Our Researchers

Dương Hồng Đức

Modified: Saturday, January 29, 2011

1. Sơ lư­ợc tiểu sử

Năm sinh: 1972

Quê quán: Trưng Trắc, Mỹ Văn, Hưng Yên

Dân tộc: Kinh

Chức vụ: Phó Giám đốc Trung tâm Dữ liệu di sản văn hóa phi vật thể

Học vị: Kỹ sư Năm: 1997

2. Quá trình công tác

Công tác tại Viện từ năm 1998.

3. Hoạt động nghiên cứu khoa học

- Tham gia quay và dựng phim thuộc trung tâm Dữ liệu di sản văn hóa phi vật thể.

- Tham gia xây dựng hồ sơ trình UNESCO "Không gian văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên".

- Tham gia xây dựng hồ sơ trình UNESCO "Quan họ Bắc Ninh".

- Tham gia xây dựng hồ sơ trình UNESCO "Hội Gióng ở đền Phù Đổng và đền Sóc".

- Tham gia xây dựng hồ sơ trình UNESCO "Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Phú Thọ".

 

 

 

Nguyễn Minh Đức

Thạc sĩ

Nghiên cứu viên

detail

Nguyễn Thị Thanh Hà

Cử nhân

Phó trưởng Phòng Tài vụ

detail

Nguyễn Thị Thu Hà

Thạc sĩ

Phó ban phụ trách, Ban Nghiên cứu Văn hóa sinh thái và Du lịch

detail

Nguyễn Thị Hạnh

Thạc sĩ

Nghiên cứu viên tại Viện Văn hóa Nghệ thuật quốc gia Việt Nam

detail

Nguyễn Thị Tâm Hạnh

Thạc sĩ Ngôn ngữ học

Nghiên cứu viên – Phân viện Văn hóa Nghệ thuật Việt Nam tại Huế.

detail

PUBLICATIONS

Introduction of publications, books and magazines annually

About website

ELECTRONIC PORTAL OF THE VIETNAM NATIONAL INSTITUTE OF CULTURE AND ARTS STUDIES
+ Governing Body: Vietnam National Institute of Culture and Arts Studies.
+ License No.348/GPSĐBS-TTDT by the Authority of Broadcasting and Electronic Information, Ministry of Information and Communication, dated July 09th, 2015
+ Editor-in-chief: Assoc. Prof. Dr. Bùi Hoài Sơn.

Address: 32 Hào Nam Street - Đống Đa District - Hà Nội.

Tel: (84-24) 38569162 - (84-24) 35111095.     Fax: (84-24) 35116415.
Email: info@vicas.org.vn
Website: http://vicas.org.vn

Acknowledge “VICAS” as the source when re-issuing information from this website.