Conferences

Hội thảo khoa học hướng về 1000 năm Thăng Long - Hà Nội
November 17, 2010   /   2731 views

Thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TƯ ngày 20/3/2009 của Bộ Chính trị, Ban chấp hành Trung ương khóa X về việc tổ chức kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm 2009-2010

Hội thảo khoa học quốc tế “Bảo tồn và phát huy lễ hội cổ truyền trong đời sống xã hội đương đại, trường hợp hội Gióng”
November 17, 2010   /   3758 views

Ngày 19-20/4/2010, Hội thảo khoa học quốc tế “Bảo tồn và phát huy lễ hội cổ truyền trong đời sống xã hội đương đại, trường hợp hội Gióng” được tổ chức tại Hà Nội.

PUBLICATIONS

Introduction of publications, books and magazines annually

About website

ELECTRONIC PORTAL OF THE VIETNAM NATIONAL INSTITUTE OF CULTURE AND ARTS STUDIES
+ Governing Body: Vietnam National Institute of Culture and Arts Studies.
+ License No.348/GPSĐBS-TTDT by the Authority of Broadcasting and Electronic Information, Ministry of Information and Communication, dated July 09th, 2015
+ Editor-in-chief: Assoc. Prof. Dr. Bùi Hoài Sơn.

Address: 32 Hào Nam Street - Đống Đa District - Hà Nội.

Tel: (84-24) 38569162 - (84-24) 35111095.     Fax: (84-24) 35116415.
Email: info@vicas.org.vn
Website: http://vicas.org.vn

Acknowledge “VICAS” as the source when re-issuing information from this website.