Researchers and Staff

Trần Thành Trung

Modified: Monday, May 9, 2016

1. Sơ lược tiểu sử

- Họ và tên:  Trần Thành Trung       Giới tính: Nam

- Năm sinh: 1976

- Quê quán: Xã Nghĩa Hồng, huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định.

- Dân tộc: Kinh

- Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam

- Chức vụ: Nghiên cứu viên, Ban Nghiên cứu Chính sách Văn hóa Nghệ thuật Nam Bộ, Phân Viện Văn hóa Nghệ thuật quốc gia Việt Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh.

- Trình độ: Cử nhân,  ngành học: Báo chí

2. Quá trình công tác

- Từ 2002 - đến nay: Nghiên cứu viên, Phân Viện Văn hóa Nghệ thuật quốc gia Việt Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh, Viện Văn hóa Nghệ thuật quốc Gia Việt Nam (VICAS) – Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

- Từ 1999 - 2002: Phóng viên báo Lao Động – Xã hội.

3. Hoạt động nghiên cứu khoa học

3.1. Đề tài khoa học

 Quy hoạch phát triển văn hóa tỉnh Cà Mau đến năm 2020, định hướng đến năm 2030, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Cà Mau (chủ đầu tư), năm 2015.

 Những biến đổi văn hoá – xã hội ở Bà Rịa – Vũng Tàu trong quá trình công nghiệp hoá và hiện đại hoá, Đề tài Nghiên cứu Khoa học cấp Tỉnh, năm 2014.

Kiểm kê khoa học di sản văn hoá phi vật thể huyện Trần Văn Thời (huyện ven biển), tỉnh Cà Mau, Chương trình mục tiêu quốc gia về “Bảo tồn và phát huy di sản văn hoá phi vật thể các dân tộc Việt Nam”, tháng 12/2013.

Biên tập tổng hợp dự án Khảo sát văn hóa phi vật thể trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh, thuộc chương trình mục tiêu quốc gia về “Sưu tầm, bảo tồn và phát huy di sản văn hóa phi vật thể”, do Sở Văn Hóa – Thể Thao và Du Lịch TP.HCM chủ nhiệm đề tài, từ năm 2009 – 2010.

Dự án bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa phi vật thể các dân tộc Việt Nam: Làng nghề sơn mài Tương Bình Hiệp ở Bình Dương.

Dự án bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa phi vật thể các dân tộc Việt Nam: Lễ hội Nghinh ông ở Bà Rịa Vũng Tàu.

Dự án bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa phi vật thể các dân tộc Việt Nam: Đám cưới người Stiêng ở Bình Phước.

Dự án bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa phi vật thể các dân tộc Việt Nam: Qui trình chế biến rượu cần của người Stiêng.

Dự án bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa phi vật thể các dân tộc Việt Nam: Lễ cúng Miễu của người Việt ở Bình Dương.

3.2. Hội thảo khoa học

Từ di sản văn hóa đến sản phẩm du lịch, Tọa đàm về “Tài nguyên du lịch trong phát triển bền vững ở Bà Rịa – Vũng Tàu” (Vũng Tàu 30-12-2008).

 Vài nét về nghệ nhân bóng rỗi ở Bình Dương, hội thảo “Múa bóng rỗi-Một nghệ thuật diễn xướng dân gian Nam bộ” do Viện và Sở Văn hóa Thông tin tỉnh Tiền Giang tổ chức.

3.3. Các công trình đã công bố

 “Những thay đổi văn hóa ở thành phố Hồ Chí Minh từ 1986 đến nay” (2006), công trình khoa học cấp Viện (viết chung).

“Lí ta mô sắc- Lễ đặt tên cho thành viên mới trong cộng đồng người Stiêng ở Bình Phước”, Thông báo khoa học, Viện Văn hóa-Thông tin, năm 2007.

Nguyễn Văn Dự

Kỹ thuật viên – nghiên cứu viên, Trung tâm Kỹ thuật, Dữ liệu Di sản văn hóa, Phân Viện Văn hóa Nghệ thuật quốc gia Việt Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh.

detail

Lê Công Lý

Nghiên cứu viên, Ban Nghiên cứu Chính sách Văn hóa Nghệ thuật Nam Bộ, Phân Viện Văn hóa Nghệ thuật quốc gia Việt Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh.

detail

Đoàn Thị Cảnh

Nghiên cứu viên, Ban Nghiên cứu Chính sách Văn hóa Nghệ thuật Nam Tây Nguyên, Phân Viện Văn hóa Nghệ thuật quốc gia Việt Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh.

detail

Vũ Minh Quang

Chuyên viên Phòng Hành Chính – Quản trị, Phân Viện Văn hóa Nghệ thuật quốc gia Việt Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh.

detail

Vũ Thu Phương

Chuyên viên, Trung tâm Kỹ thuật, Dữ liệu Di sản văn hóa, Phân Viện Văn hóa Nghệ thuật quốc gia Việt Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh.

detail

PUBLICATIONS

Introduction of publications, books and magazines annually

About website

ELECTRONIC PORTAL OF THE VIETNAM NATIONAL INSTITUTE OF CULTURE AND ARTS STUDIES
+ Governing Body: Vietnam National Institute of Culture and Arts Studies.
+ License No.348/GPSĐBS-TTDT by the Authority of Broadcasting and Electronic Information, Ministry of Information and Communication, dated July 09th, 2015
+ Editor-in-chief: Assoc. Prof. Dr. Bùi Hoài Sơn.

Address: 32 Hào Nam Street - Đống Đa District - Hà Nội.

Tel: (84-24) 38569162 - (84-24) 35111095.     Fax: (84-24) 35116415.
Email: info@vicas.org.vn
Website: http://vicas.org.vn

Acknowledge “VICAS” as the source when re-issuing information from this website.