Researchers and Staff

Phạm Ngọc Tiến

Modified: Saturday, January 29, 2011

1. Sơ lược tiểu sử

Năm sinh: 1958

Quê quán: Lạc Long, Lạc Thủy, Hòa Bình

Dân tộc: Kinh

Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam

Nghiên cứu viên.

Phân viện Văn hóa Nghệ thuật Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh.

Học vị: Cử nhân Năm: 1983

2. Quá trình công tác

- 1984-1986: Viện Nghiên cứu Âm nhạc.

- 1990 đến nay: Phân viện Văn hóa Nghệ thuật Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh.

3. Hoạt động nghiên cứu khoa học

Đã và đang thực hiện các đề tài:

- Sự thay đổi trong sinh hoạt âm nhạc cổ truyền ở thành phố Hồ Chí Minh từ 1986 đến nay.

- Làng nghề đúc đồng An Hội – Gò Vấp thành phố Hồ Chí Minh.

- Nghề dệt truyền thống của người K’ Ho ở Lâm Đồng.

- Đánh giá kết quả nghiên cứu về văn hóa, nghệ thuật và du lịch đồng bằng sông Cửu Long.

Nguyễn Thị Khánh Trâm

Cử nhân

Nghiên cứu viên - Phân viện Văn hóa Nghệ thuật Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh

detail

Huỳnh Ngọc Trảng

Nghiên cứu viên - Phân viện Nghiên cứu Văn hóa Thông tin tại thành phố Hồ Chí Minh

detail

Hồ Thị Diệu Thuý

Cử nhân

Nghiên cứu viên Phân viện Văn hóa Nghệ thuật Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh.

detail

Trương Thị Thu

Cán bộ hành chính - Phân viện Văn hóa Nghệ thuật Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh.

detail

Đạo Thanh Quyến

Giám đốc Trung tâm Kỹ thuật, Dữ liệu Di sản văn hóa., Phân Viện Văn hóa Nghệ thuật quốc gia Việt Nam tại TP.HCM.

detail

Trần Thành Trung

Nghiên cứu viên, Ban Nghiên cứu Chính sách Văn hóa Nghệ thuật Nam Bộ, Phân Viện Văn hóa Nghệ thuật quốc gia Việt Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh.

detail

PUBLICATIONS

Introduction of publications, books and magazines annually

About website

ELECTRONIC PORTAL OF THE VIETNAM NATIONAL INSTITUTE OF CULTURE AND ARTS STUDIES
+ Governing Body: Vietnam National Institute of Culture and Arts Studies.
+ License No.348/GPSĐBS-TTDT by the Authority of Broadcasting and Electronic Information, Ministry of Information and Communication, dated July 09th, 2015
+ Editor-in-chief: Assoc. Prof. Dr. Bùi Hoài Sơn.

Address: 32 Hào Nam Street - Đống Đa District - Hà Nội.

Tel: (84-24) 38569162 - (84-24) 35111095.     Fax: (84-24) 35116415.
Email: info@vicas.org.vn
Website: http://vicas.org.vn

Acknowledge “VICAS” as the source when re-issuing information from this website.