Administrative Documents

Quyết định thành lập Hội đồng Khoa học và Đào tạo của Viện Văn hóa Nghệ thuật quốc gia Việt Nam

Số/ký hiệu: 56/QĐ-VHNTQGVN
Ngày ban hành: 13/03/2015
Cơ quan ban hành: Viện VHNTQGVN
Loại văn bản: Quyết định
Người ký: Q. Viện trưởng Từ Thị Loan

Nội dung đính kèm:
  1. Toàn văn quyết định.jpg

Xem thêm:

PUBLICATIONS

Introduction of publications, books and magazines annually

About website

ELECTRONIC PORTAL OF THE VIETNAM NATIONAL INSTITUTE OF CULTURE AND ARTS STUDIES
+ Governing Body: Vietnam National Institute of Culture and Arts Studies.
+ License No.348/GPSĐBS-TTDT by the Authority of Broadcasting and Electronic Information, Ministry of Information and Communication, dated July 09th, 2015
+ Editor-in-chief: Assoc. Prof. Dr. Bùi Hoài Sơn.

Address: 32 Hào Nam Street - Đống Đa District - Hà Nội.

Tel: (84-24) 38569162 - (84-24) 35111095.     Fax: (84-24) 35116415.
Email: info@vicas.org.vn
Website: http://vicas.org.vn

Acknowledge “VICAS” as the source when re-issuing information from this website.