Our Researchers

Lê Minh Hoàng

Modified: Tuesday, July 5, 2016

1. Sơ lược tiểu sử

Sinh ngày 05/02/1984

Nguyên quán: Tĩnh Gia, Thanh Hoá

Thường trú: Phúc Diễn, Bắc Từ Liêm, Hà Nội.

Chức vụ: Nghiên cứu viên, Trung tâm dữ liệu Di sản Văn hoá

2. Quá trình công tác

Từ năm 2009 đến nay: Công tác tại Viện Văn hoá Nghệ thuật quốc gia Việt Nam.

3. Các hoạt động nghiên cứu khoa học:

Tham gia 2 đề tài khoa học cấp Nhà nước, 2 đề tài khoa học cấp Bộ, và các đề tài của Viện VHNT. Tham gia làm phim, biên tập viết báo cáo các chương trình văn hoá phi vật thể kết hợp với các tỉnh, thành.

Tham gia điều tra, xây dựng hồ sơ các di sản văn hoá trình UNESSCO;

Tham gia viết sách chuyên ngành nghiên cứu về văn hoá:
+ Lễ hội truyền thống các dân tộc Việt Nam (viết chung), NXB VHDT;
+ Người Pà Thẻn ở Quang Bình, Hà Giang (viết chung), NXB Lao động;
+ Di sản văn hoá phi vật thể tiêu biểu tỉnh Hà Giang, tập 1 (viết chung), NXB Lao động.

Tham gia viết bài nghiên cứu đăng trên các tạp chí  chuyên ngành: Văn hoá nghệ thuật, Đông Nam Á…
4. Khen thưởng: Không.

 

 

Nguyễn Thị Minh Diệp

Nghiên cứu viên, Trung tâm Nghiên cứu dư luận về Văn hóa, Thể thao và Du lịch

detail

Bùi Vũ Duy Quang

Thạc sĩ

Nghiên cứu viên, Ban Nghiên cứu Chính sách và Quản lý văn hóa

detail

Phạm Minh Vẽ

Nghiên cứu viên, Trung tâm nghiên cứu dư luận xã hội về VH,TT&DL    

detail

PUBLICATIONS

Introduction of publications, books and magazines annually

About website

ELECTRONIC PORTAL OF THE VIETNAM NATIONAL INSTITUTE OF CULTURE AND ARTS STUDIES
+ Governing Body: Vietnam National Institute of Culture and Arts Studies.
+ License No.348/GPSĐBS-TTDT by the Authority of Broadcasting and Electronic Information, Ministry of Information and Communication, dated July 09th, 2015
+ Editor-in-chief: Assoc. Prof. Dr. Bùi Hoài Sơn.

Address: 32 Hào Nam Street - Đống Đa District - Hà Nội.

Tel: (84-24) 38569162 - (84-24) 35111095.     Fax: (84-24) 35116415.
Email: info@vicas.org.vn
Website: http://vicas.org.vn

Acknowledge “VICAS” as the source when re-issuing information from this website.