Researchers and Staff

Nguyễn Thị Khánh Trâm

Modified: Saturday, January 29, 2011

1. Sơ lược tiểu sử

Năm sinh: 1960

Quê quán: Sông Lô, Việt Trì, Phú Thọ

Dân tộc: Kinh

Nghiên cứu viên - Phân viện Văn hóa Nghệ thuật Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh.

Học vị: Cử nhân Năm: 1983

2. Quá trình công tác

- 1984 - 1988: Tổ th­ường trú phía Nam Viện Văn hóa.

- 1988 -1995: Viện Văn hóa Nghệ thuật Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh.

- 1995 đến nay: Phân viện Văn hóa Nghệ thuật Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh.

3. Hoạt động nghiên cứu khoa học

3.1. Đề tài khoa học

- Sự biến đổi của đời sống văn hóa ở thành phố Hồ Chí Minh từ 1986 đến nay (đề tài cấp viện/ viết chung).

- Đánh giá kết quả nghiên cứu Văn hóa – Nghệ thuật – Du lịch ở đồng bằng sông Cửu Long (đề tài cấp viện/ viết chung).

- Nghề đóng thuyền đua truyền thống ở huyện Tân Uyên tỉnh Bình Dương (2008/ chủ nhiệm đề tài).

- Nghề rèn thủ công truyền thống ở huyện Thủ Thừa tỉnh Long An (2009/ chủ nhiệm đề tài).

3.2. Hội thảo khoa học

Tham dự và viết bài cho các tọa đàm, hội thảo quốc gia và quốc tế với chuyên ngành nghiên cứu văn hóa du lịch.

- Tọa đàm: Tài nguyên du lịch trong phát triển bền vững ở Bà Rịa – Vũng Tàu (Vũng Tàu 30/12/2008).

- Bảo tồn và phát huy lễ hội Ooc Om Boc đua nghe ngo Sóc Trăng (Sóc Trăng 29/5/2009).

- Bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa Lễ hội anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực (Rạch Giá 22/9/2009).

- Bảo tồn và phát triển di sản văn hóa Hà Tiên (Hà Tiên 24/9/2009)

- Tìm kiếm giải pháp thúc đẩy phát triển du lịch Đà Lạt – Lâm Đồng (Đà Lạt 10/3/2010).

- Bảo tồn và phát huy lễ hội cổ truyền trong xã hội Việt Nam đương đại (trường hợp hội Gióng). (Hà Nội 19 + 20 /4/ 2010).

- Di sản văn hóa Nam Trung Bộ với sự phát triển du lịch trong hội nhập quốc tế (Phú Yên 2/4/1011).

3.3. Các công trình đã công bố

- Về văn hóa dân gian Đông Nam Bộ (viết chung), Nxb. Đồng Nai, 2009.

Huỳnh Ngọc Trảng

Nghiên cứu viên - Phân viện Nghiên cứu Văn hóa Thông tin tại thành phố Hồ Chí Minh

detail

Hồ Thị Diệu Thuý

Cử nhân

Nghiên cứu viên Phân viện Văn hóa Nghệ thuật Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh.

detail

Trương Thị Thu

Cán bộ hành chính - Phân viện Văn hóa Nghệ thuật Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh.

detail

Đạo Thanh Quyến

Giám đốc Trung tâm Kỹ thuật, Dữ liệu Di sản văn hóa., Phân Viện Văn hóa Nghệ thuật quốc gia Việt Nam tại TP.HCM.

detail

Trần Thành Trung

Nghiên cứu viên, Ban Nghiên cứu Chính sách Văn hóa Nghệ thuật Nam Bộ, Phân Viện Văn hóa Nghệ thuật quốc gia Việt Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh.

detail

Nguyễn Văn Dự

Kỹ thuật viên – nghiên cứu viên, Trung tâm Kỹ thuật, Dữ liệu Di sản văn hóa, Phân Viện Văn hóa Nghệ thuật quốc gia Việt Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh.

detail

PUBLICATIONS

Introduction of publications, books and magazines annually

About website

ELECTRONIC PORTAL OF THE VIETNAM NATIONAL INSTITUTE OF CULTURE AND ARTS STUDIES
+ Governing Body: Vietnam National Institute of Culture and Arts Studies.
+ License No.348/GPSĐBS-TTDT by the Authority of Broadcasting and Electronic Information, Ministry of Information and Communication, dated July 09th, 2015
+ Editor-in-chief: Assoc. Prof. Dr. Bùi Hoài Sơn.

Address: 32 Hào Nam Street - Đống Đa District - Hà Nội.

Tel: (84-24) 38569162 - (84-24) 35111095.     Fax: (84-24) 35116415.
Email: info@vicas.org.vn
Website: http://vicas.org.vn

Acknowledge “VICAS” as the source when re-issuing information from this website.