Our Researchers

Vũ Tuấn Dũng

Modified: Saturday, January 29, 2011

VŨ TUẤN DŨNG

1. Sơ lược tiểu sử

Năm sinh: 24-4-1958

Quê quán: Kiến An, Hải Phòng

Dân tộc: Kinh

Chức vụ: Phó trưởng phòng Hành chính - Tổ chức

Học vị: Cử nhân Năm: 1980

2. Quá trình công tác

- 1980-1982: bộ đội Sư đoàn 334 - binh đoàn 12.

- 1983-1992: Công ty Xuất nhập khẩu Thủy sản - Bộ Thủy sản

- 1993 đến 2000: Nhà xuất bản Thế giới (Bộ Văn hóa - Thông tin).

- 2001 đến nay: Viện Văn hóa - Thông tin.

 

 

 

 

Phan Mạnh Dương

Nghiên cứu viên - Trung tâm Dữ liệu di sản Văn hóa.

detail

Nguyễn Phước Báo Đàn

Cử nhân

Nghiên cứu viên - Phân viện Văn hóa Nghệ thuật Việt Nam tại Huế

detail

Dương Hồng Đức

Kỹ sư

Phó Giám đốc Trung tâm Dữ liệu di sản văn hóa phi vật thể

detail

Nguyễn Minh Đức

Thạc sĩ

Nghiên cứu viên

detail

Nguyễn Thị Thanh Hà

Cử nhân

Phó trưởng Phòng Tài vụ

detail

Nguyễn Thị Thu Hà

Thạc sĩ

Phó ban phụ trách, Ban Nghiên cứu Văn hóa sinh thái và Du lịch

detail

PUBLICATIONS

Introduction of publications, books and magazines annually

About website

ELECTRONIC PORTAL OF THE VIETNAM NATIONAL INSTITUTE OF CULTURE AND ARTS STUDIES
+ Governing Body: Vietnam National Institute of Culture and Arts Studies.
+ License No.348/GPSĐBS-TTDT by the Authority of Broadcasting and Electronic Information, Ministry of Information and Communication, dated July 09th, 2015
+ Editor-in-chief: Assoc. Prof. Dr. Bùi Hoài Sơn.

Address: 32 Hào Nam Street - Đống Đa District - Hà Nội.

Tel: (84-24) 38569162 - (84-24) 35111095.     Fax: (84-24) 35116415.
Email: info@vicas.org.vn
Website: http://vicas.org.vn

Acknowledge “VICAS” as the source when re-issuing information from this website.