Researchers and Staff

Đạo Thanh Quyến

Modified: Monday, May 9, 2016

1. Sơ lược tiểu sử

- Họ và tên:  Đạo Thanh Quyến  

- Giới tính: Nam

- Năm sinh: 1979

- Quê quán: xã Xuân Hải, huyện Ninh Hải, tỉnh Ninh Thuận

- Dân tộc: Chăm

- Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam

- Chức vụ: Giám đốc Trung tâm Kỹ thuật, Dữ liệu Di sản văn hóa., Phân Viện Văn hóa Nghệ thuật quốc gia Việt Nam tại TP.HCM.

- Trình độ: Cử nhân, ngành học: Nhân học

2. Quá trình công tác

- Từ 2008 đến nay: Nghiên cứu viên, Phân Viện Văn hóa Nghệ thuật quốc gia Việt Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh, Viện Văn hóa Nghệ thuật quốc Gia Việt Nam (VICAS) – Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

- Từ tháng 02/2007 – 07/2008: Trợ lý nghiên cứu khoa học, Trung tâm Nghiên cứu Việt Nam và Đông Nam Á, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn – Đại học quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh.

- Từ tháng 09/2002 – 12/2007: Điều phối viên, Trung tâm Bảo trợ Sinh viên các Dân tộc Ít người, Hội Dân Tộc Học Thành phố Hồ Chí Minh.

3.1. Đề tài khoa học

1. Thành viên tham gia đề tài “Nghiên cứu, sưu tầm văn bản lá buông (agal bac) của người Chăm ở tỉnh Ninh Thuận – Bình Thuận”, do Quỹ NAFOSTED tài trợ, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn TP.HCM - Đơn vị chủ quản, TS. Trương Văn Món (chủ nhiệm đề tài), năm 2015.

2. Thư ký đề tài “Quy hoạch phát triển văn hóa tỉnh Cà Mau đến năm 2020, định hướng đến năm 2030”, do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Cà Mau (chủ đầu tư), năm 2015.

3. Thành viên tham gia đề tài “Văn hóa lễ hội Long Sơn (Đặc khảo nhà lớn Long Sơn, Thành phố Vũng Tàu)”, năm 2015.

4. Thành viên tham gia đề tài “Những biến đổi văn hóa xã hội ở tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu trong quá trình công nghiệp hóa và hiện đại hóa”, năm 2014.

5. Thành viên tham gia đề tài “Kiểm kê khoa học di sản văn hóa phi vật thể huyện Trần Văn Thời (huyện ven biển), tỉnh Cà Mau”, thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia về “Bảo tồn và phát huy di sản văn hóa phi vật thể các dân tộc Việt Nam”, do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Cà Mau (chủ đầu tư), năm 2013 (thư ký đề tài).

6. Chủ nhiệm đề tài “Bảo tồn và phát huy nghề làm giấy truyền thống của người Raglai (ở xã Phước Hà, huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận)”, thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia về Văn hóa phi vật thể, năm 2010.

7. Thành viên tham gia dự án “Khảo sát văn hóa phi vật thể trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh, tỉnh Bình Phước, tỉnh Sóc Trăng và tỉnh Kiên Giang, thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia về “Bảo tồn và phát huy di sản văn hóa phi vật thể các dân tộc Việt Nam”, do Sở Văn Hóa – Thể Thao và Du Lịch các tỉnh Bình Phước, Sóc Trăng, Kiên Giang và TP.HCM – làm Chủ nhiệm đề tài, từ năm 2009 – 2010.

8. Trợ lý nghiên cứu khoa học thuộc dự án “Nghiên cứu về Nhân học sức khỏe nhằm tận dụng những tri thức bản địa để làm giảm sự tác động của nông nghiệp hiện đại tác động đến sức khỏe con người và môi trường tự nhiên – nghiên cứu trường hợp ở tỉnh Đăk Lăk, tỉnh Bình Thuận, tỉnh Sóc Trăng và tỉnh Thừa Thiên Huế” giữa Trung Tâm Nghiên Cứu Việt Nam & Đông Nam Á với Khoa Sinh Thái Nhân Văn của Đại Học Quốc Gia Tokyo, Nhật Bản. Thời gian: từ tháng 5/2007 đến tháng 5/2009.

9. Trợ lý nghiên cứu khoa học thuộc dự án “Khảo sát và nghiên cứu tri thức bản địa kết hợp với phát triển du lịch ở vùng khó khăn và kém phát triển – Nghiên cứu trường hợp ở tỉnh Bình Thuận, tỉnh Ninh Thuận và tỉnh Lâm Đồng, thuộc dự án Nghiên cứu so sánh liên khu vực về cộng đồng xã hội kém phát triển và toàn cầu hóa du lịch – nghiên cứu trường hợp tỉnh Bình Thuận”, giữa Trung Tâm Nghiên Cứu Việt Nam & Đông Nam Á với Viện Văn Hóa Phương Đông thuộc Đại Học Quốc Gia Tokyo, Nhật Bản. Thời gian: từ tháng 4/2007 đến tháng 4/2009.

10. Thành viên tham gia dự án “Nghiên cứu kiến thức bản địa trên những địa bàn đang có dự án phát triển ở vùng cao miền Trung Việt Nam – nghiên cứu trường hợp huyện Kon Plong, tỉnh KonTum” giữa Trung Tâm Nghiên Cứu Việt Nam & Đông Nam Á với Trung Tâm Nghiên Cứu Văn Hóa và Ngôn Ngữ Á – Phi của Trường Đại Học Ngoại Ngữ Tokyo, Nhật Bản. Thời gian: từ tháng 8/2007 đến tháng 3/2009.

11. Thành viên tham gia dự án “Phục dựng tháp gỗ trong lòng tháp Chăm” của Công trình Nhà trưng bày Mỹ Sơn, thuộc Dự án xây dựng điều tra mở: xây dựng dữ liệu thông tin về bảo tồn di sản văn hóa và thông tin địa chúng, Đại Học Nihon, Nhật Bản, năm 2005.

3.2. Hội thảo khoa học

1. Di sản agal bac của tu sĩ Po Acar trong cộng đồng Chăm Awal ở Việt Nam, Hội nghị Thông báo Văn hóa năm 2015 của Viện Nghiên cứu Văn hóa, Viện Hàn Lâm Khoa học Xã hội Việt Nam, ngày 26/11/2015 tại Viện Nghiên cứu Văn hóa, số 27 Trần Xuân Soạn, Hà Nội.

2. Agal bac Po Acar của cộng đồng Chăm Awal ở Việt Nam, Kỷ yếu Hội thảo về “Nghiên cứu, sưu tầm văn bản lá buông (agal bac) của người Chăm ở tỉnh Ninh Thuận – Bình Thuận”, do Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn TP. Hồ Chí Minh phối hợp với Trung tâm Trưng bày Văn hóa Chăm huyện Bắc Bình tổ chức, tỉnh Bình Thuận, ngày 01/8/2015.

3. Có hay không [một dạng thức] văn hóa miệt vườn ở tộc người Khmer Tây Nam bộ (tiếp cận từ thuyết sinh thái văn hóa), Kỷ yếu Hội thảo cấp Viện về “Môi trường sinh thái nhân văn: Nhà vườn Huế và miệt vườn Nam bộ”, do hai Phân viện của VICAS phối hợp tổ chức, ngày 22/5/2015, tại Phân viện Văn hóa Nghệ thuật quốc gia Việt Nam tại TP. Hồ Chí Minh, tr. 132 - 139.

4. Tình hình nghiên cứu về cộng đồng Chăm Awal ở Việt Nam, Kỷ yếu Hội nghị Thông báo Văn hoá năm 2013, do Viện Nghiên cứu Văn Hoá – Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam tổ chức, Hà Nội, ngày 10/12/2013.

5. Cộng đồng Chăm Bàni trong tiến trình tái cấu trúc nền văn hóa Chăm ở Việt Nam, Kỷ yếu Hội thảo khoa học về “Bảo tồn, phát triển văn hóa dân tộc Chăm trong bối cảnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế”, do Viện Văn Hóa Nghệ Thuật Việt Nam tổ chức, TP.Phan Rang – Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận, ngày 16/10/2012.

6. Lễ hội đua bò vùng Bảy Núi An Giang – dưới góc nhìn Nhân học du lịch, Kỷ yếu Hội thảo khoa học về “Lễ hội đua bò bảy núi – An Giang”, tại TX. Châu Đốc, tỉnh An Giang, ngày 14/10/2012.

7. Hoạt động quảng bá của di tích lịch sử - văn hóa Miếu Bà Chúa Xứ Núi Sam và chiến lược phát triển du lịch tâm linh, Kỷ yếu Hội thảo khoa học về “Hoạt động quản lý, tổ chức lễ hội cổ truyền ở các tỉnh phía Nam - nghiên cứu lễ hội Bà Chúa Xứ Núi Sam”, Kỷ yếu Hội thảo Khoa học, do Viện Văn Hóa Nghệ Thuật Việt Nam phối hợp với Ủy Ban Nhân Dân tỉnh An Giang tổ chức, tỉnh An Giang, tháng 5/2012 (viết chung với Nguyễn Thị Khánh Trâm và Lê Công Lý).

8. Vai trò của tri thức bản địa trong việc gìn giữ và bảo vệ môi trường của các dân tộc thiểu số ở Việt Nam: nhìn dưới góc độ Thực vật dân tộc học, Kỷ yếu Hội thảo khoa học về “Vai trò của tri thức bản địa trong việc gìn giữ và bảo vệ môi trường ở các cộng đồng dân tộc thiểu số ở Việt Nam”, do Viện Văn Hóa Nghệ Thuật Việt Nam tổ chức, Tp. Phan Rang – Tháp Chàm, ngày 19 - 20/3/2008.

9. Bảo tồn văn hóa và phát triển du lịch bền vững ở Bà Rịa – Vũng Tàu, Kỷ yếu Tọa đàm khoa học về “Tài nguyên du lịch trong phát triển bền vững ở Bà Rịa – Vũng Tàu” do Hiệp Hội Du Lịch tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu phối hợp với Phân Viện Nghiên Cứu Văn Hóa Thông Tin tại Tp. Hồ Chí Minh tổ chức, Tp. Vũng Tàu, ngày 30/12/2008.

10. Phương hướng bảo tồn và phát triển nghề gốm (trường hợp nghiên cứu gốm Chăm tại làng Trì Đức, xã Phan Hiệp, huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận), Kỷ yếu Hội thảo khoa học về “Nghiên cứu nhân học ứng dụng từ thực tiễn hiện nay ở Việt Nam” do Trung Tâm Nghiên Cứu Nhân Học Ứng Dụng, Trường Đại Học Khoa Học Xã Hội và Nhân Văn – Đại Học Quốc Gia Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức, ngày 11/11/2006 (đồng tác giả).

3.3. Các công trình đã công bố

1. “Cộng đồng Chăm Awal – một thực thể cấu trúc của nền văn hoá Chăm ở Việt Nam”, Tạp chí Dân tộc học, số 1 & 2 (190), 2015, tr. 106 - 114.

 2. Thực trạng và giải pháp phát triển nguồn lực du lịch ở tỉnh Cà Mau, Kỷ yếu Hội thảo Quốc tế về “Phát triển nguồn lực tiểu vùng sông Mékông”, do Trường Đại học Văn hóa TP.HCM, Trường Đại học Silpakorn (Thái Lan), Học viện Cán bộ TP.HCM, và Tổng công ty Du lịch Sài Gòn phối hợp tổ chức, từ ngày 29 – 30/5/2015, tại khách sạn Rex, TP. Hồ Chí Minh, tr. 179 - 184. [International Conference “Developing tourism resources in the Mekong Delta Sub-region”, venue: Rex Hotel, 141 Nguyen Hue street, Distric 1, Hochiminh city].

3. Cộng đồng Chăm Bàni trong tiến trình tái cấu trúc nền văn hoá Chăm ở Việt Nam, trong “Những vấn đề văn hoá – xã hội người Chăm ngày nay”, Nxb. Trẻ, Thành phố Hồ Chí Minh, 2014, tr. 113 – 135.

4. Cộng đồng Chăm Awal ở Việt Nam – một chặng đường nghiên cứu, Tập Nghiên cứu Văn hóa Chăm (Bhap Ilimo Cam), Trung Tâm UNESCO Nghiên cứu và Bảo tồn Văn hóa Chăm, Nxb. Tri thức, Hà Nội, số 2, 2013, tr. 42 - 49.

5. “Di sản ngôn ngữ và chữ viết Chăm ở Việt Nam”, Tạp chí Văn hóa học, Viện Văn hóa Nghệ thuật Việt Nam (VICAS), số 3 (7), 2013, tr. 49 - 60 và tr. 84.

6.  “Nhận diện cộng đồng Chăm Bàni ở Việt Nam”, Tạp chí Khoa học, Trường Đại Học Mở Tp.Hồ Chí Minh, số 2 (25), 2012, tr. 100 – 107.

 7. “Rượu cần – phương thức chế biến và phong cách thưởng lãm của người Raglai”, Thông báo Khoa học, Phân Viện Văn Hóa Nghệ Thuật Việt Nam tại TP.HCM, số 2, 12/2010, tr. 79 – 82.

8. Danh mục thư tịch Chăm ở Việt Nam  (the catalogue of Cham manuscripts in Vietnam), viết chung, Nxb. Trẻ, TP.Hồ Chí Minh, 2007, 517 trang (viết chung).

9. Đặc điểm văn bản cổ Chăm và tình hình bảo tồn văn bản cổ Chăm ở tỉnh Ninh Thuận, trong “Văn hoá các dân tộc thiểu số ở Nam bộ”, Hội Dân Tộc Học TP. Hồ Chí Minh – Liên Hiệp Các Hội Khoa Học và Kỹ Thuật Tp. Hồ Chí Minh, Nxb. Khoa học Xã hội, Hà Nội, 2006, tr. 133 – 153.

* Phim Nhân học và phim tài liệu khoa học

1. “Cakak Heng: nét độc đáo của hỏa táng Chăm”, Phim chuyên đề Khoa giáo, Đơn vị chủ quản Đài Phát Thanh Truyền Hình tỉnh Bình Thuận, dự Liên hoan Truyền hình toàn quốc lần thứ 30, TP.Cần Thơ, 2010.

2. “Câu chuyện về vũ sư Chăm Bàni”, Phim Nhân học, do Quỹ Ford và Viện Văn Hóa Nghệ Thuật Việt Nam tài trợ, 2009 (Chủ nhiệm đề tài).

3. “Yuer Yang: Nghi lễ cầu đảo trên tháp Chàm”, Phim Dân tộc học, thuộc Chương trình mục tiêu Quốc gia về Bảo tồn văn hóa phi vật thể, Viện Văn Hóa Nghệ Thuật Việt Nam, 2009 (thành viên tham gia).

4. “Nghi lễ cầu mưa của người Raglai ở xã Phước Hà, huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận”, Phim Dân tộc học, thuộc Chương trình mục tiêu Quốc gia về Bảo tồn văn hóa phi vật thể, Viện Văn Hóa Nghệ Thuật Việt Nam, 2009 (thành viên tham gia).

4. Khen thưởng: Giấy khen của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, 2007.

5. Định hướng nghiên cứu:  Nhân học Văn hóa của cộng đồng Chăm Awal, Mối quan hệ giữa Champa & thế giới Mã Lai, Chính sách văn hóa nghệ thuật, và Nhân học hình ảnh (Visual anthropology).

 Nhân học Văn hóa của cộng đồng Chăm Awal, Mối quan hệ giữa Champa & thế giới Mã Lai, Chính sách văn hóa nghệ thuật, và Nhân học hình ảnh (Visual anthropology).

Trần Thành Trung

Nghiên cứu viên, Ban Nghiên cứu Chính sách Văn hóa Nghệ thuật Nam Bộ, Phân Viện Văn hóa Nghệ thuật quốc gia Việt Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh.

detail

Nguyễn Văn Dự

Kỹ thuật viên – nghiên cứu viên, Trung tâm Kỹ thuật, Dữ liệu Di sản văn hóa, Phân Viện Văn hóa Nghệ thuật quốc gia Việt Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh.

detail

Lê Công Lý

Nghiên cứu viên, Ban Nghiên cứu Chính sách Văn hóa Nghệ thuật Nam Bộ, Phân Viện Văn hóa Nghệ thuật quốc gia Việt Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh.

detail

Đoàn Thị Cảnh

Nghiên cứu viên, Ban Nghiên cứu Chính sách Văn hóa Nghệ thuật Nam Tây Nguyên, Phân Viện Văn hóa Nghệ thuật quốc gia Việt Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh.

detail

Vũ Minh Quang

Chuyên viên Phòng Hành Chính – Quản trị, Phân Viện Văn hóa Nghệ thuật quốc gia Việt Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh.

detail

Vũ Thu Phương

Chuyên viên, Trung tâm Kỹ thuật, Dữ liệu Di sản văn hóa, Phân Viện Văn hóa Nghệ thuật quốc gia Việt Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh.

detail

PUBLICATIONS

Introduction of publications, books and magazines annually

About website

ELECTRONIC PORTAL OF THE VIETNAM NATIONAL INSTITUTE OF CULTURE AND ARTS STUDIES
+ Governing Body: Vietnam National Institute of Culture and Arts Studies.
+ License No.348/GPSĐBS-TTDT by the Authority of Broadcasting and Electronic Information, Ministry of Information and Communication, dated July 09th, 2015
+ Editor-in-chief: Assoc. Prof. Dr. Bùi Hoài Sơn.

Address: 32 Hào Nam Street - Đống Đa District - Hà Nội.

Tel: (84-24) 38569162 - (84-24) 35111095.     Fax: (84-24) 35116415.
Email: info@vicas.org.vn
Website: http://vicas.org.vn

Acknowledge “VICAS” as the source when re-issuing information from this website.