Our Researchers

Phạm Thị Dung

Modified: Wednesday, August 31, 2016

1. Sơ lược tiểu sử
Năm sinh: 1979.
Quê quán: Tiền Phong, Yên Lộc, Ý Yên, Nam Định.
Dân tộc: Kinh.
Nghiên cứu viên
Chức vụ: Phó trưởng phòng, Phòng Thông tin - Thư viện.
2. Quá trình công tác
Từ năm 2002-2014: Cán bộ Phòng Thông tin - Thư viện.
Từ năm 2014 đến nay: Phó trưởng phòng, Phòng Thông tin - Thư viện.
3. Hoạt động nghiên cứu khoa học
Tham gia công tác thư mục học cho các hồ sơ: 
- Không gian văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên;
- Vùng văn hóa quan họ Bắc Ninh;
- Hội Gióng ở đền Phù Đổng và đền Sóc;
- Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Phú Thọ;
- Thư mục hát ví giặm Nghệ Tĩnh
- Tín ngưỡng thờ Mẫu của người Việt ở Bắc Bộ
Tham gia các sách:
Nhiều tác giả (2009), Lễ hội Thánh Gióng, Nxb. Văn hóa Thông tin, Hà Nội.
- Nguyễn Chí Bền, Nguyễn Hữu Thông (chủ biên) (2010), Văn hoá Việt Nam  Tổng mục lục các công trình nghiên cứu (Tập 3: Văn hóa phi vật thể), Nxb. Thuận Hóa, Huế.
- Nhiều tác giả (2013), Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương hành trình đến di sản nhân loại, Nxb. Hội Nhà văn, Hà Nội.
Tham gia đề tài:
- Tham gia thực hiện đề tài khoa học cấp Viện: Văn hóa tàu thuyền trong đời sống cư dân ở Việt Nam, 2005.
- Chủ nhiệm nhiệm vụ cấp Viện: Thư mục văn hóa sinh thái Việt Nam, 2009.
- Chủ nhiệm đề tài: Nghề khảm trai làng Chuôn Ngọ (huyện Phú Xuyên, Tp. Hà Nội), 2011. 
- Chủ nhiệm đề tài: Tổng thư mục các công trình sưu tầm, nghiên cứu di sản văn hóa phi vật thể Việt Nam từ năm 1997 đến nay, 2014.

Vũ Tuấn Dũng

Cử nhân

Phó trưởng phòng Hành chính - Tổ chức

detail

Phan Mạnh Dương

Nghiên cứu viên - Trung tâm Dữ liệu di sản Văn hóa.

detail

Nguyễn Phước Báo Đàn

Cử nhân

Nghiên cứu viên - Phân viện Văn hóa Nghệ thuật Việt Nam tại Huế

detail

Dương Hồng Đức

Kỹ sư

Phó Giám đốc Trung tâm Dữ liệu di sản văn hóa phi vật thể

detail

Nguyễn Minh Đức

Thạc sĩ

Nghiên cứu viên

detail

Nguyễn Thị Thanh Hà

Cử nhân

Phó trưởng Phòng Tài vụ

detail

PUBLICATIONS

Introduction of publications, books and magazines annually

About website

ELECTRONIC PORTAL OF THE VIETNAM NATIONAL INSTITUTE OF CULTURE AND ARTS STUDIES
+ Governing Body: Vietnam National Institute of Culture and Arts Studies.
+ License No.348/GPSĐBS-TTDT by the Authority of Broadcasting and Electronic Information, Ministry of Information and Communication, dated July 09th, 2015
+ Editor-in-chief: Assoc. Prof. Dr. Bùi Hoài Sơn.

Address: 32 Hào Nam Street - Đống Đa District - Hà Nội.

Tel: (84-24) 38569162 - (84-24) 35111095.     Fax: (84-24) 35116415.
Email: info@vicas.org.vn
Website: http://vicas.org.vn

Acknowledge “VICAS” as the source when re-issuing information from this website.