Our Researchers

Trương Thị Thúy Hà

Modified: Tuesday, July 5, 2016

1. Sơ lược tiểu sử

Năm sinh: 1985

Quê quán: Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc

Dân tộc: Kinh.

Chức vụ: Nghiên cứu viên - Ban nghiên cứu Di sản Văn hóa

Học vị: Thạc sĩ      Năm: 2015

2. Quá trình công tác

Từ tháng 8/2008 đến nay: Công tác tại Viện Văn hóa Nghệ thuật quốc gia Việt Nam

3. Hoạt động đào tạo

4. Hoạt động nghiên cứu khoa học

4.1. Đề tài khoa học và dự án đã tham gia:

-Tham gia dự án: Các xu hướng hiện đại hóa: Sự biến đổi của tôn giáo, tín ngưỡng ở Việt Nam thời hiện đại (công trình sách, chủ nhiệm đề tài: TS. Nguyễn Thị Hiền), 2009.

Xích lô phố cổ (Chủ nhiệm dự án phim nhân học trong: Chương trình Làm phim Nhân học do quỹ Ford tài trợ (2009).

- Tham gia đề tài cấp Viện: Các hình thức diễn xướng dân gian của tín ngưỡng thờ Mẫu.Chủ nhiệm đề tài: TS. Nguyễn Thị Hiền, năm 2007 -2008 (Giai đoạn 1); giai đoạn 2 (2009-2010).

- Tham gia đề tài cấp Viện: Nghiên cứu tục thờ cúng Thành hoàng và hội làng của cư dân ven biển ở Hải Phòng dưới góc độ nhân học. Chủ nhiệm đề tài: TS. Nguyễn Thị Hiền, 2010.

- Tham gia đề tài cấp Viện: Nghiên cứu hội làng ở Trà Cổ, Tp. Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh. Chủ nhiệm đề tài: TS. Nguyễn Thị Hiền, năm 2010.

- Tham gia dự án: “Hội làng và thờ cúng Thành hoàng xuyên quốc gia của người Kinh ở biên giới Việt-Trung” với sự tài trợ của Quỹ Toyota Foundation (2011-2012). Chủ nhiệm đề tài: TS. Nguyễn Thị Hiền.

- Tham gia đề tài: Khảo sát về tình hình sức khỏe và các mối quan hệ xã hội của người khuyết tật ở Hà Nội và Đà Nẵng do Tổ chức DAI và Hội Trợ giúp Người Khuyết tật Việt Nam tài trợ. Thực hiện năm 2013.

- Tham gia đề tài cấp bộ: Tác động của thực hành tín ngưỡng và hoạt động lễ hội đến lối sống của con người Việt Nam trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế. Chủ nhiệm dự án: PGS.TS Nguyễn Thị Hiền, 2012.

- Tham gia dự án: Nghiên cứu văn hóa người Kinh ở tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc do quỹ Toyta tài trợ. Chủ nhiệm dự án. PGS. TS. Nguyễn Thị Hiền, năm 2012, 2013.

- Tham gia đề tài phi vật thể: Nghi lễ thờ linh vật “chó đá” của người Tày ở Lạng Sơn (trường hợp xã Yên Khoái, huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn). Chủ nhiệm đề tài: TS. Bùi Quang Hùng, 2015.

- Tham gia đề tài phi vật thể: Khảo sát, nghiên cứu cỗ lá của dân tộc Mường tại địa bàn xã Cao Răm, huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình. Chủ nhiệm đề tài: Ths.Nguyễn Đắc Toàn, 2015.

- Tham gia đề tài cấp bộ: Giải pháp thực hiện mối quan hệ giữa quản lý Nhà nước và vai trò của cộng đồng trong công tác bảo vệ và phát huy di sản văn hóa phi vật thể ở Việt Nam. Chủ nhiệm đề tài: PGS.TS. Nguyễn Thị Hiền, 2015-2016.

4.2. Hội thảo khoa học

- Tham luận: “Khu phố Đài Loan: Tác động của xuất khẩu lao động tới đời sống của người dân (nghiên cứu trường hợp xã Tứ Trưng, huyện Vĩnh Tường, Tỉnh Vĩnh Phúc); Hội Thảo Quốc tế Việt Nam học lần 4: “Việt Nam trên đường hội nhập và phát triển bền vững” (ngày 26-28/11/2012)

- Tham luận: “Ngôi nhà vượng khí”:Đô thị hóa và xu hướng thích ứng niềm tin phong thủy cho cấu trúc không gian sống mới của người Việt tại các đô thị mới ở Hà Nội hiện nay. Hội thảo quốc tế: “Nhân học ở Việt Nam: Lịch sử, hiện trạng, và triển vọng” tổ chức tại trường Đại học Khoa học  Xã hội và Nhân Văn Hà Nội ngày 29/09/2015.

- Tham luận: Bùa chú trong đời sống tâm linh của người Việt: Qua nghiên cứu trường hợp xã Ngũ Kiên, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc. Hội thảo quốc tế: “Việt Nam và Đông Nam Á hội nhập và Phát triển” do Khoa Nhân học trường Đại học khoa học Xã hội và Nhân Văn Tp Hồ Chí Minh tổ chức (tháng 12/2015).

4.3. Các công trình đã công bố

- Bài viết: Tác động của xuất khẩu lao động tới đời sống của người dân (nghiên cứu trường hợp xã Tứ Trưng, huyện Vĩnh Tường, Tỉnh Vĩnh Phúc) in trong: Kỷ yếu hội thảo quốc tế Việt Nam học lần thứ Tư, tập V; Nxb Khoa học Xã Hội, 2013.

- Phim nhân học: Xích lô phố cổ,  phim màu DVD, 30 minutes, 2010. Yunfest March 2011; Tham gia liên hoan phim Mead Margaret tại rạp Cinematheque tại 22 A, Hai Bà Trưng, Hà Nội năm 2012;  Tham gia liên hoan phim Nhân học Quốc tế tổ chức tại Tp HCM, năm 2012

Lê Minh Hoàng

Nghiên cứu viên, Trung tâm dữ liệu Di sản Văn hoá

detail

Nguyễn Thị Minh Diệp

Nghiên cứu viên, Trung tâm Nghiên cứu dư luận về Văn hóa, Thể thao và Du lịch

detail

Bùi Vũ Duy Quang

Thạc sĩ

Nghiên cứu viên, Ban Nghiên cứu Chính sách và Quản lý văn hóa

detail

Phạm Minh Vẽ

Nghiên cứu viên, Trung tâm nghiên cứu dư luận xã hội về VH,TT&DL    

detail

PUBLICATIONS

Introduction of publications, books and magazines annually

About website

ELECTRONIC PORTAL OF THE VIETNAM NATIONAL INSTITUTE OF CULTURE AND ARTS STUDIES
+ Governing Body: Vietnam National Institute of Culture and Arts Studies.
+ License No.348/GPSĐBS-TTDT by the Authority of Broadcasting and Electronic Information, Ministry of Information and Communication, dated July 09th, 2015
+ Editor-in-chief: Assoc. Prof. Dr. Bùi Hoài Sơn.

Address: 32 Hào Nam Street - Đống Đa District - Hà Nội.

Tel: (84-24) 38569162 - (84-24) 35111095.     Fax: (84-24) 35116415.
Email: info@vicas.org.vn
Website: http://vicas.org.vn

Acknowledge “VICAS” as the source when re-issuing information from this website.