Our Researchers

Phan Phương Anh

Modified: Tuesday, February 21, 2012

1. Sơ lược tiểu sử

Năm sinh: 1972.

Quê quán: Sóc Sơn, Hà Nội.

Dân tộc: Kinh.

Nghiên cứu viên - Phó trưởng ban Nghiên cứu Lý luận và Lịch sử Văn hóa Nghệ thuật.

Học vị: Tiến sĩ Nhân học xã hội và Dân tộc học. Năm: 2005.

2. Quá trình công tác

- Từ năm 1994-2005: Học tập tại Đại học Provence, Aix-Marseille I và Trường Cao học Khoa học xã hội Paris - Cộng hòa Pháp.

- Năm 2006: Thực tập tiến sĩ tại Viện Lịch sử và Triết học thuộc Trung ương Nghiên cứu Viện – Đài Bắc – Đài Loan.

- Từ năm 2007 đến nay: Công tác tại Viện Văn hóa Nghệ thuật Việt Nam.

3. Hoạt động nghiên cứu khoa học

3.1. Đề tài khoa học và dự án đã tham gia

- Tham gia Chương trình bảo tồn và phát huy di sản văn hóa phi vật thể các dân tộc ở Việt Nam, cụ thể là Chủ nhiệm các đề tài Sưu tầm tư liệu thành văn và ảnh về Không gian văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên (2008), Tục giỗ họ ở làng Ngưu Trì (Nam Cường, Nam Trực, Nam Định) (2009), Sưu tầm thư pháp Hán-Nôm trên địa bàn Hà Nội (2010).

- Chủ nhiệm dự án và phụ trách nội dung trưng bày Âm nhạc cồng chiêng Tây Nguyên. ảnh tư liệu lưu trữ tại Pháp, tại Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam do Viện Văn hóa Nghệ thật Việt Nam tổ chức, từ 07/11/2009-07/02/2010.

3.2. Hội thảo khoa học

- “L’écriture de la modernité dans le contexte vietnamien [Văn học hiện đại trong bối cảnh Việt Nam]”. Hội thảo quốc tế EuroViet III, tổ chức tại Đại học Tổng hợp Amsterdam, 07-1997.

- “L’invention d’une calligraphie vietnamienne [Sự sáng tạo ra một nền thư pháp Việt Nam]”, tham luận tại hội thảo Digraphie-Plurigraphie [Đa văn tự], do Trung tâm Nghiên cứu Anthropologie de l’écriture [Nhân học chữ viết] (EHESS Trường Cao học Khoa học Xã hội Paris) tổ chức, Paris, 20-06-2006.

- “Chữ quốc ngữ đi tìm bút lông. Một vài nhận xét về những tác động của việc thay đổi văn tự ở Việt Nam thông qua hiện tượng thư pháp chữ quốc ngữ”. Hội thảo quốc tế Modernities and Dynamics of Tradition in Vietnam: Anthropological Approaches/ Hiện đại và động thái của truyền thống ở Việt Nam: những cách tiếp cận nhân học, Bình Châu, Bà Rịa, Vũng Tàu, 15-18/12/2007.

- “Scripts and Spiritual Efficacy: Petition sheets (so) in Contemporary Vietnam. [Chữ viết và công hiệu tâm linh: sớ ở Việt Nam đương đại]”. Hội thảo Nhân học Mỹ năm 2008 (American Anthropological Association 2008 Annual Meeting). Tiểu ban: “Competing Modernities: Transformations of Ritual in Contemporary Vietnam [Những xu hướng hiện đại hoá: Sự biến đổi nghi lễ ở Việt Nam đương đại]”, San Francisco, Mỹ, 20-23/11/2008.

- “Việc họ: tín ngưỡng thờ tổ tộc, tổ chức xã hội và biến đổi văn hóa ở làng Việt Bắc Bộ”. Hội thảo quốc tế Thờ cúng tổ tiên trong xã hội đương đại, với trường hợp thờ Hùng Vương ở Việt Nam. Tiểu ban: “Sự biến đổi của tín ngưỡng thờ tổ tiên và thờ Hùng Vương trong xã hội đương đại”. Việt Trì, Phú Thọ, 12-13/04/2011.

3.3. Các công trình đã công bố

a. Sách và bài nghiên cứu trong các công trình tập thể

- “Chữ thiêng: văn tự trong thờ cúng tổ tiên của người Việt đương đại” (Sacred characters: writing and ancestor worship of the contemporary Viet people). In Sự biến đổi của tôn giáo tín ngưỡng ở Việt Nam hiện nay (Changes to religious belief in contemporary Vietnam), Lê Hồng Lý and Nguyễn Phương Châm (eds). Nxb. Thế giới, Hà Nội, 2008.

- Phan Phương Anh và Christine Hemmet, phụ trách nội dung. Âm nhạc cồng chiêng Tây Nguyên. Ảnh tư tiệu lưu trữ tại Pháp/ La musique des Gongs des Haut-Plateaux du Vietnam. Photographies d’archives fran#aises/ Gong Music in the Central Highlands of Vietnam. Photographs from French Archives, Viện Văn hóa Nghệ thuật Việt Nam và Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam, Nxb. Văn hóa - Thông tin, Hà Nội, 2009 (Việt - Pháp - Anh).

- Phan Phương Anh (biên tập). Gustave Dumoutier, Nguyễn Văn Huyên, Lễ hội Thánh Gióng – Les Fêtes de Thánh Gióng, Viện Văn hóa Nghệ thuật Việt Nam, Hà Nội, 2009 (Pháp - Việt).

- “Chữ quốc ngữ đi tìm bút lông. Một vài nhận xét về những tác động của việc thay đổi văn tự ở Việt Nam thông qua hiện tượng thư pháp chữ quốc ngữ”, trong Hiện đại và động thái của truyền thống ở Việt Nam: Những cách tiếp cận nhân học, tập 2, Nxb. Đại học quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, 2010, tr. 637-648.

b. Bài viết trên các tạp chí khoa học chuyên ngành

- “L’écriture de la modernité dans le contexte vietnamien [Văn học hiện đại trong bối cảnh Việt Nam]”, Annali [Tập san], volume 58, fascicolo 3-4, Napoli : Instituto Universitario Orientale [Viện Nghiên cứu phương Đông], 1998, tr. 463-494.

- “La société vietnamienne contemporaine à travers le roman: l’exemple du Lao Khô de Ta Duy Anh [Xã hội Việt Nam đương đại qua tiểu thuyết: ví dụ Lão Khổ của Tạ Duy Anh]”, Moussons, N° 99, Marseille, Institut de Recherche sur le Sud-Est d’Asie, CNRS et Université de Provence, 12/1999, tr. 97-99.

- “Les bigraphes vietnamiens: quelques remarques sur les impacts de l’usage de l’idéogramme sur leurs écrits en alphabet”. Annales de la Fondation Fyssen, 22, Paris, 2007, tr. 122-135.

c. Công trình dịch thuật

- (Pháp-Việt). Phan Quý (dir.), Đỗ Đức Thảo, Phan Phương Anh, Lịch sử văn học Pháp. Tuyển tác phẩm Trung cổ và thế kỷ XVI [Histoire de la littérature franỗaise. Anthologie des œuvres du Moyen Age et du XVIe siècle], Nxb. Thế giới, 1999.

- (Pháp-Việt) Copet-Rouger, Elisabeth. “Anthropologie”, Encyclopoedia Universalis France [Bách khoa toàn thư Pháp], 1995. Tome 2-519. “Nhân học”, Thông báo khoa học, Viện Văn hóa Thông tin, số 22, tháng 11/2007, tr. 187-218.

- (Pháp-Việt). Gustave Dumoutier, “Une fête religieuse annamite à Phù-đổng”, in Revue des religions,  Paris, 1893. “Một lễ hội tôn giáo Việt Nam tại làng Phù Đổng”, trong Gustave Dumoutier, Nguyễn Văn Huyên, Hội Thánh Gióng – Les Fêtes de Thánh Gióng, Viện Văn hóa Nghệ thuật Việt Nam, Hà Nội, 2009, tr 140-151.

- (Pháp-Việt). “Tư liệu tiếng Pháp về Hội Gióng”, trong Hội gióng ở đền Phù Đổng và đền Sóc, Nguyễn Chí Bền (chủ biên), Nxb. Thế giới, 2010, tr. 611-628.

c. Bài nói trên đài phát thanh:- “Thư pháp quốc ngữ”, Chương trình “Tìm trong kho báu”, VOV2, 05 và 07/01/2011.

d. Phim nhân học: Phan Phương Anh và Nguyễn Thị Hồng Nhung. Ngôi nhà vượng khí. Phim màu DVD, 27 minutes. Yunfest, March 2011.

Nguyễn Tuấn Anh

Thạc sĩ

Phó giám đốc, Trung tâm nghiên cứu dư luận xã hội về văn hóa thể thao và du lịch.

detail

Nguyễn Thị Bình

Cử nhân

Phòng Tài vụ - Viện Văn hóa Nghệ thuật Việt Nam

detail

Nguyễn Trung Bình

Cử nhân

Nghiên cứu viên - Trung tâm Dữ liệu Di sản Văn hóa

detail

Lâm Thị Kim Chi

Cán bộ hành chính - Phân viện Nghiên cứu Văn hóa Nghệ thuật Việt Nam tại thành phố Huế.

detail

Nguyễn Thị Kim Chi

Cử nhân

Nghiên cứu viên – Tạp chí Văn hóa học

detail

PUBLICATIONS

Introduction of publications, books and magazines annually

About website

ELECTRONIC PORTAL OF THE VIETNAM NATIONAL INSTITUTE OF CULTURE AND ARTS STUDIES
+ Governing Body: Vietnam National Institute of Culture and Arts Studies.
+ License No.348/GPSĐBS-TTDT by the Authority of Broadcasting and Electronic Information, Ministry of Information and Communication, dated July 09th, 2015
+ Editor-in-chief: Assoc. Prof. Dr. Bùi Hoài Sơn.

Address: 32 Hào Nam Street - Đống Đa District - Hà Nội.

Tel: (84-24) 38569162 - (84-24) 35111095.     Fax: (84-24) 35116415.
Email: info@vicas.org.vn
Website: http://vicas.org.vn

Acknowledge “VICAS” as the source when re-issuing information from this website.