Our Researchers

Nguyễn Mạnh Cường

Modified: Thursday, June 30, 2016

1. Sơ lược tiểu sử

Họ và tên: Nguyễn Mạnh Cường.                                     

Giới tính: Nam.

Ngày sinh: 21-12-1969.                                                      

Nơi sinh: Hà Nội.

Quê quán: Xã Tự Nhiên, huyện Thường Tín, thành phố Hà Nội.

Dân tộc: Kinh.

Chức vụ, đơn vị công tác: Cán bộ nghiên cứu Trung tâm Điều tra Dư luận Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Viện Văn hóa Nghệ thuật Quốc gia Việt Nam.

Chỗ ở riêng hoặc địa chỉ liên lạc: Số nhà 9, ngách 145/28 ngõ Văn Chương, phường Văn Chương, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội.

Email: Nguyenmanhcuongvhnt@gmail.com

2. Quá trình công tác

- Từ năm 2000 đến nay: Công tác tại Viện VHNT Quốc gia Việt Nam

3. Các hoạt động đào tạo 

- Từ năm 2015 đến nay đang học nghiên cứu sinh khóa 19, chuyên ngành quản lý văn hóa, tại Viện Văn hóa Nghệ thuật Quốc gia Việt Nam.

4. Các hoạt động khoa khọc

4.1. Bài viết nghiên cứu đăng trên tạp chí chuyên ngành

- Khu 36 phố cổ Hà Nội với phát triển du lịch bền vững, Tạp chí Văn hóa Nghệ thuật, số 311/ 2010, tr.89-93.

- Tiềm năng du lịch Đại Từ, thực trạng và giải pháp quản lý, Tạp chí Văn hóa Nghệ thuật, số 314/ 2010, tr.91-94.

- Du lịch văn hóa ở Hà Nội đôi điều cần quan tâm, Tạp chí Du lịch, số 4/2011, tr. 48-49, 58.

- Sức sống di sản dân ca vùng biển Quảng Ninh, Tạp chí Du lịch, số 4/2011, tr. 19-20.

- Lễ hội truyền thống ở Phú Thọ và tiềm năng phát triển du lịch, Tạp chí Di sản số 3(44)/2013, tr 66-69.

4.2. Đề tài, dự án tham gia, hợp tác nghiên cứu

- Tham gia thực hiện đề tài: Lễ hội rước vua giả đền Sái, xã Thụy Lôi, Thụy Lâm, Đông Anh, Hà Nội. (Chương trình bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa phi vật thể do Viện Văn hóa Nghệ Việt Nam chủ trì năm 2010).

- Tham gia thực hiện đề tài cấp Bộ: Bảo tồn, phát huy giá trị đời sống văn hóa cộng đồng dân cư ở khu tái định cư vùng thủy điện Sơn La. Dự án do Viện Văn hóa Nghệ thuật Việt Nam thực hiện năm 2012.

- Chủ nhiệm đề tài: Lễ hội thờ Chử Đồng Tử ở xã Tự Nhiên, huyện Thường Tín, Hà Nội. (Chương trình bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa phi vật thể do Viện Văn hóa Nghệ Việt Nam. Đề tài được nghiệm thu năm 2015).

- Tham gia thực hiện đề tài cấp tỉnh: Quy hoạch phát triển sự nghiệp văn hóa tỉnh Lai Châu đến năm 2020, định hướng đến năm 2030. Dự án thông qua Hội Văn nghệ Dân gian Việt Nam thực hiện, bảo vệ thành công năm 2015.

- Tham gia thực hiện đề tài cấp tỉnh: Quy hoạch quảng cáo ngoài trời trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang đến năm 2020, định hướng đến năm 2030. Dự án thông qua Công ty cổ phần Nội thất và Kiến trúc Phương Đông thực hiện, bảo vệ thành công năm 2016.

Phạm Thị Dung

Phó trưởng phòng, Phòng Thông tin - Thư viện

detail

Vũ Tuấn Dũng

Cử nhân

Phó trưởng phòng Hành chính - Tổ chức

detail

Phan Mạnh Dương

Nghiên cứu viên - Trung tâm Dữ liệu di sản Văn hóa.

detail

Nguyễn Phước Báo Đàn

Cử nhân

Nghiên cứu viên - Phân viện Văn hóa Nghệ thuật Việt Nam tại Huế

detail

Dương Hồng Đức

Kỹ sư

Phó Giám đốc Trung tâm Dữ liệu di sản văn hóa phi vật thể

detail

Nguyễn Minh Đức

Thạc sĩ

Nghiên cứu viên

detail

PUBLICATIONS

Introduction of publications, books and magazines annually

About website

ELECTRONIC PORTAL OF THE VIETNAM NATIONAL INSTITUTE OF CULTURE AND ARTS STUDIES
+ Governing Body: Vietnam National Institute of Culture and Arts Studies.
+ License No.348/GPSĐBS-TTDT by the Authority of Broadcasting and Electronic Information, Ministry of Information and Communication, dated July 09th, 2015
+ Editor-in-chief: Assoc. Prof. Dr. Bùi Hoài Sơn.

Address: 32 Hào Nam Street - Đống Đa District - Hà Nội.

Tel: (84-24) 38569162 - (84-24) 35111095.     Fax: (84-24) 35116415.
Email: info@vicas.org.vn
Website: http://vicas.org.vn

Acknowledge “VICAS” as the source when re-issuing information from this website.