Introduction

Năm 1971, trong quyết định thành lập Viện Nghệ thuật, Phòng Tư liệu đã ra đời trong bộ máy tổ chức của Viện. Đến năm 2004, phòng Tư liệu đã được đổi tên thành Phòng Thông tin – Thư viện và được duy trì cho đến nay.

Sau gần 40 năm hoạt động Thư viện đang lưu giữ một nguồn lực lớn tài nguyên thông tin về văn hóa – nghệ thuật.

Hệ thống thư viện bao gồm 3 thư viện: 1 thư viện trực thuộc Viện và 2 thư viện trực thuộc Phân Viện Văn hóa Nghệ thuật Việt Nam tại thành phố Huế và Phân Viện Văn hóa Nghệ thuật Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh.

Thư viện trực thuộc Viện có khoảng 4000 quyển sách/2000 đầu sách, 500 báo cáo và album phi vật thể, 70 luận án Tiến sĩ, 91 đề tài cấp Bộ và cấp Viện, 28 số Thông báo khoa học… Có thể điểm qua các đề tài cấp nhà nước như “Xây dựng văn hoá Việt Nam tiến tiến, đậm đà bản sắc dân tộc” do Nguyễn Khoa Điềm làm chủ nhiệm; “Thực trạng đời sống văn hoá nông thôn vùng Bắc Bộ và Nam Bộ” do Tiến sĩ khoa học Phan Hồng Giang làm chủ nhiệm; “Bảo tồn và phát huy giá trị của các di tích văn hoá – cách mạng và danh lam thắng cảnh của Thăng Long – Hà Nội” do PGS.TS Nguyễn Chí Bền làm chủ nhiệm,…

Nhiều sách song ngữ được lưu trữ trong thư viện là kết quả các công trình nghiên cứu được phối hợp giữa Viện và các tổ chức nước ngoài. Trong ba năm 2000 – 2003, Viện đã thực hiện dự án “Chính sách văn hoá vì sự phát triển”. Giai đoạn 1 của dự án là xây dựng “Báo cáo quốc gia về hiện trạng văn hoá Việt Nam giai đoạn 1990 – 2002” do SIDA Thụy Điển tài trợ. Báo cáo đã được đánh giá tốt và chuyển ngữ sang tiếng Anh. Ngoài ra còn có các đề tài được tài trợ của Canada và Nhật Bản…

Hoạt động hội nghị hội thảo là hoạt động rất được chú trọng của Viện. Viện đã tổ chức thành công nhiều hội nghị cấp quốc gia và các hội thảo khoa học quốc tế. Vì vậy, trong kho Thư viện còn lưu lại hàng nghìn bản tham luận của các học giả trong nước và nước ngoài được trình bày trong các hội thảo.

Từ tháng 8/2000 đến nay, Thông báo khoa học ra 3 tháng 1 kỳ. Với 28 số được xuất bản, Thông báo khoa học đã góp phần đáng kể trong hoạt động thông tin khoa học và đào tạo nghiên cứu sinh của Viện.

Về việc phục vụ tại phòng Thông tin Thư Viện, theo thống kê sơ bộ một năm có khoảng 600 lượt bạn đọc trong cơ quan và khoảng 400 lượt bạn đọc ngoài cơ quan.

Trong nguồn tài nguyên thông tin đồ sộ của Thư viện còn phải kể đến các đầu sách có giá trị mà Viện đã xuất bản như Từ điển Văn hóa học (sách dịch), Văn hóa học – những bài giảng (sách dịch), Vùng văn hóa Cồng chiêng Tây Nguyên (nhiều tác giả), Tổng mục lục các công trình nghiên cứu Chăm Pa (Nguyễn Hữu Thông chủ biên), Văn hóa phi vật thể Thăng Long (Phan Hồng Giang chủ biên), Vùng Văn hóa quan họ Bắc Ninh (nhiều tác giả), Công cuộc đổi mới, cội nguồn của lý luận và thực tiễn (Phạm Quang Nghị), Nghiên cứu Văn hóa Việt Nam, tổng mục lục các công trình nghiên cứu gồm 4 tập…

Để phục vụ mục đích tra cứu, nghiên cứu thuận tiện hơn cho bạn đọc, Viện đã thực hiện “Tin học hóa hoạt động thông tin thư viện”. Với 30 máy tính trong phòng Thư viện, bạn đọc có thể dễ dàng tra cứu những thông tin cần thiết với sự hướng dẫn nhiệt tình của người thủ thư.

Góp phần vào công tác xuất bản các công trình nghiên cứu thành sách, trong những năm qua, Phân Viện Văn hóa Nghệ thuật Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh đã xuất bản được 12 đầu sách. Tổng số sách trong kho sách của Phân Viện lên tới 9000 cuốn, do trước đây Thư viện ở đây được tiếp nhận một số lượng lớn tài liệu của Viện Âm nhạc. Số lượng Tạp chí có khoảng 2000 cuốn/22 đầu tạp chí.

Thư viện của Phân Viện Văn hóa Nghệ thuật tại thành phố Huế có 409 cuốn sách, tạp chí có nhiều loại như Dân tộc học, Nghiên cứu lịch sử, Văn hoá Nghệ thuật, Nghiên cứu lịch sử, Huế xưa và nay, Nghiên cứu và phát triển, Cấm Thành, Sông Lam, Văn hoá dân gian, Đảng Cộng sản…

Thư viện của hai Phân Viện này chủ yếu phục vụ độc giả là cán bộ, nhân viên trong cơ quan.

Hàng năm, nguồn tư liệu của thư viện không ngừng được bổ sung và phát triển. Hoạt động của thư viện là một trong những vấn đề được quan tâm chính trong các cấp lãnh đạo của Viện.

Mục tiêu hoạt động sắp tới của Thư viện là đưa Thư viện điện tử vào hoạt động để chia sẻ nhiều hơn các thông tin khoa học đến bạn đọc…

PUBLICATIONS

Introduction of publications, books and magazines annually

About website

ELECTRONIC PORTAL OF THE VIETNAM NATIONAL INSTITUTE OF CULTURE AND ARTS STUDIES
+ Governing Body: Vietnam National Institute of Culture and Arts Studies.
+ License No.348/GPSĐBS-TTDT by the Authority of Broadcasting and Electronic Information, Ministry of Information and Communication, dated July 09th, 2015
+ Editor-in-chief: Assoc. Prof. Dr. Bùi Hoài Sơn.

Address: 32 Hào Nam Street - Đống Đa District - Hà Nội.

Tel: (84-24) 38569162 - (84-24) 35111095.     Fax: (84-24) 35116415.
Email: info@vicas.org.vn
Website: http://vicas.org.vn

Acknowledge “VICAS” as the source when re-issuing information from this website.