Training News

Lễ bảo vệ luận án tiến sĩ Văn hóa học của NCS. Trần Thị Thúy Vân
July 15, 2015   /   1659 views

Ngày 14/7/2015, Viện Văn hóa Nghệ thuật quốc gia Việt Nam đã tổ chức Hội đồng chấm luận án tiến sĩ cấp Viện cho NCS. Trần Thị Thúy Vân với đề tài “Thương hiệu của doanh nghiệp Việt Nam dưới góc nhìn văn hóa học”

Lễ bảo vệ luận án tiến sĩ của NCS. Nguyệt Thị Nguyệt
June 10, 2015   /   1911 views

Ngày 10/6/2015, Viện Văn hóa Nghệ thuật quốc gia Việt Nam tổ chức lễ bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Viện cho NCS. Nguyễn Thị Nguyệt với đề tài luận án "Sự biến đổi văn hóa gia đình ở vùng tái định cư huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh"

Lễ bảo vệ luận án tiến sĩ Văn hóa học của NCS. Nguyễn Thị Thu Hường
March 25, 2015   /   2141 views

Ngày 24/3/2015, Viện VHQGVN tổ chức lễ bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Viện cho NCS. Nguyễn Thị Thu Hường với đề tài luận án "Quản lý di sản văn hóa ở làng trong quá trình đô thị hóa (trường hợp thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh)"

Lễ bảo vệ luận án tiến sĩ Văn hóa học của NCS. Đặng Mỹ Hạnh
January 23, 2015   /   1900 views

Ngày 23/1/2015, Viện VHQGVN tổ chức lễ bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Viện cho NCS. Đặng Mỹ Hạnh với đề tài luận án “Giáo dục nghệ thuật cho bộ đội hiện nay qua ca khúc về Bộ đội Cụ Hồ”

Lễ bảo vệ luận án của NCS Nguyễn Thị Lan Hương
October 09, 2014   /   2078 views

Ngày 8/10/2014, Viện VHNTQGVN tổ chức lễ bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Viện cho NCS. Nguyễn Thị Lan Hương Đề tài luận án “Sự biến đổi của nghề sơn truyền thống ở các làng Bối Khê (huyện Phú Xuyên) và Vũ Lăng (huyện Thanh Oai), thành phố Hà Nội hiện nay”

Lễ bảo vệ luận án của NCS. Nguyễn Thị Thục
August 11, 2014   /   2117 views

Ngày 1/8/2014, Viện VHNTQGVN tổ chức lễ bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Viện cho NCS. Nguyễn Thị Thục Đề tài luận án “Di sản văn hóa vùng Hàm Rồng ở tỉnh Thanh Hóa”

PUBLICATIONS

Introduction of publications, books and magazines annually

About website

ELECTRONIC PORTAL OF THE VIETNAM NATIONAL INSTITUTE OF CULTURE AND ARTS STUDIES
+ Governing Body: Vietnam National Institute of Culture and Arts Studies.
+ License No.348/GPSĐBS-TTDT by the Authority of Broadcasting and Electronic Information, Ministry of Information and Communication, dated July 09th, 2015
+ Editor-in-chief: Assoc. Prof. Dr. Bùi Hoài Sơn.

Address: 32 Hào Nam Street - Đống Đa District - Hà Nội.

Tel: (84-24) 38569162 - (84-24) 35111095.     Fax: (84-24) 35116415.
Email: info@vicas.org.vn
Website: http://vicas.org.vn

Acknowledge “VICAS” as the source when re-issuing information from this website.