Training News

Lễ bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Viện của NCS. Phạm Bích Huyền.
September 21, 2012   /   2810 views

Chiều ngày 21/9/2012, tại Viện Văn hóa Nghệ thuật Việt Nam, đã diễn ra lễ bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện của NCS. Phạm Bích Huyền.với đề tài “Hoạt động giáo dục nghệ thuật của các đơn vị nghệ thuật biểu diễn quốc gia trên địa bàn Hà Nội”

Lễ bảo vệ luận án của NCS. Vũ Thị Phương Hậu
September 21, 2012   /   2761 views

Sáng ngày 21/9/2012, tại Viện Văn hóa Nghệ thuật Việt Nam, đã diễn ra lễ bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện của NCS. Vũ Thị Phương Hậu với đề tài “Chính sách văn hóa của triều Nguyễn (Giai doạn 1802-1884)”

Lễ bảo vệ luận án tiến sĩ ngành Văn hóa học của NCS. Nguyễn Tiến Thư
September 20, 2012   /   2616 views

Ngày 20/9/2012, tại Viện Văn hóa Nghệ thuật Việt Nam, đã diễn ra lễ bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện của NCS. Nguyễn Tiến Thư với đề tài “Danh nhân và những hình thức tôn vinh danh nhân trong lịch sử xã hội truyền thống Việt Nam”

Khai giảng lớp học chuyên đề tiến sĩ chuyên ngành lý luận và lịch sử mỹ thuật
June 18, 2012   /   1464 views

Sáng ngày 24-05-2012, tại Phân viện Viện Văn hóa Nghệ thuật Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh số 61, Mạc Đĩnh Chi, quận 1,Thành phố Hồ Chí Minh...

Lễ khai giảng lớp Nghiên cứu sinh khóa XV
March 20, 2012   /   3071 views

Sáng ngày 20/3/2012, Viện Văn hóa Nghệ thuật Việt Nam tổ chức buổi lễ khai giảng lớp Nghiên cứu sinh khóa XV.

Lễ bảo vệ luận án Tiến sĩ Văn hóa học của NCS. Lê Thanh Tùng
March 16, 2012   /   3116 views

Ngày 15/3/2012, tại Viện Văn hóa Nghệ thuật Việt Nam, đã diễn ra lễ bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện của NCS. Lê Thanh Tùng với đề tài “Lễ hội cổ truyền cư dân ven biển Hải Phòng và sự biến đổi trong giai đoạn hiện nay”

PUBLICATIONS

Introduction of publications, books and magazines annually

About website

ELECTRONIC PORTAL OF THE VIETNAM NATIONAL INSTITUTE OF CULTURE AND ARTS STUDIES
+ Governing Body: Vietnam National Institute of Culture and Arts Studies.
+ License No.348/GPSĐBS-TTDT by the Authority of Broadcasting and Electronic Information, Ministry of Information and Communication, dated July 09th, 2015
+ Editor-in-chief: Assoc. Prof. Dr. Bùi Hoài Sơn.

Address: 32 Hào Nam Street - Đống Đa District - Hà Nội.

Tel: (84-24) 38569162 - (84-24) 35111095.     Fax: (84-24) 35116415.
Email: info@vicas.org.vn
Website: http://vicas.org.vn

Acknowledge “VICAS” as the source when re-issuing information from this website.