Our Researchers

Nguyễn Thị Thanh Nga

Modified: Monday, July 4, 2016

1. Sơ lược tiểu sử

 Năm sinh: 15/5/1989

Quê quán: Thái Nguyên

Dân tộc: Kinh

Học vị: Cử nhân     Năm bảo vệ: 2011

Nghiên cứu viên, Ban Nghiên cứu Chính sách và Quản lý văn hóa

2. Quá trình công tác 

- 2007 – 2011: học tại Đại học Văn hóa Hà Nội

- Từ 9/2012 đến nay: là nghiên cứu viên tại Ban Nghiên cứu Chính sách và Quản lý văn hóa, Viện Văn hóa Nghệ thuật Quốc gia Việt Nam.

- 2014 – 2016: học Thạc sỹ Văn hóa học tại Đại học Văn hóa Hà Nội.

3. Hoạt động đào tạo

4. Hoạt động nghiên cứu khoa học

4.1. Đề tài khoa học

Tham gia:

- Tham gia thực hiện dự án: “Việc xuất cư và ảnh hưởng của việc xuất cư đến an sinh của gia đình và cộng đồng gốc ở nông thôn: Nghiên cứu lặp lại và so sánh tại những vùng miền khác nhau ở Việt Nam”, hợp tác với Canada (2012-2013).

- Tham gia thực hiện đề tài phi vật thể “Nghề làm nón làng Chuông” (2012).

- Tham gia thu thập một phần thông tin cho đề án “Phát triển ngành Công nghiệp văn hóa Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn năm 2030” (2013).

- Tham gia nhiệm vụ khoa học cấp Bộ “Điều tra dư luận xã hội về thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa VIII” (2013).

- Tham gia dịch cuốn sách “How to research” (2013).

- Viết 01 chuyên đề phục vụ cho dự án xây dựng “Chiến lược phát triển các ngành công nghiệp văn hóa Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn 2030” (2014).

- Dịch một số tài liệu liên quan đến Công nghiệp văn hóa (2014).

- Tham gia đề tài Sưu tầm văn hóa phi vật thể: Nghề rèn dao xã Phúc Sen, huyện Quảng Uyên, tỉnh Cao Bằng (2014).

- Tham gia đề tài Sưu tầm văn hóa phi vật thể “Nghề chạm khắc gỗ làng Đông Giao – Hải Dương” (2014).

- Tham gia viết báo cáo đề tài phi vật thể “Nghề chạm khắc gỗ làng Đông Giao – Hải Dương” (2015).

- Tham gia đề án: Hạn chế việc đốt vàng mã, thí điểm tại Đền Bà chúa Kho (tỉnh Bắc Ninh) (2015).

- Tham gia thực hiện đề tài khoa học cấp Bộ: Văn hóa ven biển Nam Trung Bộ - Bảo vệ và phát huy giá trị (thuộc Chương trình: Bảo vệ và phát huy giá trị văn hóa biển đảo Việt Nam) (2015).

- Viết chuyên đề cho đề tài khoa học cấp Bộ: Văn hóa ven biển Nam Trung Bộ - Bảo vệ và phát huy giá trị (2015).

- Dịch một số tài liệu phục vụ cho workshop “Ảnh hưởng của làn sóng văn hóa Hàn Quốc đến giới trẻ Việt Nam” tổ chức tại Viện VHNTQGVN (2015).

- Tham gia hỏi phiếu đề tài “Giá trị di sản Mộc bản chùa Vĩnh Nghiêm và chùa Bổ Đà gắn với phát triển bền vững” (2016).

4.2. Hội thảo khoa học

- Tham gia Workshop tập huấn “ Tạo nguồn thu và tìm tài trợ” do Vicas tổ chức, viết tóm tắt và xử lý thông tin báo cáo. (2013)

- Tham gia workshop “Ảnh hưởng của làn sóng văn hóa Hàn Quốc đến giới trẻ Việt Nam” tổ chức tại Viện VHNTQGVN (2015).

- Tham dự hội thảo: “Giá trị di sản Mộc bản chùa Vĩnh Nghiêm và chùa Bổ Đà gắn với phát triển bền vững” (2016).

Trương Thị Thúy Hà

Nghiên cứu viên, Ban nghiên cứu Di sản Văn hóa

detail

Lê Minh Hoàng

Nghiên cứu viên, Trung tâm dữ liệu Di sản Văn hoá

detail

Nguyễn Thị Minh Diệp

Nghiên cứu viên, Trung tâm Nghiên cứu dư luận về Văn hóa, Thể thao và Du lịch

detail

Bùi Vũ Duy Quang

Thạc sĩ

Nghiên cứu viên, Ban Nghiên cứu Chính sách và Quản lý văn hóa

detail

Phạm Minh Vẽ

Nghiên cứu viên, Trung tâm nghiên cứu dư luận xã hội về VH,TT&DL    

detail

PUBLICATIONS

Introduction of publications, books and magazines annually

About website

ELECTRONIC PORTAL OF THE VIETNAM NATIONAL INSTITUTE OF CULTURE AND ARTS STUDIES
+ Governing Body: Vietnam National Institute of Culture and Arts Studies.
+ License No.348/GPSĐBS-TTDT by the Authority of Broadcasting and Electronic Information, Ministry of Information and Communication, dated July 09th, 2015
+ Editor-in-chief: Assoc. Prof. Dr. Bùi Hoài Sơn.

Address: 32 Hào Nam Street - Đống Đa District - Hà Nội.

Tel: (84-24) 38569162 - (84-24) 35111095.     Fax: (84-24) 35116415.
Email: info@vicas.org.vn
Website: http://vicas.org.vn

Acknowledge “VICAS” as the source when re-issuing information from this website.