Our Researchers

Phạm Minh Vẽ

Modified: Thursday, July 7, 2016

1. Sơ lược tiểu sử

Năm sinh: 1981

Quê quán: Đại Hợp, Kiến Thụy, Hải Phòng

Dân tộc: Kinh

Chức vụ:  Nghiên cứu viên, Trung tâm nghiên cứu dư luận xã hội về VH,TT&DL    

Học vị: Cử nhân Lịch sử
             Cử nhân ngoại ngữ (tiếng Anh)

2. Quá trình công tác

Từ năm 2006 đến nay: Công tác tại Viện VHNT quốc gia Việt Nam

3. Hoạt động nghiên cứu khoa học         

3.1. Các đề tài đã và đang tham gia

-  Hoạt động văn hóa và sản phẩm văn hóa trong nền kinh tế thị trường định hướng XHCN, Đề tài cấp Bộ, Bộ VH,TT&DL 2006-2007.     

- Việc xuất cư và ảnh hưởng của việc xuất cư đến an sinh gia đình và cộng đồng gốc ở nông thôn: Nghiên cứu lặp lại và so sánh tại những vùng miền khác nhau ở Việt Nam, Chương trình nghiên cứu hợp tác với Khoa Nhân học đại học Toronto, Canada, 2012-2014.

- Quản lý xu hướng và trào lưu văn hóa nhóm ở thành phố Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh, Đề tài cấp Bộ, Bộ VH,TT&DL, 2014-2015.

- Văn hóa ven biển Nam Trung Bộ - bảo vệ và phát huy giá trị, Thuộc Chương trình “Bảo vệ và phát huy giá trị văn hóa biển đảo Việt Nam”, 2015-2016

3.2. Các bài báo, tham luận hội thảo đã công bố

-  Ngẫu hứng với Lưu Bình – Dương Lễ (viết chung), Tạp chí Văn hóa – Nghệ thuật số 294, tháng 12/2008, trang 67-72.     

- Tổ chức dòng họ và lễ giỗ tổ ở Phong Cốc (Yên Hưng, Quảng Ninh) (viết chung), Tham luận Hội thảo quốc tế về “Tín ngưỡng thờ cúng tổ tiên trong xã hội đương đại (Nghiên cứu trường hợp tín ngưỡng thờ Hùng Vương ở Việt Nam), Phú Thọ, ngày 12-13/4/2011.

- Nghiên cứu nhu cầu và giải pháp liên kết, hợp tác giữa các địa phương trong vùng Tây Bắc để phát triển du lịch sinh thái bền vững, Tham luận kỷ yếu hội thảo, 6/2016.

 

 

 

 

 

PUBLICATIONS

Introduction of publications, books and magazines annually

About website

ELECTRONIC PORTAL OF THE VIETNAM NATIONAL INSTITUTE OF CULTURE AND ARTS STUDIES
+ Governing Body: Vietnam National Institute of Culture and Arts Studies.
+ License No.348/GPSĐBS-TTDT by the Authority of Broadcasting and Electronic Information, Ministry of Information and Communication, dated July 09th, 2015
+ Editor-in-chief: Assoc. Prof. Dr. Bùi Hoài Sơn.

Address: 32 Hào Nam Street - Đống Đa District - Hà Nội.

Tel: (84-24) 38569162 - (84-24) 35111095.     Fax: (84-24) 35116415.
Email: info@vicas.org.vn
Website: http://vicas.org.vn

Acknowledge “VICAS” as the source when re-issuing information from this website.