Researchers and Staff

*Trần Đức Hùng

Modified: Monday, May 9, 2016

1. Sơ lược tiểu sử

- Họ và tên:  Trần Đức Hùng       Giới tính: Nam

- Năm sinh: 1966

- Quê quán: Tịnh Sơn, Sơn Tịnh, Quảng Ngãi

- Dân tộc: Kinh          

- Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam

- Chức vụ: Nghiên cứu viên chính, Phân Viện Văn hóa Nghệ thuật quốc gia Việt Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh.

- Trình độ: Thạc sỹ, ngành học: Văn hóa học, năm bảo vệ: 1998

2. Quá trình công tác

- Từ 1999 - đến nay: Phân viện Văn hóa Nghệ thuật quốc gia Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh.

- Từ 1984 - 1999: Phòng Văn hóa thông tin huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi.

3. Hoạt động đào tạo

- Giảng dạy một số chuyên đề về Quản Lý Văn hóa, Văn Hóa dân gian, Âm nhạc dân gian cổ truyền, tại Trường Đại học Văn hóa thành phố Hồ Chí Minh.

- Hướng dẫn khóa luận tốt nghiệp cử nhân Quản lý Văn hóa - Trường Đại học Văn hóa thành phố Hồ Chí Minh.

4. Hoạt động nghiên cứu khoa học

4.1. Đề tài khoa học

1. Hành hương đất phương Nam, năm 2001, (thành viên nhóm đề tài). Công trình khoa học cấp viện - Chủ nhiệm đề tài: Hoàng Hương.

2. Những thay đổi trong đời sống văn hóa ở thành phố Hồ Chí Minh từ 1986 đến nay - 2006, (Thư ký khoa học, thành viên nhóm đề tài). Công trình khoa học cấp viện - Đồng chủ nhiệm đề tài: Hoàng Hương - Cao Tự Thanh.

3. Những biến đổi văn hóa - xã hội ở Bà Rịa - Vũng Tàu trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa, năm 2015, (thành viên nhóm đề tài). Công trình khoa học cấp tỉnh - Chủ nhiệm đề tài: Đinh Văn Hạnh.

4.2. Hội thảo khoa học

1. Một số yêu cầu của thực tế xây dựng đời sống văn hóa cơ sở trong quá trình công nghiệp hóa - hiện đại hóa ở miền đông Nam bộ. Hội thảo khoa học: “Xây dựng đời sống văn hóa đô thị vùng công nghiệp tập trung tại miền Đông Nam Bộ” do Bộ Văn hóa Thông tin - Viện Văn hóa Thông tin và Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương - Sở Văn hóa Thông tin tỉnh Bình Dương tổ chức, Thủ Dầu Một, tháng 10/2002.

2. Ca kịch bài chòi - Thành tựu, thực trạng và vấn đề phát triển. Hội thảo khoa học “Văn hóa Nghệ thuật miền Trung - Thành tựu và vấn đề” do Viện Văn hóa Thông tin - Phân viện Nghiên cứu Văn hóa Thông tin tại Huế tổ chức, Huế ,tháng 12/2004.

3. Một số đề xuất bảo tồn -  phát huy lễ hội Nghinh Ông – Rước Ông ở thành phố Vũng Tàu. Hội thảo khoa học “Tài nguyên du lịch trong phát triển bền vững ở Vũng Tàu”, do Hiệp hội du lịch tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu và Phân viện Văn hóa Nghệ thuật Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh tổ chức, Vũng Tàu, tháng 12/2008.

4. Hiện trạng văn hóa cồng chiêng người Stiêng tỉnh Bình Phước. Hội thảo khoa học quốc tế: “Sự thay đổi trong đời sống kinh tế, xã hội và bảo tồn văn hóa cồng chiêng ở Việt Nam và khu vực Đông Nam Á” do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch – Viện Văn hóa Nghệ thuật Việt Nam và Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai – Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai tổ chức, Pleiku, tháng 11/2009.

5. Vùng thể loại nghệ thuật bài chòi – tiếp cận và nghiên cứu. Hội thảo khoa học: “Di sàn văn hóa bài chòi miền Trung“ do Viện Âm nhạc Việt Nam – Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bình Định tổ chức , Quy Nhơn, tháng 9/2014.

4.3. Các công trình đã công bố

1. Sổ tay hành hương đất phương Nam (viết chung), Chủ biên: Huỳnh Ngọc Trảng, Phân viện Nghiên cứu Văn hóa Nghệ thuật Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh, thành phố Hồ Chí Minh - 2001.

2. Về nguồn gốc ca kịch bài chòi, Tạp chí Văn hóa Nghệ thuật, số 5/2003.

3. Ca kịch bài chòi - Thành tựu, thực trạng và vấn đề phát triển. Kỷ yếu hội thảo khoa học “Văn hóa Nghệ thuật miền Trung - Thành tựu và vấn đề”, Phân viện Nghiên cứu Văn hóa Thông tin tại Huế, Huế, tháng 12/2004.

4. Những thay đổi trong đời sống văn hóa ở thành phố Hồ Chí Minh từ 1986 đến nay (viết chung), Chủ biên: Cao Tự Thanh, Thành phố Hồ Chí Minh, 2008.

5. Một số tham chiếu và vấn đề bảo tồn, phục dựng, phát huy, định hướng phát triển bền vững lễ hội Oóc om bóc – Đua ghe Ngo ở Sóc Trăng, Kỷ yếu hội thảo khoa học “Bảo tồn và phát huy lễ hội Oóc om bóc – Đua ghe Ngo  Sóc Trăng”, Thành phố Hồ Chí Minh, 2009.

Ths. Hoàng Hương

Thạc sỹ

Trưởng Phân viện – Phân Viện Văn hóa Nghệ thuật Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh

detail

Trần Thị Lan Hương

Trưởng phòng Hành chính, Quản trị, Phân Viện Văn hóa Nghệ thuật quốc gia Việt Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh.

detail

Trần Thị Lành

 Chuyên viên Phòng Hành Chính – Quản trị, Phân Viện Văn hóa Nghệ thuật quốc gia Việt Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh.

detail

Lê Xuân Linh

 Kỹ thuật viên, Trung tâm Kỹ thuật, Dữ liệu Di sản văn hóa, Phân Viện Văn hóa Nghệ thuật quốc gia Việt Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh.

detail

Phạm Ngọc Tiến

Nghiên cứu viên - Phân viện Văn hóa Nghệ thuật Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh.

detail

Nguyễn Thị Khánh Trâm

Cử nhân

Nghiên cứu viên - Phân viện Văn hóa Nghệ thuật Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh

detail

PUBLICATIONS

Introduction of publications, books and magazines annually

About website

ELECTRONIC PORTAL OF THE VIETNAM NATIONAL INSTITUTE OF CULTURE AND ARTS STUDIES
+ Governing Body: Vietnam National Institute of Culture and Arts Studies.
+ License No.348/GPSĐBS-TTDT by the Authority of Broadcasting and Electronic Information, Ministry of Information and Communication, dated July 09th, 2015
+ Editor-in-chief: Assoc. Prof. Dr. Bùi Hoài Sơn.

Address: 32 Hào Nam Street - Đống Đa District - Hà Nội.

Tel: (84-24) 38569162 - (84-24) 35111095.     Fax: (84-24) 35116415.
Email: info@vicas.org.vn
Website: http://vicas.org.vn

Acknowledge “VICAS” as the source when re-issuing information from this website.