Our Researchers

Phan Mạnh Dương

Modified: Thursday, June 30, 2016

1. Sơ lược tiểu sử

Năm sinh: 1981.

Quê quán: Ngọc Mỹ, Quốc Oai, Hà Nội

Dân tộc: Kinh.

Nghiên cứu viên - Trung tâm Dữ liệu di sản Văn hóa.

Học vị: Thạc sĩ      

Điện thoại: 0917510030             

E-mail: Duongvicas@gmail.com              

2. Quá trình công tác

Từ năm 2004 đến nay: Công tác tại Viện VHNT Quốc gia Việt Nam

3. Hoạt động nghiên cứu khoa học

3.1. Đề tài khoa học cấp bộ/tỉnh: (tham gia)

- “Bảo tồn và phát huy đời sống văn hoá của cộng đồng dân cư ở khu tái định cư vùng thuỷ điện Sơn La”, 2012 – 2013, Chủ nhiệm đề tài: TS. Hoàng Sơn, Viện Văn hóa Nghệ thuật Việt Nam.

- “Kiểm kê khoa học lễ hội Katê của người Chăm ở Ninh Thuận”, Sở Văn hóa thể thao & Du lịch tỉnh Ninh Thuận, 2012 – 2013, Chủ nhiệm đề tài: TS. Hoàng Sơn, Viện Văn hóa Nghệ thuật Việt Nam.

- “Xây dựng cơ chế chính sách và giải pháp bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể của Việt Nam là di sản thế giới”, 2013 – 2014, Chủ nhiệm đề tài: PGS.TS. Trương Quốc Bình, Viện Văn hóa Nghệ thuật quốc gia Việt Nam.

- “Giải pháp thực hiện mối quan hệ giữa quản lý Nhà nước và vai trò của cộng đồng trong công tác bảo vệ và phát huy di sản văn hóa phi vật thể ở Việt Nam”, 2015 – 2016, Chủ nhiệm đề tài: PGS.TS. Nguyễn Thị Hiền, Viện Văn hóa Nghệ thuật quốc gia Việt Nam.

3.2. Đề tài khoa học cấp Viện:

Chủ nhiệm đề tài:

- “Điều tra thực trạng nghệ thuật xòe của người Thái ở huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu”, Viện Văn hóa Nghệ thuật quốc gia Việt Nam, năm 2015.

Tham gia:

- Điều tra tổng thể di sản văn hoá phi vật thể dân tộc Hà Nhì - Lai Châu, Viện Văn hóa – Thông tin, 2004.

- Lễ hội làng Giá, Hà Tây, Viện Văn hóa – Thông tin, 2004.

- Điều tra tổng thể di sản văn hoá phi vật thể dân tộc Mảng - Lai Châu, Viện Văn hóa – Thông tin, 2005.

- Điều tra tổng thể di sản văn hoá phi vật thể dân tộc Phù Lá - Yên Bái, Viện Văn hóa – Thông tin, 2005.

- Điều tra tổng thể di sản văn hoá phi vật thể dân tộc Tà Ôi - Thừa Thiên Huế, Viện Văn hóa – Thông tin, 2005.

- Nghề dệt lụa Vạn Phúc, Viện Văn hóa – Thông tin, 2005.

- Lễ hội thờ Hai Bà Trưng vùng ven sông Đáy, Hà Tây, Viện Văn hóa – Thông tin, 2005.

- Cồng chiêng trong lễ trỉa lúa, dân tộc Brâu, tỉnh Kon Tum, Viện Văn hóa – Thông tin, 2006.

- Nghề chế tác cồng chiêng ở Phước Kiều, Viện Văn hóa – Thông tin, 2006.

- Thực trạng di sản văn hoá phi vật thể của dân tộc La Chí, Hà Giang, Viện Văn hóa – Thông tin, 2006.

- Điều tra thực trạng di sản văn hoá phi vật thể của dân tộc Pà Thẻn, Hà Giang, Viện Văn hóa – Thông tin, 2006.

- Thực trạng di sản văn hoá phi vật thể của dân tộc Pu Péo, Hà Giang, Viện Văn hóa – Thông tin, 2006.

- Thực trạng di sản văn hoá phi vật thể của dân tộc Lô Lô, Hà Giang, Viện Văn hóa – Thông tin, 2006.

- Thực trạng di sản văn hoá phi vật thể của dân tộc Pacoh, Thừa Thiên Huế, Viện Văn hóa – Thông tin, 2006.

- Thực trạng di sản văn hoá phi vật thể của dân tộc Khơ mú, Yên Bái, Viện Văn hóa – Thông tin, 2006.

- Điều tra tổng thể di sản văn hoá phi vật thể dân tộc Brâu, Viện Văn hóa – Thông tin,  2007.

- Hoàn thiện dữ liệu di sản văn hoá cồng chiêng dân tộc Gia Rai, huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai, Viện Văn hóa – Thông tin,  2007.

- Hoàn thiện dữ liệu di sản văn hoá cồng chiêng của người M’nông, huyện Đắk Grấp, Đắk Nông, Viện Văn hóa – Thông tin,  2007.

- Sưu tầm và bảo tồn nghệ thuật chỉnh chiêng của nghệ nhân các tỉnh Tây Nguyên, Viện Văn hóa – Thông tin,  2007.

- Lễ hội mừng mùa Jơ Rai ở Chư Pả, Gia Lai, Viện Văn hóa – Thông tin,  2007.

- Điều tra, kiểm kê cồng chiêng dân tộc Xơ Đăng, huyện Đắk Hà, tỉnh Kon Tum, Viện Văn hóa Nghệ thuật Việt Nam, 2008.

-  Điều tra, kiểm kê cồng chiêng dân tộc Ê Đê, huyện Chư Kuin, tỉnh Đắk Lắk, Viện Văn hóa Nghệ thuật Việt Nam, 2008.

- Đám ma của người Thái trắng, tỉnh Lai Châu, Viện Văn hóa Nghệ thuật Việt Nam, 2009.

- Điều tra thực trạng di sản văn phi vật thể dân tộc Cống ở Lai Châu, Viện Văn hóa Nghệ thuật Việt Nam, 2010.

- Tổng điều tra, sưu tầm, kiểm kê, lập danh mục, lập bản đồ tổng thể phân bố di sản văn hóa vật thể, phi vật thể vùng ngập lòng hồ thủy điện Sơn La, Viện Văn hóa Nghệ thuật Việt Nam, 2007-2011.

- Xây dựng phim chuyên đề, phim địa chí vùng lòng hồ và vùng tái định cư thủy điện Sơn La, Viện Văn hóa Nghệ thuật Việt Nam, 2007-2011.

- Lễ cúng thần Brah – nghi lễ cộng đồng của cư dân K’ho, huyện Di Linh, tỉnh Lâm Đồng, Viện Văn hóa Nghệ thuật Việt Nam, 2012.

- Regional Cultural Connections of Village Festivals among Kinh Communities on the Sino-Vietnamese Border (Mối quan hệ văn hóa vùng trong Hội hát của các cộng đồng người Kinh ở vùng biên giới Việt Trung), Viện Văn hóa Nghệ thuật Việt Nam, Viện Văn hóa dân tộc thiểu số Quảng Tây, Trung Quốc, Đại học Khoa học và Công nghệ Hồng Kông, 2010-2011.

-Transnational Village Festival and Worship of Communal Gods of Kinh People in the Chinese-Vietnamese Borderland.(Nghiên cứu hội làng và thờ cúng Thành Hoàng của người Kinh xuyên quốc gia giữa Trung Quốc- Việt Nam). Toyota Foundation, 2011-2013.

- Nghiên cứu văn hóa truyền thống của người Việt ở Thung lũng Silicon, California, Chủ nhiệm PGS.TS. Nguyễn Thị Hiền dưới sự tài trợ của Quỹ phát triển khoa học và công nghệ quốc gia năm 2013. 

- Sưu tầm, kiểm kê, lập hồ sơ khoa học sử thi các dân tộc thiểu số ở Đăk Nông, Viện Văn hóa Nghệ thuật Việt Nam, 2013.

- Sưu tầm, kiểm kê, lập hồ sơ khoa học sử thi các dân tộc thiểu số ở Gia Lai, Viện Văn hóa Nghệ thuật Việt Nam, 2013.

- Tổng quan văn hóa người Lạch, Lạc Dương, Lâm Đồng, Viện Văn hóa Nghệ thuật Việt Nam, 2014.

- Nghiên cứu và sưu tầm các hình thức diễn xướng Then ở huyện Văn Quan, tỉnh Lạng Sơn, Viện Văn hóa Nghệ thuật Việt Nam, 2015.

- Tham gia làm phim“Chân dung nghệ nhân Dân ca, Ví Giặm” địa bàn hai tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh Viện Văn hóa Nghệ thuật Việt Nam, 2015.

3.3. Hội thảo khoa học trong nước và quốc tế

- “Nghệ nhân chỉnh cồng chiêng – những người giữ hồn cho cồng chiêng Tây Nguyên”, Hội thảo khoa học quốc tế “Sự thay đổi đời sống kinh tế, xã hội và bảo tồn văn hóa cồng chiêng ở Việt Nam và khu vực Đông Nam Á”, Gia Lai, 2009.

- “Nghề dệt thổ cẩm truyền thống của người Chăm Ninh Thuận thực trạng và giải pháp”, Hội thảo Quốc tế về nghề dệt may lần thứ IV, 2013 (The 4th ASEAN Traditional Textile Symposium), (Viết chung), Thái Nguyên 2013.

-  “Câu chuyện tổ chức lễ hội ở Phủ Dầy tỉnh Nam Định: Mối quan hệ giữa quản lý nhà nước và vai trò của cá nhân, cộng đồng”, Hội thảo khoa học quốc tế: "Nghiên cứu thực hành tín ngưỡng trong xã hội đương đại (Trường hợp tín ngưỡng thờ Mẫu)”, (Viết chung), Nam Định 2016.

3.4. Sách đã xuất bản:

1. Thông báo dân tộc học năm 2006, (2007), in chung, “Tri thức bản địa của dân tộc Mảng ở huyện Sìn Hồ, tỉnh Lai Châu trong việc chăm sóc sản phụ và trẻ sơ sinh”, Nxb Khoa học Xã hội, H, tr 409 – 414.

2Thông báo văn hóa dân gian năm 2007, (2008), in chung, “Tập quán trong sinh đẻ và chăm sóc trẻ sơ sinh của người Pu Péo ở xã Phố Là huyện Đồng Văn tỉnh Hà Giang”, Nxb KHXH, H, tr 589 - 602.

3. Người Phù Lá ở Châu Quế Thượng huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái, (2007), (viết chung, Hoàng Sơn chủ biên), Nxb Văn hoá Dân tộc, Hà Nội.

4. Người Mảng ở Chăn Nưa huyện Sìn Hồ, tỉnh Lai Châu, (2007), (viết chung, Hoàng Sơn chủ biên), Nxb Văn hoá Dân tộc, Hà Nội.

5. Người Tà Ôi ở Thừa Thiên Huế, (2007), (viết chung, Hoàng Sơn chủ biên), Nxb Văn hoá Dân tộc, Hà Nội.

6. Người Hà Nhì ở Huổi Luông, huyện Sìn Hồ, tỉnh Lai Châu, (2008), (viết chung, Hoàng Sơn chủ biên), Nxb Văn hoá Dân tộc, Hà Nội.

7. Người Lô Lô đen ở Hà Giang, (2009), (viết chung, Vũ Diệu Trung chủ biên), Nxb Văn hoá Dân tộc, Hà Nội.

8. Người La Chí ở Hà Giang, (2009), (viết chung, Vũ Tú Quyên chủ biên), Nxb Văn hoá Dân tộc, Hà Nội.

9. Lễ hội truyền thống các dân tộc Việt Nam, (2014), (in chung, nhiều tác giả), Nxb Văn hóa dân tộc.

10. Người Pà Thẻn huyện Quang Bình, tỉnh Hà Giang, (2015), (viết chung, Hoàng Văn Kiên, Vũ Diệu Trung chủ biên), Nxb Lao Động, Hà Nội.

3.5. Tạp chí chuyên ngành:

1. “Ao làng trong đời sống cư dân châu thổ”, Tạp chí Nghiên cứu Đông Nam Á, số 5 năm 2007, tr 70 - 73.

2. “Tục vật cầu - giá trị độc đáo của người Việt”, Tạp chí Nghiên cứu Đông Nam Á, số 12 năm 2010, tr 59 - 63.

4. Khen thưởng:

- Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ, Số 741/QĐ-UBND ngày 22/03/2013, Đã có nhiều đóng góp xây dựng, hoàn thiện hồ sơ “Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Phú Thọ”.

- Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh, Số 342/QĐ-UBND ngày 26/01/2015, Đã có thành tích trong công tác bảo tồn và phát huy giá trị di sản Dân ca Ví, Giặm Nghệ Tĩnh.

Nguyễn Phước Báo Đàn

Cử nhân

Nghiên cứu viên - Phân viện Văn hóa Nghệ thuật Việt Nam tại Huế

detail

Dương Hồng Đức

Kỹ sư

Phó Giám đốc Trung tâm Dữ liệu di sản văn hóa phi vật thể

detail

Nguyễn Minh Đức

Thạc sĩ

Nghiên cứu viên

detail

Nguyễn Thị Thanh Hà

Cử nhân

Phó trưởng Phòng Tài vụ

detail

Nguyễn Thị Thu Hà

Thạc sĩ

Phó ban phụ trách, Ban Nghiên cứu Văn hóa sinh thái và Du lịch

detail

PUBLICATIONS

Introduction of publications, books and magazines annually

About website

ELECTRONIC PORTAL OF THE VIETNAM NATIONAL INSTITUTE OF CULTURE AND ARTS STUDIES
+ Governing Body: Vietnam National Institute of Culture and Arts Studies.
+ License No.348/GPSĐBS-TTDT by the Authority of Broadcasting and Electronic Information, Ministry of Information and Communication, dated July 09th, 2015
+ Editor-in-chief: Assoc. Prof. Dr. Bùi Hoài Sơn.

Address: 32 Hào Nam Street - Đống Đa District - Hà Nội.

Tel: (84-24) 38569162 - (84-24) 35111095.     Fax: (84-24) 35116415.
Email: info@vicas.org.vn
Website: http://vicas.org.vn

Acknowledge “VICAS” as the source when re-issuing information from this website.