Our Researchers

Nguyễn Trung Bình

Modified: Wednesday, February 22, 2012

1. Sơ l­ược tiểu sử

Năm sinh: 1978.

Quê quán: Sơn Đồng, Hoài Đức, Hà Tây.

Dân tộc: Kinh.

Nghiên cứu viên - Trung tâm Dữ liệu Di sản Văn hóa.

Học vị: Cử nhân khoa học lịch sử.

Năm 2001.

2. Quá trình công tác

Công tác tại Viện từ năm 2004.

3. Hoạt động nghiên cứu khoa học

3.1. Đề tài tham gia thực hiện

- Hơn 40 đề tài thuộc chương trình quốc gia về sưu tầm, bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa phi vật thể các dân tộc Việt Nam.

- Tham gia xây dựng hồ sơ trình UNESCO: Không gian Văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên, Quan họ Bắc Ninh, Hội Gióng ở đền Phù Đổng và đền Sóc, Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương.

3.2. Các công trình đã công bố

- Hoàng Sơn (chủ biên, viết chung). Người Hà Nhì ở Huổi Luông (huyện Sìn Hồ tỉnh Lai Châu), Nxb. Văn hoá Dân tộc, 2008.

Lâm Thị Kim Chi

Cán bộ hành chính - Phân viện Nghiên cứu Văn hóa Nghệ thuật Việt Nam tại thành phố Huế.

detail

Nguyễn Thị Kim Chi

Cử nhân

Nghiên cứu viên – Tạp chí Văn hóa học

detail

Nguyễn Mạnh Cường

Thạc sĩ

Nghiên cứu viên -Trung tâm Dư luận Văn hóa, Thể thao và Du lịch

detail

Phạm Thị Dung

Phó trưởng phòng, Phòng Thông tin - Thư viện

detail

Vũ Tuấn Dũng

Cử nhân

Phó trưởng phòng Hành chính - Tổ chức

detail

Phan Mạnh Dương

Nghiên cứu viên - Trung tâm Dữ liệu di sản Văn hóa.

detail

PUBLICATIONS

Introduction of publications, books and magazines annually

About website

ELECTRONIC PORTAL OF THE VIETNAM NATIONAL INSTITUTE OF CULTURE AND ARTS STUDIES
+ Governing Body: Vietnam National Institute of Culture and Arts Studies.
+ License No.348/GPSĐBS-TTDT by the Authority of Broadcasting and Electronic Information, Ministry of Information and Communication, dated July 09th, 2015
+ Editor-in-chief: Assoc. Prof. Dr. Bùi Hoài Sơn.

Address: 32 Hào Nam Street - Đống Đa District - Hà Nội.

Tel: (84-24) 38569162 - (84-24) 35111095.     Fax: (84-24) 35116415.
Email: info@vicas.org.vn
Website: http://vicas.org.vn

Acknowledge “VICAS” as the source when re-issuing information from this website.