Our Researchers

Bùi Vũ Duy Quang

Modified: Thursday, July 7, 2016

1. Sơ lược tiểu sử

 Năm sinh: 27/6/1991

Quê quán: Nam Định

Dân tộc: Kinh

Chức vụ: Nghiên cứu viên, Ban Nghiên cứu Chính sách và Quản lý văn hóa

Học vị: Thạc sĩ                Năm bảo vệ: 2016

2. Quá trình công tác 

- Từ 8/2014 đến nay: là nghiên cứu viên tại Ban Nghiên cứu Chính sách và Quản lý văn hóa, Viện Văn hóa Nghệ thuật Quốc gia Việt Nam.

3. Hoạt động đào tạo

4. Hoạt động nghiên cứu khoa học

4.1. Đề tài khoa học

Tham gia:

- Tham gia thu thập một phần thông tin cho đề án “Phát triển ngành Công nghiệp văn hóa Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn năm 2030” (2013).

- Tham gia dịch cuốn sách “How to research” (2013).

- Dịch một số tài liệu liên quan đến Công nghiệp văn hóa (2014).

- Tham gia đề tài Sưu tầm văn hóa phi vật thể “Nghề chạm khắc gỗ làng Đông Giao – Hải Dương” (2014).

- Tham gia viết báo cáo đề tài phi vật thể “Nghề chạm khắc gỗ làng Đông Giao – Hải Dương” (2015).

+ Tham gia thực hiện đề tài Lễ hội làng Hạ Bì Hạ, xã Xuân Lộc, huyện Thanh Thủy, tỉnh Phú Thọ do PGS.TS.Bùi Quang Thanh chủ nhiệm, giai đoạn tiếp theo.

+ Tham gia tìm tài liệu và viết 01 chuyên đề của đề tài cấp Bộ: Văn hóa ven biển Nam Trung Bộ- Bảo vệ và phát huy giá trị”; Phụ trách đề tài: Đồ Thị Thanh Thủy. Thuộc Chương trình: “Bảo vệ và phát huy giá trị văn hóa biển đảo Việt Nam”. Tên chuyên đề: “Văn hóa phong tục của cư dân ven biển Nam Trung Bộ (Qua nghiên cứu trường hợp)”.

+ Tham gia các công việc chung của Viện như: Tham gia nghe giảng, tham dự Hội thảo, Tọa đàm, các buổi bảo vệ của Nghiên cứu sinh……được tổ chức tại Viện.

+ Bảo vệ luận văn thạc sĩ chuyên ngành Văn Hóa Học, đề tài: “Lễ hội làng Hạ Bì Hạ xã Xuân Lộc, huyện Thanh Thủy, tỉnh Phú Thọ” vào tháng 1 năm 2016.

4.2. Hội thảo khoa học

- Tham gia workshop “Ảnh hưởng của làn sóng văn hóa Hàn Quốc đến giới trẻ Việt Nam” tổ chức tại Viện VHNTQGVN (2015).

- Tham dự hội thảo: “Giá trị di sản Mộc bản chùa Vĩnh Nghiêm và chùa Bổ Đà gắn với phát triển bền vững” (2016).

Phạm Minh Vẽ

Nghiên cứu viên, Trung tâm nghiên cứu dư luận xã hội về VH,TT&DL    

detail

PUBLICATIONS

Introduction of publications, books and magazines annually

About website

ELECTRONIC PORTAL OF THE VIETNAM NATIONAL INSTITUTE OF CULTURE AND ARTS STUDIES
+ Governing Body: Vietnam National Institute of Culture and Arts Studies.
+ License No.348/GPSĐBS-TTDT by the Authority of Broadcasting and Electronic Information, Ministry of Information and Communication, dated July 09th, 2015
+ Editor-in-chief: Assoc. Prof. Dr. Bùi Hoài Sơn.

Address: 32 Hào Nam Street - Đống Đa District - Hà Nội.

Tel: (84-24) 38569162 - (84-24) 35111095.     Fax: (84-24) 35116415.
Email: info@vicas.org.vn
Website: http://vicas.org.vn

Acknowledge “VICAS” as the source when re-issuing information from this website.