Researchers and Staff

Nguyễn Văn Tuấn

Modified: Monday, May 9, 2016

1. Sơ lược tiểu sử:

Họ và tên:   Nguyễn Văn Tuấn
Năm sinh:   18/12/1971
Nguyên quán: Hải Dương
Chỗ ở hiện nay:  2683A/12/7/5 Phạm Thế Hiển, Phường 07, quận 8, TP.HCM
2. Quá trình công tác:  

- Từ tháng 05 năm 2003 đến tháng 01 năm 2011 lái xe cho Phân Viện Văn hóa Nghệ thuật quốc gia Việt Nam  tại TP. HCM.
- Từ tháng 01 năm 2011 Lái xe cho công ty Bông  Sen, địa chỉ nằm tại 99 Paster quận 1,  TP.HCM,  đến tháng 12/2013 .

PUBLICATIONS

Introduction of publications, books and magazines annually

About website

ELECTRONIC PORTAL OF THE VIETNAM NATIONAL INSTITUTE OF CULTURE AND ARTS STUDIES
+ Governing Body: Vietnam National Institute of Culture and Arts Studies.
+ License No.348/GPSĐBS-TTDT by the Authority of Broadcasting and Electronic Information, Ministry of Information and Communication, dated July 09th, 2015
+ Editor-in-chief: Assoc. Prof. Dr. Bùi Hoài Sơn.

Address: 32 Hào Nam Street - Đống Đa District - Hà Nội.

Tel: (84-24) 38569162 - (84-24) 35111095.     Fax: (84-24) 35116415.
Email: info@vicas.org.vn
Website: http://vicas.org.vn

Acknowledge “VICAS” as the source when re-issuing information from this website.