Conferences

Bảo tàng với di sản Văn hoa ở lưu vực sông Mê Công và sông hằng trong bối cảnh biến đổi khí hậu toàn cầu
June 15, 2012   /   27600 views

Tại thành phố Huế, trong hai ngày 11 và 12 tháng 6 năm 2012, Viện Văn hóa Nghệ thuật Việt Nam và Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam phối hợp tổ chức hội thảo "Bảo tàng với di sản văn hóa ở lưu vực sông Mê Công và sông Hằng trong bối cảnh biến đổi khí hậu toàn cầu", với sự tài trợ của quỹ Rockefeller.

Hội thảo “Bảo tồn và phát huy di sản văn hóa trong quá trình hiện đại hóa”
March 07, 2012   /   28004 views

Ngày 6/3/2012, tại 59A Lý Thái Tổ, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, đã diễn ra Hội thảo “Bảo tồn và phát huy di sản văn hóa trong quá trình hiện đại hóa”.

Bài diễn giảng NGUYỄN LÊ TUYÊN & SALIL SACHDEV: "Văn hóa cồng chiêng Việt Nam trong tác phẩm đương đại"
November 22, 2011   /   8627 views

Văn hóa cồng chiêng Việt Nam được UNESCO công nhận là kiệt tác di sản phi vật thể của nhân loại vào năm 2005.

Hội thảo khoa học Mô hình tổ chức, quản lý Lễ hội đền Trần Nam Định năm 2012
July 27, 2011   /   3562 views

Ngày 18/7/2011, hội thảo khoa học Mô hình tổ chức, quản lý Lễ hội đền Trần Nam Định năm 2012 được tổ chức tại thành phố Nam Định.

Hội thảo khoa học quốc tế “Tín ngưỡng thờ cúng tổ tiên trong xã hội đương đại”
April 19, 2011   /   9302 views

Ngày 13/4/2011, Hội thảo khoa học quốc tế “Tín ngưỡng thờ cúng tổ tiên trong xã hội đương đại” (Nghiên cứu trường hợp tín ngưỡng thờ Hùng Vương ở Việt Nam) được tổ chức tại Phú Thọ.

Hội thảo khoa học quốc tế “Di sản văn hóa Nam Trung Bộ với sự phát triển du lịch trong hội nhập quốc tế”
April 10, 2011   /   6289 views

Ngày 2/4/2011, tại thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với UBND tỉnh Phú Yên tổ chức Hội thảo khoa học quốc tế với chủ đề “Di sản văn hóa Nam Trung Bộ với sự phát triển du lịch trong hội nhập quốc tế”.

PUBLICATIONS

Introduction of publications, books and magazines annually

About website

ELECTRONIC PORTAL OF THE VIETNAM NATIONAL INSTITUTE OF CULTURE AND ARTS STUDIES
+ Governing Body: Vietnam National Institute of Culture and Arts Studies.
+ License No.348/GPSĐBS-TTDT by the Authority of Broadcasting and Electronic Information, Ministry of Information and Communication, dated July 09th, 2015
+ Editor-in-chief: Assoc. Prof. Dr. Bùi Hoài Sơn.

Address: 32 Hào Nam Street - Đống Đa District - Hà Nội.

Tel: (84-24) 38569162 - (84-24) 35111095.     Fax: (84-24) 35116415.
Email: info@vicas.org.vn
Website: http://vicas.org.vn

Acknowledge “VICAS” as the source when re-issuing information from this website.