Researchers and Staff

Vũ Thu Phương

Modified: Monday, May 9, 2016

1. Sơ lược tiểu sử

- Họ và tên:  Vũ Thu Phương       Giới tính: Nữ

- Năm sinh: 1979

- Quê quán: Hải Dương

- Dân tộc: Kinh

- Chức vụ: Chuyên viên, Trung tâm Kỹ thuật, Dữ liệu Di sản văn hóa, Phân Viện Văn hóa Nghệ thuật quốc gia Việt Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh.

- Trình độ: Cao đẳng

2. Quá trình công tác

- Từ 2010 - đến nay: Chuyên viên, Trung tâm Kỹ thuật, Dữ liệu Di sản văn hóa, Phân Viện Văn hóa Nghệ thuật quốc gia Việt Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh.

- Từ năm 2003 – 2009: Chuyên viên, Trung tâm Dữ liệu, Viện Văn hóa Nghệ thuật quốc gia Việt Nam.

PUBLICATIONS

Introduction of publications, books and magazines annually

About website

ELECTRONIC PORTAL OF THE VIETNAM NATIONAL INSTITUTE OF CULTURE AND ARTS STUDIES
+ Governing Body: Vietnam National Institute of Culture and Arts Studies.
+ License No.348/GPSĐBS-TTDT by the Authority of Broadcasting and Electronic Information, Ministry of Information and Communication, dated July 09th, 2015
+ Editor-in-chief: Assoc. Prof. Dr. Bùi Hoài Sơn.

Address: 32 Hào Nam Street - Đống Đa District - Hà Nội.

Tel: (84-24) 38569162 - (84-24) 35111095.     Fax: (84-24) 35116415.
Email: info@vicas.org.vn
Website: http://vicas.org.vn

Acknowledge “VICAS” as the source when re-issuing information from this website.