Researchers and Staff

Phạm Thị Hằng

Modified: Monday, May 9, 2016

1. Sơ lược tiểu sử

- Họ và tên:  Phạm Thị Hằng       Giới tính: Nữ

- Năm sinh: 1983

- Quê quán: Bút Sơn, Hoằng Hóa, Thanh Hóa

- Dân tộc: Kinh

- Chức vụ: Nghiên cứu viên, Trung tâm Kỹ thuật, Dữ liệu Di sản văn hóa, Phân Viện Văn hóa Nghệ thuật quốc gia Việt Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh.

- Trình độ: Thạc sỹ,  ngành học: Văn học   Năm bảo vệ: 2008

2. Quá trình công tác

- Từ 2008 - đến nay: Nghiên cứu viên, Phân Viện Văn hóa Nghệ thuật quốc gia Việt Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh, Viện Văn hóa Nghệ thuật quốc Gia Việt Nam (VICAS) – Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

3. Hoạt động nghiên cứu khoa học

3.1. Đề tài khoa học

Báo cáo khoa học đề tài văn hóa phi vật thể Nghề chế tác đồi mồi ở thị xã Hà Tiên, tỉnh Kiên Giang theo chương trình “Bảo tồn và phát huy giá trị di sản phi vật thể các dân tộc Việt Nam năm 2009” của Viện Văn hóa Nghệ thuật Việt Nam.

3.2. Hội thảo khoa học

1. Xây dựng mô hình du khảo ở Bà Rịa - Vũng Tàu, trong kỷ yếu Tọa đàm khoa học “Tài nguyên du lịch trong phát triển bền vững ở Bà Rịa - Vũng Tàu” do Phân viện Nghiên cứu Văn hóa Nghệ thuật tại thành phố Hồ Chí Minh và Hiệp hội Du lịch tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu phối hợp tổ chức vào tháng 12 năm 2008.

2. Phát triển bền vững lễ hội ÓOC OM BOK trong tổng thể văn hóa Khmer Nam Bộ, trong kỷ yếu hội thảo khoa học “Bảo tồn và phát huy lễ hội ÓOC OM BOK” do Phân viện Nghiên cứu Văn hóa Nghệ thuật Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh và Sở Văn hóa, Thể thao và Du Lịch tỉnh Sóc Trăng phối hợp tổ chức vào tháng 5 năm 2009.

3. Cần có chiến lược mới cho sự phát triển du lịch bền vững ở Lâm Đồng, trong kỷ yếu hội thảo khoa học “Tìm kiếm các giải pháp thúc đẩy phát triển du lịch Đà Lạt - Lâm Đồng” do Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng và Tổng cục Du lịch phối hợp tổ chức vào tháng 3/2010 tại thành phố Đà Lạt.

4. Nghề đồi mồi truyền thống ở Hà Tiên - Tiềm năng và thực trạng, trong kỷ yếu hội thảo khoa học “Di sản văn hóa Hà Tiên - bảo tồn và phát triển” do Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du Lịch phối hợp tổ chức vào tháng 9/2010.

3.3. Các công trình đã công bố

1. “Tục ngữ cổ truyền với vấn đề Tâm, Tài, Chí, Dũng trong kinh doanh”, tạp chí Văn hóa Doanh nhân, số 10/2007.

2. “Đạo lý kinh doanh buôn bán xưa và nay”, tạp chí Văn hóa Doanh nhân, số 03/2008.

3. “Cốm dẹp Sóc Trăng và Cốm vòng Hà Nội”, tạp chí Kiến thức ngày nay, số 666 tháng 2, năm 2009.

4. “Nghề chế tác đồi mồi ở thị xã Hà Tiên, tỉnh Kiên Giang - nét văn hóa phi vật thể đặc sắc cần gìn giữ”, thông báo khoa học số 2, phân viện Văn hóa Nghệ thuật Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh, tháng 12 năm 2010.

 

Bùi Thị Hoa

Thạc sỹ

Trưởng ban Nghiên cứu Chính sách Văn hóa Nghệ thuật Nam Bộ, Phân Viện Văn hóa Nghệ thuật quốc gia Việt Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh.

detail

*Trần Đức Hùng

Thạc sỹ. Năm bảo vệ: 1998.

Phó Phân viện trưởng – Phân viện Văn hóa Nghệ thuật Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh.

detail

Ths. Hoàng Hương

Thạc sỹ

Trưởng Phân viện – Phân Viện Văn hóa Nghệ thuật Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh

detail

Trần Thị Lan Hương

Trưởng phòng Hành chính, Quản trị, Phân Viện Văn hóa Nghệ thuật quốc gia Việt Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh.

detail

Trần Thị Lành

 Chuyên viên Phòng Hành Chính – Quản trị, Phân Viện Văn hóa Nghệ thuật quốc gia Việt Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh.

detail

Lê Xuân Linh

 Kỹ thuật viên, Trung tâm Kỹ thuật, Dữ liệu Di sản văn hóa, Phân Viện Văn hóa Nghệ thuật quốc gia Việt Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh.

detail

PUBLICATIONS

Introduction of publications, books and magazines annually

About website

ELECTRONIC PORTAL OF THE VIETNAM NATIONAL INSTITUTE OF CULTURE AND ARTS STUDIES
+ Governing Body: Vietnam National Institute of Culture and Arts Studies.
+ License No.348/GPSĐBS-TTDT by the Authority of Broadcasting and Electronic Information, Ministry of Information and Communication, dated July 09th, 2015
+ Editor-in-chief: Assoc. Prof. Dr. Bùi Hoài Sơn.

Address: 32 Hào Nam Street - Đống Đa District - Hà Nội.

Tel: (84-24) 38569162 - (84-24) 35111095.     Fax: (84-24) 35116415.
Email: info@vicas.org.vn
Website: http://vicas.org.vn

Acknowledge “VICAS” as the source when re-issuing information from this website.