long xuất bản, 1987.

- Văn hóa Khơ Me vùng đồng bằng sông Cửu Long (viết chung), Trường Lưu chủ biên, Nxb. Văn hóa dân tộc, 1993.

- Ông Địa - tín ngưỡng và nghi lễ (viết chung), Nxb. thành phố Hồ Chí Minh, 1993.

- Gốm cây mai Sài Gòn xưa (viết chung), Nxb. Trẻ, thành phố Hồ Chí Minh, 1994.

- Tượng mục đồng (mỹ thuật dân gian Nam Bộ) (viết chung), Nxb. thành phố Hồ Chí Minh, 1993, 2 tập.

- Địa chí Đại Lộc (1 huyện thuộc tỉnh Quảng Nam) (viết chung), Nxb. Quảng Nam - Đà Nẵng, 1992.

Hồ Thị Diệu Thuý

Cử nhân

Nghiên cứu viên Phân viện Văn hóa Nghệ thuật Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh.

detail

Trương Thị Thu

Cán bộ hành chính - Phân viện Văn hóa Nghệ thuật Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh.

detail

Đạo Thanh Quyến

Giám đốc Trung tâm Kỹ thuật, Dữ liệu Di sản văn hóa., Phân Viện Văn hóa Nghệ thuật quốc gia Việt Nam tại TP.HCM.

detail

Trần Thành Trung

Nghiên cứu viên, Ban Nghiên cứu Chính sách Văn hóa Nghệ thuật Nam Bộ, Phân Viện Văn hóa Nghệ thuật quốc gia Việt Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh.

detail

Nguyễn Văn Dự

Kỹ thuật viên – nghiên cứu viên, Trung tâm Kỹ thuật, Dữ liệu Di sản văn hóa, Phân Viện Văn hóa Nghệ thuật quốc gia Việt Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh.

detail

Lê Công Lý

Nghiên cứu viên, Ban Nghiên cứu Chính sách Văn hóa Nghệ thuật Nam Bộ, Phân Viện Văn hóa Nghệ thuật quốc gia Việt Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh.

detail

PUBLICATIONS

Introduction of publications, books and magazines annually

About website

ELECTRONIC PORTAL OF THE VIETNAM NATIONAL INSTITUTE OF CULTURE AND ARTS STUDIES
+ Governing Body: Vietnam National Institute of Culture and Arts Studies.
+ License No.348/GPSĐBS-TTDT by the Authority of Broadcasting and Electronic Information, Ministry of Information and Communication, dated July 09th, 2015
+ Editor-in-chief: Assoc. Prof. Dr. Bùi Hoài Sơn.

Address: 32 Hào Nam Street - Đống Đa District - Hà Nội.

Tel: (84-24) 38569162 - (84-24) 35111095.     Fax: (84-24) 35116415.
Email: info@vicas.org.vn
Website: http://vicas.org.vn

Acknowledge “VICAS” as the source when re-issuing information from this website.