Our Researchers

Trần Văn Hiếu

Modified: Monday, July 4, 2016

1. Sơ lược tiểu sử

Năm sinh: 1985

Quê quán: Giao Thanh, Giao Thủy, Nam Định.

Chức vụ: Nghiên cứu viên, Ban Nghiên cứu Chính sách và Quản lý Văn hóa.

tại Viện Văn hóa Nghệ thuật Quốc gia Việt Nam (VICAS). 

Học vị: Thạc sĩ

2. Quá trình công tác

Từ 2008 đến nay: Công tác tại Viện Văn hóa Nghệ thuật quốc gia Việt Nam

3. Hoạt động nghiên cứu khoa học

3.1. Các đề tài đã tham gia, thực hiện

Đề tài thuộc Chương trình bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa phi vật thể:

- Sưu tầm, bảo tồn lễ hội đua thuyền ở Tịnh Long, tỉnh Quảng Ngãi, năm 2009.

- Tục giỗ họ ở vùng đảo Yên Hưng-Quảng Ninh, năm 2009.

- Nghề làm cày bừa làng Đông Xuất (xã Đông Thọ, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh), năm 2009.

- Hội làng Tình Quang, Long Biên, Hà Nội, năm 2010.

- Nghề làm đàn Đào Xá, Thanh Oai, Hà Nội, năm 2010.

- Nghề làm bánh đa Hải Phòng (phường Dư Hàng Kênh, quận Lê Chân, Tp Hải Phòng), năm 2010.

- Nghề làm kèn đồng ở Xuân Tiến, Xuân Trường, Nam Định, năm 2011.

- Nghề khảm trai Chuôn Ngọ, Phú Xuyên, Hà Nội, năm 2011.

- Nghề rèn xã Phúc Sen, Quảng Uyên, Cao Bằng, năm 2013.

- Nón làng Chuông xã Bình Minh, Thanh Oai, Hà Nội, năm 2013.

- Bảo tồn Hát Ghẹo ở Thanh Uyên, Tam Nông, Phú Thọ, năm 2013.

- Lễ hội đền Đại Lộ, xã Ninh Sở, huyện Thường Tín, Hà Nội, năm 2014

- Lễ hội đình Đá làng An Mông, xã Tiên Phong huyện Duy Tiên, Hà Nam, năm 2014

- Nghề chạm khắc gỗ làng Đông Giao – Hải Dương, năm 2014.

Tham gia quy hoạch Văn hóa, Thể thao, Du lịch các tỉnh/ngành:

- Quy hoạch tổng thể phát triển ngành Văn hoá, Thông tin, Thể thao huyện Yên Hưng giai đoạn 2010-2020.

- Quy hoạch phát triển sự nghiệp văn hóa, thể thao và du lịch tỉnh Bắc Giang đến năm 2020.

- Quy hoạch phát triển văn hóa và thể thao tỉnh Quảng Nam đến 2020, tầm nhìn đến 2030.

- Quy hoạch phát triển văn hóa và thể thao tỉnh Hà Tĩnh đến 2020, tầm nhìn đến 2030.

- Quy hoạch phát triển văn hóa tỉnh Bắc Ninh đến 2020, tầm nhìn đến 2030.

- Quy hoạch tổng thể ngành Văn hóa và Du lịch tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2015-2020, tầm nhìn 2030.

- Quy hoạch điện ảnh Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn 2030.

 - Quy hoạch tổng thể phát triển Nghệ thuật biểu diễn đến năm 2020, định hướng đến năm 2030.

- Quy hoạch tổng thể phát triển văn hóa, gia đình, thể dục thể thao và du lịch vùng kinh tế trọng điểm Bắc bộ đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030.

Tham gia các dự án/đề án khác:

- Tham gia thực hiện đề tài “Phục hồi, bảo tồn một số di sản văn hóa phi vật thể, xã Quỳnh Đôi, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An”, năm 2011.

- Tham gia thực hiện đề tài “Phục hồi, bảo tồn lễ hội làng Khe, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh, năm 2011.

- Tham gia thực hiện “Phục dụng lễ hội Tịch điền Đọi Sơn, Hà Nam (hai giai đoạn năm 2009 và 2010)”.

- Tham gia đề tài: Tổng điều tra di sản văn hoá phi vật thể huyện Yên Hưng, tỉnh Quảng Ninh, năm 2011.

- Tham gia đề tài: Tổng điều tra di sản văn hoá phi vật thể huyện Tân Sơn, tỉnh Phú Thọ, năm 2011.

- Tham gia khóa đào tạo làm phim Nhân học trong khuôn khổ chương trình hợp tác về nhân học hình ảnh do Viện văn hóa Nghệ thuật Quốc gia Việt Nam và Trung tâm Triết học, Văn hoá và Xã hội Việt Nam (Đại học Temple – Hoa Kỳ) tổ chức năm 2012.

- Tham gia đề tài nghiên cứu: Việc xuất cư và ảnh hưởng của việc xuất cư đến an sinh của gia đình và cộng đồng gốc ở nông thôn: Nghiên cứu lặp lại và so sánh tại những vùng miền khác nhau ở Việt Nam, chương trình hợp tác nghiên cứu Việt Nam và Canada 2012-2015.

- Tham gia nhóm Đề án Tổ chức lễ hội Đền Trần năm 2012, thực hiện báo cáo đánh giá dư luận xã hội về mô hình lễ hội 2012.

- Tham gia đề tài nghiên cứu: Kiểm kê khoa học di sản văn hoá phi vật thể "Bài chòi" tỉnh Quảng Nam, năm 2012.

- Tham gia nhóm thực hiện Workshop“Tạo nguồn thu và tìm tài trợ” do Vicas tổ chức năm 2013.

- Tham gia đề tài: Đánh giá ảnh hưởng cụ thể của Biến đổi khí hậu đối với lĩnh vực văn hóa, năm 2013.

- Tham gia thực hiện đề án: Chính sách quảng bá các tác phẩm văn học, nghệ thuật (Thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW ngày 16 tháng 6 năm 2008 của Bộ Chính trị “Về việc tiếp tục xây dựng và phát triển văn học, nghệ thuật trong thời kỳ mới”) năm 2014.

- Tham gia thực hiện kiểm kê di sản dự án xây dựng hồ sơ: Kéo co truyền thống ở Việt Nam, năm 2014.

- Tham gia tổ xây dựng hồ sơ công nhận di tích cấp quốc gia “Hội làng Lệ Mật” quận Long Biên, Hà Nội, năm 2014.

- Tham gia nhóm nghiên cứu: Xây dựng chiến lược nghệ thuật biểu diễn của Cục Nghệ thuật Biểu diễn, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch, năm 2014.

Nhiệm vụ khoa học cấp Viện:

- Tham gia thực hiện nhiệm vụ cấp Viện: Điều tra dư luận xã hội về việc cưới, việc tang, lễ hội, năm 2009.

- Đồng chủ trì nhiệm vụ khoa học cấp Viện: “Một ngày của người làm nghề đồng nát”, năm 2010.

- Tham gia thực hiện nhiệm vụ cấp Viện: làm phim Nhân học “Chợ đêm”, năm 2010.

- Tham gia thực hiện nhiệm vụ cấp Viện: Khảo sát Dư luận xã hội về lễ hội, năm 2011.

- Thực hiện nhiệm vụ cấp Viện: Khảo sát dư luận xã hội về Lễ hội Đền Trần, năm 2011

- Tham gia thực hiện nhiệm vụ cấp Viện: Khảo sát Dư luận xã hội về lễ hội, năm 2012.

- Thực hiện nhiệm vụ cấp Viện: Khảo sát Dư luận xã hội về lễ hội, năm 2013.

- Thực hiện nhiệm vụ cấp Viện: Khảo sát dư luận xã hội về Lễ hội Đền Trần, năm 2013.

- Tham gia nhiệm vụ khoa học cấp Viện: Chính sách văn hóa của các nước trên thế giới – khái luận một số mô hình phân tích, năm 2014.

- Tham gia thực hiện nhiệm vụ cấp Viện: Khảo sát Dư luận xã hội về Lễ hội Đền Trần, năm 2014.

Đề tài cấp Bộ:

- Tham gia đề tài khoa học cấp Bộ: Chính sách về thuế ưu đãi các tác phẩm văn học nghệ thuật, năm 2011.

- Tham gia đề tài khoa học cấp Bộ: Chính sách quản lý và sử dụng nguồn kinh phí thu từ lễ hội, năm 2012.

- Tham gia nhiệm vụ khoa học cấp Bộ: Khảo sát Dư luận xã hội về 15 năm thực hiện Nghị quyết BCH trung ương 5, khóa VIII. (điểm khảo sát Yên Bái, Phú Thọ), năm 2013.

Đề tài đang thực hiện:

- Đề tài khoa học cấp nhà nước: Giá trị di sản Mộc bản Vĩnh Nghiêm, chùa Bổ Đà gắn với phát triển bền vững thời gian thực hiện 2015-2016.

- Đề tài khoa học cấp Bộ: “Văn hóa ven biển Nam Trung Bộ- Bảo vệ và phát huy giá trị”, đề tài nhánh thuộc chương trình “Bảo vệ và Phát huy giá trị văn hóa biển đảo Việt Nam”, thời gian thực hiện năm 2015- 2016.

- Quỹ Phát triển Khoa học và Công nghệ Quốc gia (Nafosted):Sự hội nhập của văn hóa Công giáo vào văn hóa truyền thống Việt Nam”, thời gian thực hiện 2015-2016.

3.2. Công trình khoa học công bố

- Độc đáo lễ hội đua thuyền Tịnh Long (viết chung), tạp chí Văn hóa Nghệ thuật, số 375, tháng 9 năm 2015, tr.81-83.

- Tham luận khoa học: “Mô hình quản lý di tích, kinh nghiệm, bài học cho đền Trần (Hưng Hà) quản lý hiệu quả các nguồn đóng góp của các tổ chức, cá nhân” trong Kỷ yếu Hội thảo khoa học “Những giá trị đặc biệt của các di sản văn hóa thời Trần trên vùng đất Hưng Hà, tỉnh Thái Bình”, Viện Văn hóa Nghệ thuật Quốc gia Việt Nam; Sở Văn hóa, Thể Thao và Du lịch tỉnh Thái Bình; UBND huyện Hưng Hà tổ chức.

- Tham luận khoa học: “Mô hình quản lý di sản chùa Vĩnh Nghiêm xã Trí Yên, huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang” trong Kỷ yếu Hội thảo khoa học: Giá trị di sản Mộc bản chùa Vĩnh Nghiêm và chùa Bổ Đà gắn với phát triển bền vững, Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức năm 2016.

- Tham luận khoa học:“Một vài kinh nghiệm trong phục dựng lễ hội truyền thống hiện nay (nghiên cứu trường hợp lễ hội đua thuyền Tịnh Long, Quảng Ngãi)” trong Hội nghị Thông báo Văn hóa năm 2015 do Viện nghiên cứu Văn hóa, Viện Hàn lâm Khoa học Việt Nam tổ chức.

- Tham luận khoa học:Chính sách đầu tư của Thụy Điển, Thụy Sỹ, Ucraina, Vatican” trong Tọa đàm khoa học“Dự báo, đánh giá tác động và kinh nghiệm quốc tế trong phát triển văn hóa” do Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch tổ chức.

- Phim Nhân học:“Một ngày của người làm nghề đồng nát” liên hoan phim Nhân học Quốc tế Hồ Chí Minh năm 2012.

- Phim dân tộc học: Lễ Chai Y ở bản Chọc Loọc, xã Đại An, huyện Văn Quan, tỉnh Lạng Sơn, năm 2012.

- Sách: Lễ hội truyền thống nhìn từ dư luận xã hội (viết chung)/sắp xuất bản

Nguyễn Thị Thanh Nga

Nghiên cứu viên, Ban Nghiên cứu Chính sách và Quản lý văn hóa

detail

Trương Thị Thúy Hà

Nghiên cứu viên, Ban nghiên cứu Di sản Văn hóa

detail

Lê Minh Hoàng

Nghiên cứu viên, Trung tâm dữ liệu Di sản Văn hoá

detail

Nguyễn Thị Minh Diệp

Nghiên cứu viên, Trung tâm Nghiên cứu dư luận về Văn hóa, Thể thao và Du lịch

detail

Bùi Vũ Duy Quang

Thạc sĩ

Nghiên cứu viên, Ban Nghiên cứu Chính sách và Quản lý văn hóa

detail

Phạm Minh Vẽ

Nghiên cứu viên, Trung tâm nghiên cứu dư luận xã hội về VH,TT&DL    

detail

PUBLICATIONS

Introduction of publications, books and magazines annually

About website

ELECTRONIC PORTAL OF THE VIETNAM NATIONAL INSTITUTE OF CULTURE AND ARTS STUDIES
+ Governing Body: Vietnam National Institute of Culture and Arts Studies.
+ License No.348/GPSĐBS-TTDT by the Authority of Broadcasting and Electronic Information, Ministry of Information and Communication, dated July 09th, 2015
+ Editor-in-chief: Assoc. Prof. Dr. Bùi Hoài Sơn.

Address: 32 Hào Nam Street - Đống Đa District - Hà Nội.

Tel: (84-24) 38569162 - (84-24) 35111095.     Fax: (84-24) 35116415.
Email: info@vicas.org.vn
Website: http://vicas.org.vn

Acknowledge “VICAS” as the source when re-issuing information from this website.