Our Researchers

Phạm Hoài Anh

Modified: Monday, July 4, 2016

1. Sơ l­ược tiểu sử

Năm sinh: 25/7/1981

Quê quán: Ninh Mỹ, Hoa Lư, Ninh Bình

Dân tộc: Kinh

Chức vụ: Nghiên cứu viên, Khoa Sau Đại học.

Học vị:  Thạc sĩ                   Năm bảo vệ: 2009

2. Quá trình công tác

Từ 2005 đến nay làm việc tại Viện Văn hóa Nghệ thuật quốc gia Việt Nam, cụ thể:

- Từ năm 2005 đến tháng 3- 2008 làm tại Ban nghiên cứu Văn hóa nước ngoài

- Từ tháng 4-2008 đến tháng 9 -2011 làm tại Phòng Đào tạo-Khoa học-Hợp tác Quốc tế

- Từ tháng 10-2011 đến tháng 7-2015 công tác tại Ban Nghiên cứu Lý luận và Lịch sử văn hóa nghệ thuật,

- Từ tháng 8-2015 đến nay công tác tại Khoa Sau Đại học

3. Hoạt động đào tạo

4. Hoạt động nghiên cứu khoa học

4.1. Đề tài khoa học

Đề tài khoa học cấp Bộ

- Văn hóa biển đảo Bắc Trung Bộ - Bảo vệ và phát huy giá trị, do TS. Vũ Anh Tú làm chủ nhiệm đề tài, thành viên.

4.2. Dự án Phi vật thể

- Lễ hội chùa Cổ Lễ, tỉnh Nam Định, năm 2009 do ThS Trần Thị Hiên làm chủ nhiệm, thành viên

- Sưu tầm, bảo tồn lễ hội đền Vua Mai và các di tích liên quan đến Vua Mai, huyện Nam Đàn – tỉnh Nghệ An (Giai đoạn 1 và 2) năm 2008, 2009. Thành viên dự án

- Lễ hội Xăng Khan, huyện Con Cuông, tỉnh Nghệ An, năm 2007 do TS Bùi Hoài Sơn làm chủ nhiệm dự án, thành viên.

- Lễ hội Vạn Khoảnh, tỉnh Nam Định, năm 2009 do TS Bùi Hoài Sơn là chủ nhiệm, thành viên.

4.3. Dự án hợp tác với nước ngoài

- Lập danh sách các cơ sở công nghiệp văn hóa ở Việt Nam, thực hiện năm 2009 phối hợp với Tổ chức quốc tế Pháp ngữ (OIF). Chủ nhiệm dự án

4.2. Hội thảo khoa học

4.2.1. Hội thảo quốc tế:

1. Hội thảo “100 năm nghiên cứu và phát hiện Văn hóa Sa Huỳnh” được tổ chức ở Quảng Ngãi năm 2009, thành viên ban tổ chức.

2. Hội thảo Cồng chiêng Tây Nguyên được tổ chức ở Pleiku, Gia Lai năm 2009, thành viên ban tổ chức.

3. Hội thảo tín ngường thờ Thánh Gióng được tổ chức ở Hà Nội năm 2010, thành viên ban tổ chức.

 4. Hội thảo tín ngưỡng thờ cúng tổ tiên (Hùng Vương) tổ chức ở Phú Thọ năm 2011, thành viên ban tổ chức.

4.2.2. Hội thảo trong nước

- Hội thảo: “Những giải pháp lớn nhằm xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước”, tháng 1-2015 tổ chức tại Hà Nội, thành viên ban tổ chức.

4.2.3. Khác

- Hoàn thành luận văn thạc sỹ Phân tích lễ hội chọi trâu Đồ Sơn, Hải Phòng trong mối quan hệ giữa bảo tồn di sản và phát triển du lịch, năm 2009 tại trường Đại học Văn hóa Hà Nội do TS Bùi Hoài Sơn làm hướng dẫn khoa học.

- Tham gia Hội đồng Liên minh Nghị viện Thế giới IPU 132 được tổ chức tại Hà Nội, tháng 3-2015, với tư cách là sĩ quan liên lạc dẫn đoàn đại biểu Bangladesh.

4.3. Các công trình đã công bố

a. Sách:

- Đồng phiên dịch cuốn sách Ghi hình văn hóa: Những khám phá về phim và nhân học, Nxb Văn hóa thông tin, 2012.

- Đồng phiên dịch cuốn sách Các nguyên tắc của nhân học hình ảnh, Nxb Văn hóa Thông tin, 2012.

b. Bài báo trên các tạp chí khoa học chuyên ngành:

- Vai trò của cộng đồng trong việc giữ gìn di sản; tạp chí Văn hóa Nghệ thuật, số 307, tháng 1-2010, tr 9-11.

- Bàn về mối mối quan hệ giữa văn hóa và du lịch, tạp chí Nghiên cứu Đông Nam Á, số 12, 2012, tr 75-78.

- Văn hóa trong hoạt động du lịch, tạp chí Văn hóa Nghệ thuật, số 353, tháng 11-2013, tr 48-51.

- Độc đáo lễ hội đua thuyền Tịnh Long, tạp chí Văn hóa Nghệ thuật, số 375, tháng 9-2015, tr 81-83. (viết cùng Trần Văn Hiếu)

- Tín ngưỡng dân gian của cư dân Cửa Vạn, Vông Viêng (Vịnh Hạ Long, Quảng Ninh), tạp chí Nghiên cứu Văn hóa, trường Đại học Văn hóa, Hà Nội, số 14, tháng 12-2015, tr 5-9. (viết cùng Trần Văn Hiếu)

5. Khen thưởng và Giải thưởng: không

Phan Phương Anh

Tiến sĩ

Nghiên cứu viên - Phó trưởng ban Nghiên cứu Lý luận và Lịch sử Văn hóa Nghệ thuật.

detail

Nguyễn Tuấn Anh

Thạc sĩ

Phó giám đốc, Trung tâm nghiên cứu dư luận xã hội về văn hóa thể thao và du lịch.

detail

Nguyễn Thị Bình

Cử nhân

Phòng Tài vụ - Viện Văn hóa Nghệ thuật Việt Nam

detail

Nguyễn Trung Bình

Cử nhân

Nghiên cứu viên - Trung tâm Dữ liệu Di sản Văn hóa

detail

Lâm Thị Kim Chi

Cán bộ hành chính - Phân viện Nghiên cứu Văn hóa Nghệ thuật Việt Nam tại thành phố Huế.

detail

PUBLICATIONS

Introduction of publications, books and magazines annually

About website

ELECTRONIC PORTAL OF THE VIETNAM NATIONAL INSTITUTE OF CULTURE AND ARTS STUDIES
+ Governing Body: Vietnam National Institute of Culture and Arts Studies.
+ License No.348/GPSĐBS-TTDT by the Authority of Broadcasting and Electronic Information, Ministry of Information and Communication, dated July 09th, 2015
+ Editor-in-chief: Assoc. Prof. Dr. Bùi Hoài Sơn.

Address: 32 Hào Nam Street - Đống Đa District - Hà Nội.

Tel: (84-24) 38569162 - (84-24) 35111095.     Fax: (84-24) 35116415.
Email: info@vicas.org.vn
Website: http://vicas.org.vn

Acknowledge “VICAS” as the source when re-issuing information from this website.