Annual Books

Click to enlarge

Văn hóa Bến Tre

Author: Nguyễn Chí Bền
Published year: 2014

Đây là cuốn sách tập hợp những tiểu luận khoa học về văn học/văn hóa dân gian, văn học/văn hóa bác học Bến Tre của tác giả trên một số tạp chí chuyên ngành, trong một số hội thảo quốc gia và quốc tế.

 

About website

ELECTRONIC PORTAL OF THE VIETNAM NATIONAL INSTITUTE OF CULTURE AND ARTS STUDIES
+ Governing Body: Vietnam National Institute of Culture and Arts Studies.
+ License No.348/GPSĐBS-TTDT by the Authority of Broadcasting and Electronic Information, Ministry of Information and Communication, dated July 09th, 2015
+ Editor-in-chief: Assoc. Prof. Dr. Bùi Hoài Sơn.

Address: 32 Hào Nam Street - Đống Đa District - Hà Nội.

Tel: (84-24) 38569162 - (84-24) 35111095.     Fax: (84-24) 35116415.
Email: info@vicas.org.vn
Website: http://vicas.org.vn

Acknowledge “VICAS” as the source when re-issuing information from this website.